Wspólnoty

Ministranci i lektorzy

Ministranci mają swoje spotkania co tydzień w każdą sobotę o godz. 11.00, których celem jest formacja religijna i poznawanie liturgii Kościoła. Grupa ministrancka jest cały czas otwarta na nowych chętnych, pragnących służyć Panu i pomagać kapłanom w sprawowaniu Sakramentów.

Liturgiczna Służba Ołtarza, potocznie mówiąc, Ministranci, powstała wraz z odprawieniem pierwszej Mszy Św. na terenie naszego Kościoła, a więc w 1999 roku. Inicjatorem grupy ministrantów był proboszcz naszej Wspólnoty – ks. Wiesław Frelek. Wraz z przyjściem do parafii obowiązki prefekta przejmowali wikariusze – ks. Bogdan Skóra, ks. Robert Lejwoda, ks. Artur Badełek a obecnie ks. Tomasz Wójcik.

Lektorzy naszej parafii zajmują się czytaniem Słowa Bożego. Świadomi są przyjętego obowiązku. Dokładają wszelkich starań, aby ich życie było całkowicie oddane Bogu. Dzięki dobrej znajomości Pisma Świętego moga być doskonalszymi uczniami Pana.

Bielanki

Bielanki są to dziewczynki po Pierwszej Komunii Świętej, które podczas większych uroczystości kościelnych służą swoją osobą Bogu i wiernym ubogacając celebrację takich świąt jak m.in. Boże Ciało. Ubrane w białe stroje komunijne lub pasiaki łowickie sypią kwiaty, niosą chorągwie. Spotkania odbywają się po uprzednim ogłoszeniu.

Schola dziecięca

Powstała we wrześniu 2011r. Obejmuje uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz kilka osób z Gimnazjum. Schola ta śpiewa w co drugą niedzielę podczas Mszy św. na zmianę ze starszą scholą. Próby odbywają się w każdą sobotę o godz.10.00 na plebanii. Opiekunem grupy jest p. Kamil Janicki – tutejszy organista. Zapraszamy wszystkie chętne osoby na próby.

Chór parafialny

Powstał w grudniu 2011r. Chór wykonuje pieśni w jedno- i  dwugłosie. Uświetnia swym śpiewem większe uroczystości parafialne i nie tylko. Próby odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.00, a także w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu. Opiekunem grupy jest p. Kamil Janicki – tutejszy organista. Osoby chętne serdecznie zapraszamy.

Wspólnota modlitwy kontemplacyjnej MARANATA

Wspólnota powstała jako owoc spotkań medytacyjnych w klasztorze o.o.Banedyktynów w Lubiniu. Istotne jest to że czerpiemy z doświadczenia żywego klasztoru mniszego, mającego ponad 900 letnią historię.  Charyzmatem wspólnoty jest modlitwa kontemplacyjna praktykowana w milczeniu.  Przez tę modlitwę pragniemy podążać w kierunku modlitwy nieustannej, zgodnie z zaleceniem św. Pawła: „módlcie się nieustannie”. (1 Tes 5,17). W życiu codziennym staramy się dawać świadectwo Obecności Boga w każdym doświadczeniu człowieka. Dostrzegamy ogromny głód ciszy i milczenia we współczesnym świecie. Dlatego też pragniemy przez nasze świadectwo, świadectwo milczącej modlitwy, pokazywać Chrystusa. Pokazywać, że możliwe jest coś więcej niż tylko bieganina wokół nieskończonego potoku własnych lub cudzych myśli, uczuć, emocji czy medialnych informacji.  Niczego nowego nie nauczamy oprócz krótkiej formuły modlitwy w milczeniu, zgodnie z sentencją: „pozostań w swej celi, ona cię wszystkiego nauczy”.  Dlatego też nasza wspólnota jest dobrą przestrzenią zarówno dla osób szukających głebszej intymności z Bogiem, jak i osób mających problemy z wiarą. Korzystamy z tradycyjnych modlitw Kościoła a także tradycji przechowywanych w lubińskim klasztorze. Duchowość wspólnoty oparta jest o „Regułę św.Benedykta”, regułę, która legła u podstaw chrześcijańskiej Europy. Korzystamy w szczególności z lektury ojców pustyni, dostrzegając głębię intuicji chrześcijańskiej tych ojców. Na naszych spotkaniach nie rozważamy intelektualnie Słowa Bożego, raczej pragniemy Je doświadczyć. Wskazujemy, że istnieje w nas głębia, ogromna głębia i że jest ona zamieszkana przez Boga. Doświadczenie tej głębi, tego zamieszkiwania, przynosi ogromny pokój w sercu, pokorę i rzeczywiste zaufanie do Boga. Wspólnota współpracuje w ramach Lubińskiej Wspólnoty Grup Medytacyjnych przy klasztorze o.o.Benedyktynów w Lubiniu. Do wspólnoty należą osoby z całej diecezji. Spotykamy się w parzyste soboty miesiąca.

Więcej informacji:

http://maranata.aux.pl
http://twitter.com/maranataosb
http://lubin-medytacje.pl
http://benedyktyni.net

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) powstał z inicjatywy ówczesnego księdza proboszcza Wiesława Frelka. Pierwsze spotkanie założycielskie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy ośrodku duszpasterskim na Korabce odbyło się w dniu 24.10.1999r. Powołanie oddziału KSMu przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu odbyło się dnia 09.11.2001r.

Spotkania KSMu odbywają się w każdy piątek o godzinie 18:00 (o 17:00 w czasie zimowym). Rozpoczynają się półgodzinną Mszą Świętą, po czym młodzież należąca do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zbiera się w kawiarni wraz z ks. Proboszczem – Adamem Domańskim i tam zaczyna swoje spotkanie.

KSM jest czasem spędzonym na modlitwie, nauce i działaniu.
Ogólny plan spotkania zawiera następujące punkty:

 • Modlitwa
 • Temat i dyskusja na zadane pytania związane z tematem.
 • Ważne i mniej ważne sprawy dotyczące KSMu i parafii.
 • Herbata, czasem z ciastkiem i pogaduchy.
 • Modlitwa na zakończenie.

Koła Żywego Różańca

Spotkania Kół Żywego Różańca odbywają się w 2-gą niedzielę miesiąca – gromadzimy się na Mszy Św. o godz. 12.30. Po Mszy Św. jest konferencja, odmawiamy cząstkę różańca i spotykamy się na Sali Łowickiej na herbatę i ciastko.

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

 

ISTOTA I DUCHOWOŚĆ KŻR
 1. Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
 2. Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
 3. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
 4. Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.
 5. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.
 6. Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
  1. wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
  2. troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
  3. krzewienie modlitwy różańcowej;
  4. wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
  5. troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.

Parafialny zespół CARITAS

Parafialny zespół CARITAS zajmuje się doraźną pomocą osobom poszkodowanym przez nieprzewidziane sytuacje życiowe np. pożar, powódź, utrata pracy oraz służy stałą pomocą uboższym parafianom. Zakres pomocy to głównie pozyskiwanie i dystrybucja podstawowych artykułów żywnościowych (mąka, cukier, makaron, płatki kukurydziane, mleko, konserwy itp.). Wydawanie darów odbywa po uprzednim ogłoszeniu, zazwyczaj po Mszy św. w środę. Zespół wspiera również funkcjonowanie świetlicy parafialnej.

Świetlica środowiskowa

Zajęcia na świetlicy środowiskowej odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00 – prowadzi je p. Anna Gawrońska. Zapraszamy chętne dzieci od 1 klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy gimnazjum.

Grupa Al-Anon

Masz wśród swoich bliskich osobę nadużywającą alkoholu?

„Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia(…)”

Mitingi Al-Anon (spotkania dla rodzin i przyjaciół osób nadużywających alkoholu) odbywają się w drugi i ostatni wtorek miesiąca o godzinie 19:00. Spotkania otwarte – w ostatni wtorek miesięcy parzystych. Miejsce to świetlica w budynku parafialnym.

Rada duszpasterska

Rada Duszpasterska jest organem doradczym powoływanym przez Proboszcza dla dobra wspólnoty parafialnej. W jej skład wchodzą następujące osoby:

 • Gielniewska Agnieszka
 • Jałoszyńska Beata
 • Kostrzębska Anna
 • Małaszek Renata
 • Paciorkowska Renata
 • Pawlak Marek
 • Płuska Ewa
 • Płuska Jadwiga
 • Podsędek Arkadiusz
 • Roskosz Zbigniew
 • Ryszard Grzegorzewski
 • Smółka Ewelina
 • Tadeusiak Katarzyna
 • Tomczak Alina
 • Zabost Marzena