III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 stycznia
  8:00 † Pawła Filipka (greg. 24)

10:00 † Stanisławę (20 r. śm.) z mężem Stanisławem Buczyńskich

11:15 † Mariana i Cezarego Wojda oraz Jacka Adamczuka

12:30 Za Parafian (transmisja na żywo: https://www.facebook.com/ParafiaKorabka/)

16:00 W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBNP dla Magdaleny i Pawła (15 r. ślubu) oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

18:00 W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBNP dla Aliny i Eugeniusza Pluta (50 r. ślubu) oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK – 25 stycznia – Święto Nawrócenia św. Pawła
  7:00 Pawła Filipka (greg. 25)

17:30 Martę Paprocką (ppog)

18:00 Mirosławę i Henryka Gruziel, Mariannę i Stanisława Wojdów

WTOREK – 26 stycznia – św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
17:30 Pawła Kapruziaka

18:00 Pawła Filipka (greg. 26)

ŚRODA – 27 stycznia
  7:00 Pawła Filipka (greg. 27)

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

17:30 O pomyślną operację dla Mirosława

18:00 Nowenna do MBNP: † Wiesławę Kukiełę (ppog);

Ø O odwrócenie pandemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz wiary w Bożą Opatrzność dla nas wszystkich

Ø O Boże błogosławieństwo, wiarę i coniedzielne uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej dla rodzin, a także o większe zaangażowanie i gorliwość w poznawaniu Pana Jezusa dla dzieci i młodzieży z naszej parafii

Ø O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla osób chorych i cierpiących, szczególnie dla: Joanny, Stanisława, Krystyny, Ewy, Antoniego, Jarosława, Sylwii, Anny, Grzegorza, Dariusza, s. Agnieszki, s. Tomiry, Damiana, s. Elwiry, Jolanty, Dominika, Piotra

Ø O nowe powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji oraz o Boże prowadzenie dla naszych alumnów: Bartłomieja, Michała i Daniela

Ø O Bożą pomoc i błogosławieństwo w projektach inwestycyjnych: założeniu cmentarza i przeprowadzeniu termomodernizacji

CZWARTEK – 28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła
17:30 Tadeusza i Józefa Salamon, Helenę Bińczak

18:00 Pawła Filipka (greg. 28)

Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu

PIĄTEK – 29 stycznia – bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy
  7:00 Pawła Filipka (greg. 29)

Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

17:30 Bożenę Koper (1 r. śm.) i zmarłych z rodziny Koper

18:00 Hannę Soleniec

SOBOTA – 30 stycznia
  7:00 Pawła Filipka (greg. 30)

17:30 Mariannę Siekierską (ppog.)

18:00 Piotra Paciorkowskiego (14 r. śm.)

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 stycznia
  8:00 † Janinę i Józefa Dobrzyńskich oraz Mariannę i Jana Chrapulskich

10:00 † Stanisława Witkowskiego z rodzicami

11:15 O Boże błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów, którzy posługują w naszej parafii – int. od mieszkańców Goleńska

12:30 Za Parafian (transmisja na żywo: https://www.facebook.com/ParafiaKorabka/)

18:00 † rodziców Selentów z synem Marianem oraz Krzysztofa Materka