XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 sierpnia
  8:00 † Bogumiłę, Elżbietę i Stanisława Oleszczuk oraz za babcię Franciszkę

10:00 † Teresę Dymek z mężem Stanisławem

12:30 Za Parafian. Chrzest: Stanisław

18:00 † Wiesława Urbańskiego

PONIEDZIAŁEK 17 sierpnia – św. Jacka, kapłana
17:30 † Lucynę Drzewiecką z mężem i synem

18:00 W intencji Róż Różańcowych Rodziców modlących się za swoje dzieci

Modlitwa różańcowa

WTOREK – 18 sierpnia
18:00 † Marka Stemporowskiego – int. matki chrzestnej
ŚRODA – 19 sierpnia
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (od. godz. 7:00)

18:00 Nowenna do MBNP: Bolesława i Zofię Kołaczyńskich z dziadkami

Ø O Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla nowożeńców Agaty i Michała Sikora – intencja od uczestników ślubu

Ø O odwrócenie pandemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz wiary w Bożą Opatrzność dla nas wszystkich

Ø O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Joanny, Stanisława, Krystyny, Ewy, Antoniego, Jarosława, Sylwii,

Ø O nowe powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji oraz o Boże prowadzenie dla naszych alumnów: Bartłomieja, Michała i Daniela

Ø O Bożą pomoc i błogosławieństwo w projektach inwestycyjnych: założeniu cmentarza i przeprowadzeniu termomodernizacji

CZWARTEK – 20 sierpnia – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
18:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla nowożeńców Katarzyny i Jakuba Rojek – intencja od uczestników ślubu

Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu

PIĄTEK – 21 sierpnia – św. Piusa X
Adoracja Najświętszego Sakramentu.

17:30 † Beatę Brzozowską (1 r. śm.)

18:00 † Jana Malczyka (1 r. śm.)

SOBOTA – 22 sierpnia – NMP Królowej
17:30 † Wiesława (14 r. śm.), Emilię i Jana Lenarczyków, Andrzeja, Mariannę i Mieczysława Mika

18:00 † Barbarę Byczek (1 r. śm.)

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 sierpnia
  8:00 † Jana i Stanisławę Malińskich i zmarłych z rodziny Koza

10:00 † Anielę i Franciszka Wysockich z synami, Kazimierza Balika (21 r. śm.) z rodzicami

12:30 Za Parafian. Chrzest: Liliana

18:00 † Zbigniewa Szołajskiego z rodzicami, Annę i Leona Kubalskich