Wspólnoty

Ministranci i lektorzy

Ministranci mają swoje spotkania co tydzień w każdą sobotę o godz. 10.00, których celem jest formacja religijna i poznawanie liturgii Kościoła. Grupa ministrancka jest cały czas otwarta na nowych chętnych, pragnących służyć Panu i pomagać kapłanom w sprawowaniu Sakramentów.

Liturgiczna Służba Ołtarza, potocznie mówiąc, Ministranci, powstała wraz z odprawieniem pierwszej Mszy Św. na terenie naszego Kościoła, a więc w 1999 roku. Inicjatorem grupy ministrantów był proboszcz naszej Wspólnoty – ks. Wiesław Frelek. Wraz z przyjściem do parafii obowiązki prefekta przejmowali wikariusze – ks. Bogdan Skóra, ks. Robert Lejwoda, ks. Artur Badełek, ks. Tomasz Wójcik, ks. Kamil Goc, a obecnie ks. Roman Sękalski.

Lektorzy naszej parafii zajmują się czytaniem Słowa Bożego. Świadomi są przyjętego obowiązku. Dokładają wszelkich starań, aby ich życie było całkowicie oddane Bogu. Dzięki dobrej znajomości Pisma Świętego mogą być doskonalszymi uczniami Pana.

Bielanki

Bielanki są to dziewczynki po Pierwszej Komunii Świętej, które podczas większych uroczystości kościelnych służą swoją osobą Bogu i wiernym ubogacając celebrację takich świąt jak m.in. Boże Ciało. Ubrane w białe stroje komunijne lub pasiaki łowickie sypią kwiaty, niosą chorągwie. Spotkania odbywają się po uprzednim ogłoszeniu.

Schola Pana Kamila

Powstała we wrześniu 2011r. Obejmuje uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz kilka osób z Gimnazjum. Schola ta śpiewa w co drugą niedzielę podczas Mszy św. na zmianę ze starszą scholą. Próby odbywają się w co drugą sobotę, o godz.10.00. Opiekunem grupy jest p. Kamil Janicki – tutejszy organista. Zapraszamy wszystkie chętne osoby na próby.

Chór parafialny

Powstał w grudniu 2011r. Chór wykonuje pieśni w jedno- i  dwugłosie. Uświetnia swym śpiewem większe uroczystości parafialne i nie tylko. Próby odbywają się w śrdoy  o godz. 19.00, a także w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu. Opiekunem grupy jest p. Kamil Janicki – tutejszy organista. Osoby chętne serdecznie zapraszamy.

Wspólnota modlitwy kontemplacyjnej MARANATA

Wspólnota powstała jako owoc spotkań medytacyjnych w klasztorze o.o.Banedyktynów w Lubiniu. Istotne jest to że czerpiemy z doświadczenia żywego klasztoru mniszego, mającego ponad 900 letnią historię.  Charyzmatem wspólnoty jest modlitwa kontemplacyjna praktykowana w milczeniu.  Przez tę modlitwę pragniemy podążać w kierunku modlitwy nieustannej, zgodnie z zaleceniem św. Pawła: „módlcie się nieustannie”. (1 Tes 5,17). W życiu codziennym staramy się dawać świadectwo Obecności Boga w każdym doświadczeniu człowieka. Dostrzegamy ogromny głód ciszy i milczenia we współczesnym świecie. Dlatego też pragniemy przez nasze świadectwo, świadectwo milczącej modlitwy, pokazywać Chrystusa. Pokazywać, że możliwe jest coś więcej niż tylko bieganina wokół nieskończonego potoku własnych lub cudzych myśli, uczuć, emocji czy medialnych informacji.  Niczego nowego nie nauczamy oprócz krótkiej formuły modlitwy w milczeniu, zgodnie z sentencją: „pozostań w swej celi, ona cię wszystkiego nauczy”.  Dlatego też nasza wspólnota jest dobrą przestrzenią zarówno dla osób szukających głebszej intymności z Bogiem, jak i osób mających problemy z wiarą. Korzystamy z tradycyjnych modlitw Kościoła a także tradycji przechowywanych w lubińskim klasztorze. Duchowość wspólnoty oparta jest o „Regułę św.Benedykta”, regułę, która legła u podstaw chrześcijańskiej Europy. Korzystamy w szczególności z lektury ojców pustyni, dostrzegając głębię intuicji chrześcijańskiej tych ojców. Na naszych spotkaniach nie rozważamy intelektualnie Słowa Bożego, raczej pragniemy Je doświadczyć. Wskazujemy, że istnieje w nas głębia, ogromna głębia i że jest ona zamieszkana przez Boga. Doświadczenie tej głębi, tego zamieszkiwania, przynosi ogromny pokój w sercu, pokorę i rzeczywiste zaufanie do Boga. Wspólnota współpracuje w ramach Lubińskiej Wspólnoty Grup Medytacyjnych przy klasztorze o.o.Benedyktynów w Lubiniu. Do wspólnoty należą osoby z całej diecezji. 

Więcej informacji:

http://maranata.aux.pl

http://twitter.com/maranataosb

http://lubin-medytacje.pl

http://benedyktyni.net

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) powstał z inicjatywy ówczesnego księdza proboszcza Wiesława Frelka. Pierwsze spotkanie założycielskie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy ośrodku duszpasterskim na Korabce odbyło się w dniu 24.10.1999r. Powołanie oddziału KSMu przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu odbyło się dnia 09.11.2001r.

Spotkania KSMu odbywają się według wcześniejszych ustaleń.

Koła Żywego Różańca

Spotkania Kół Żywego Różańca odbywają się w 2-gą niedzielę miesiąca – gromadzimy się na Mszy Św. o godz. 10.00. Po Mszy Św. jest krótkie spotkanie, na które składa się konferencja oraz odmówienie cząstki różańca.

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

 

ISTOTA I DUCHOWOŚĆ KŻR
 1. Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
 2. Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
 3. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
 4. Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.
 5. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.
 6. Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
  1. wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
  2. troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
  3. krzewienie modlitwy różańcowej;
  4. wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
  5. troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.

Grupa Al-Anon

Masz wśród swoich bliskich osobę nadużywającą alkoholu?

„Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia(…)”

Mitingi Al-Anon (spotkania dla rodzin i przyjaciół osób nadużywających alkoholu) odbywają się w drugi i ostatni wtorek miesiąca o godzinie 19:00. Spotkania otwarte – w ostatni wtorek miesięcy parzystych. Miejsce to świetlica w budynku parafialnym.

WSPÓLNOTA NEOKATECHUMENALNA

Spotkania odbywają się w środy i soboty o godz. 19.30.

 

Wieczernik Maryjny ,, Nazaret ‘’

Oczekując na powtórne przyjście Pana Jezusa, spełniając życzenie Matki Najświętszej, zapragnęłyśmy  utworzyć ,, Wieczernik ‘’, w którym będziemy trwać na modlitwie różańcowej, wynagradzającej Jej Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za zniewagi, świętokradztwa i bluźnierstwa, które wymagają zadośćuczynienia.

Pierwsze spotkanie naszej  Wspólnoty odbyło się  9 listopada 2020 roku online, z powodu trwającej pandemii.

Od 17 grudnia spotkania naszej  Wspólnoty odbywają się we czwartki,  po wieczornej mszy świętej, od godziny 19 do 20, w sali św. Wiktorii. Na spotkania przychodzi od 7 do 10 osób, należących do Wieczernika.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, począwszy od 7 stycznia 2021 roku, podczas wspólnotowej  adoracji  Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,  modlimy się za wszystkich kapłanów i całe duchowieństwo, a także o świętość życia kapłanów i o liczne, zgodne a wolą Bożą powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

W pierwsze soboty miesiąca uczestniczymy we mszy świętej i nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi w Bazylice Niepokalanej Współpośredniczki Łask w Niepokalanowie.

Nasze czwartkowe spotkania rozpoczynamy wezwaniem Ducha Świętego. Następnie jedna z osób  odczytuje głośno przygotowany  fragment Pisma Świętego,  i  wszyscy  w chwili ciszy rozważamy  je  w swoich  sercach. Na podstawie lektury religijnej poznajemy życie i misję Matki Bożej i św. Józefa  – Jej Oblubieńca; staramy się żyć i pracować na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragniemy również żyć orędziami Matki Bożej z miejsc, w których się ukazywała. Na każdym spotkaniu rozważamy orędzie Królowej Pokoju z Medjugorie i odmawiamy jedną część Różańca Świętego w intencji wynagradzającej. Na zakończenie spotkania odmawiamy wspólnie modlitwę  poświęcenia i dziękujemy Trójcy Przenajświętszej za spotkanie.  

Rada duszpasterska

Rada Duszpasterska jest organem doradczym powoływanym przez Proboszcza dla dobra wspólnoty parafialnej. W jej skład wchodzą następujące osoby:

 • CHUDZYŃSKA Angelika

 • FUKS Marek

 • GIELNIEWSKA Agnieszka 

 • GŁADKI Grzegorz
 • JAGODA Agnieszka 

 • KAŹMIERCZAK Anna

 • KAŹMIERCZAK Małgorzata

 • KOŁODZIEJSKA Helena

 • KUŚ Marcin

 • MAJOR Beata

 • MASŁOWSKA Izabela
 • MIKA Joanna

 • PŁUSKA Marzena

 • SIEROTA Magdalena

 • TADEUSIAK Katarzyna

 •  WOJDA Jakub

 • ZABOST Agnieszka