Historia

Rok 1999

2 czerwca 1999 roku miało miejsce podpisanie dekretu o ustanowieniu Ośrodka Duszpasterskiego w dzielnicy Korabka , dekret ten wchodził w życie z dniem 1 lipca 1999 roku.
22 czerwca 1999 roku na miejsce przybył ks. Wiesław Frelek nowo mianowany rektor tegoż Ośrodka Duszpasterskiego.
27 czerwca 1999 roku , przy ołtarzu , przy którym sprawował Mszę Świętą Jan Paweł II , będąc w Łowiczu 14 czerwca tegoż roku , pierwszą Mszę Świętą odprawił ks. Wiesław Frelek.
We wrześniu 1999 roku rozpoczęło się czuwanie fatimskie. Odbywa się ono w każdą pierwszą sobotę miesiąca prowadżace przez Koła Zywego Różańca.
5 listopada 1999 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Formacji Młodzieży. Aktu wmurowania kamienia , poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II , dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik. Kamień węgielny został przywieziony z Subiaco – miejsca męczeńskiej śmierci św. Wiktorii, a cała uroczystość została połączona z pierwszym w historii kościoła na Korabce nawiedzeniem przez relikwie św. Wiktorii.
Jesienią 1999 roku powstała Rada Parafialna , pierwsze spotkanie odbyło się 8 grudnia 1999 roku.
Pierwsze rekolekcje adwentowe w historii tej parafii rozpoczęły się w czwartą niedzielę adwentu i trwały w dniach 19-22 grudnia 1999 roku. Prowadził je ks. bp. Józef Zawitkowski

Rok 2000

9 stycznia 2000 w Niedzielę Chrztu Pańskiego odbyła się uroczystość poświęcenia nowej chrzcielnicy, która została wykonana przez górali. Poświęcenia dokonał ks. bp. Józef Zawitkowski.
5 kwietnia 2000 roku parafianie z Korabki przyjęli obraz Jezusa Miłosiernego.
Nawiedzenie obrazu zostało połączone z rekolekcjami wielkopostnymi, odbywającymi się po raz pierwszy w tym kościele w dniach 6-9 kwietnia 2000 roku, poprowadzonymi przez ks. Jerzego Modelewskiego.
28 maja 2000 roku odbyła się Pierwsza Komunia Święta w nowym kościele. Uczestniczyło w niej 72 dzieci , a była to pierwsza w nowym tysiącleciu taka uroczystość.
4 czerwca 2000 roku dzieci z klas trzecich miały uroczystość Potwierdzenia Pierwszej Komunii Świętej, sakrament ten otrzymały w Katedrze.
14 czerwca 2000 roku w rocznicę wizyty Ojca Świętego w Łowiczu ks. bp. Alojzy Orszulik udzielił Sakramentu Bierzmowania 102 ósmoklasistom.
W oktawę Bożego Ciała odbyła się uroczysta procesja ulicami dzielnicy.
27 czerwca 2000 roku wspólnota Matki Bożej Nieustającej Pomocy obchodziła rocznicę sprawowania pierwszej Mszy Świętej. Obecny na tej uroczystości ks. bp. Alojzy Orszulik przekształcił Ośrodek Duszpasterski w parafię.
Dotychczasowy rektor ks. Wiesław Frelek został proboszczem parafii.
2 lipca 2000 roku odbyło się formalne dopełnienie erekcji parafii podczas Mszy Świętej o godzinie 10 , dokonane przez Kanclerza Kurii Diecezjalnej ks. dr Stanisława Plichtę. Jest to czwarta parafia w Łowiczu skupiająca 2811 wiernych.
3 września 2000 roku wspólnota parafialna przeżywała dożynki . Wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy poszczególnych ulic Korabki .
W tymże dniu została otworzona kawiarnia parafialna.
W pierwszą sobotę października (7 X 2000 r.) odbyło się poświęcenie i koronacja figurki Matki Bożej Fatimskiej dokonał tego ks. bp. Józef Zawitkowski. Figurka została umieszczona na dziedzińcu naszej parafii.
W trzecią niedzielę adwentu 14 XII 2000 r. w sali teatralnej przy kościele odbyły się jasełka z udziałem dzieci i młodzieży naszej wspólnoty. Składały się one z dwóch wersji: tradycyjnej i współczesnej.
Została także utworzona żywa szopka na dziedzińcu kościoła z wieloma zwierzętami.

Rok 2001

5 lutego 2001 została wykonana wylewka pod posadzkę w kościele.
W marcu rozpoczęto prace przy zakładaniu posadzki granitowej.
14 kwietnia 2001 roku odbyła się Droga Krzyżowa ulicami osiedla , ogromny drewniany krzyż nieśli przedstawiciele wspólnot parafialnych.
W kolejną rocznicę objawień fatimskich 13 V 2001 r. Miało miejsce czuwanie modlitewne w intencji Ojca Świętego.
20 maja 2001 roku odbyła się druga z kolei uroczystość Pierwszej Komunii Świętej , a 27 maja tegoż roku odbyło się Potwierdzenie I Komunii Świętej.
28 maja 2001 roku ruszyła 346 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Od tego roku przewodnikiem najstarszej pielgrzymki łowickiej został ks. proboszcz Wiesław Frelek.
27 czerwca 2001 pierwsza rocznica powołania parafii i druga rocznica odprawienia pierwszej Mszy Świętej.
W pierwszą niedzielę lipca odbyła się Pierwsza Biesiada na Korabce oraz loteria fantowa zorganizowana przez młodzież pod kierownictwem księdza Tomasza Jackowskiego.
5-6 sierpnia nocowała w budynku Centrum Formacji grupa pielgrzymów z Żychlina, która uczestniczyła w VI Młodzieżowej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
Już drugi raz został zorganizowany wakacyjny wyjazd młodzieży w Góry do Słodyczek.
2 września 2001 roku odbyły się kolejne dożynki w naszej parafii połączone z występami młodzieżowych zespołów ludowych.
Rok 2001 został ogłoszony rokiem prymasa tysiąclecia i w związku z tym młodzi gimnazjaliści przygotowali inscenizację z życia prymasa na internowaniu w Komańczy.
Także jesienią 2001 roku zostały wybudowane garaże po zachodniej stronie budynków Centrum Formacji, a w listopadzie rozpoczęto prace przy budowie szopki bożonarodzeniowej.