XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 czerwca
  8:00 † Mieczysława Jaskę (4 r. śm.)

10:00 Za Parafian. Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.

10:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla rodziny Kaźmierczaków

12:30 Krystynę Płuskę z rodzicami

12:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP dla Marty i Mateusza Karskich (10 r. ślubu) oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

17:30 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18:00 † Jana, Wiesława i Matyldę Szuflińskich, Ignacego, Stanisławę i Zdzisława Kazimierczaków

PONIEDZIAŁEK – 15 czerwca
17:00 Tadeusza Kośmidra – int. od sąsiadów Kośmidrów i Krysiaków

17:30 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Procesja eucharystyczna.

18:00 W intencji Róż Różańcowych rodziców modlących się za swoje dzieci

WTOREK – 16 czerwca
17:30 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18:00 Andrzeja (1 r. śm.), Mieczysława i Mariannę Mików

18:00 † Henryka Szachogłuchowicza – int. od rodziny Kołuckich i Kowalczyków

ŚRODA – 17 czerwca – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
17:30 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Procesja eucharystyczna.

18:00 Nowenna do MBNP: O łaskę zdrowia dla Piotra Rybickiego oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny;

Andrzeja Lewandowskiego (ppog);

Ø O odwrócenie pandemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz wiary w Bożą Opatrzność dla nas wszystkich

Ø O łaskę deszczu dla „ziemi zeschłej, łaknącej wody” (por. Ps 63, 2)

Ø O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Anny, Kornelii, Pawła, Dominiki, Joanny, Stanisława, Krystyny, Ewy, Antoniego, Jarosława, Marka, Jakuba, Sylwii, Marysi, Eweliny, Zosi i Julci, Aleksandry i Heleny, Krystiana i Jolanty, Piotra

Ø O nowe powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji oraz o Boże prowadzenie dla naszych alumnów: Bartłomieja, Michała i Daniela

Ø O Bożą pomoc i błogosławieństwo w projektach inwestycyjnych: założeniu cmentarza i przeprowadzeniu termomodernizacji

CZWARTEK – 18 czerwca
17:00 Mariannę Malczyk (1 r. śm.)

17:30 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18:00 † Antoniego i Mariannę Pudłowskich z córką Alicją

PIĄTEK – 19 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
  7:00 Tadeusza Ceglińskiego (ppog)

17:00 Tadeusza Kośmidra – int. od rodzin Kwestarzów, Czekajów i Wierzbickich

17:30 Nabożeństwo czerwcowe

18:00 † Janinę Charążkę (4 r. śm.), Zbigniewa Charążkę, Sławomira Witkowskiego

SOBOTA – 20 czerwca – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
17:00 Piotra Przybysza – int. od rodziny Maciejewskich

17:00 Wandę Kucińską (im.) – int. od rodziny Siejków

17:30 Nabożeństwo czerwcowe

18:00 Jana Frankowskiego

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 czerwca
  8:00 † Jana Ścibora

10:00 † Ewę i Andrzeja Michalkiewicz

12:30 Za Parafian. Chrzest: Julia Klimkiewicz

12:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, wzrost w wierze i miłości, opiekę MBNP dla Renaty i Grzegorza Bąba (30 r. ślubu) oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

17:30 Nabożeństwo czerwcowe

18:00 † Stanisława Żaczka