III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020

 1. W związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zostają zawieszone aż do odwołania:
 • spotkania wszystkich grup parafialnych;
 • spotkania kursu przedmałżeńskiego;
 • Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy;
 • kolejność sprzątania kościoła.
 1. Ponadto zostają odwołane:
 • Droga Krzyżowa ulicami naszego Osiedla zaplanowana na najbliższy piątek;
 • Wielkopostne rekolekcje szkolne i parafialne;
 • Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska.
 1. Rozporządzenia państwowe ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób. W tej wyjątkowej sytuacji wymagane jest, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Przewodniczący KEP powiedział, że „Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny”. A we wczorajszym Orędziu zachęcał wprost do pozostania w domu, a tym samym skorzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 2. Biskup Łowicki udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca br.:
  1. osobom w podeszłym wieku;
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp);
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Internetowa transmisja Mszy św. z naszego kościoła dziś o godz. 12:30 pod linkiem: https://youtu.be/wDqzhOCbspQ

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 2. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;
 3. przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W takim przypadku koniecznie należy zadbać o higienę rąk oraz odpowiednio wyrazić cześć wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii. Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą. Należy spożyć Hostię przed kapłanem. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza;
 4. znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy, bez podawania rąk;
 5. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;
 6. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;
 7. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne;
 8. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 9. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – Abp Stanisław Gądecki powiedział, że jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach. Dlatego też z zachowaniem wszystkich procedur związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, będziemy w tym tygodniu każdego dnia o godz. 7:00 sprawować Mszę świętą o ustanie pandemii koronowairusa. Ponadto codziennie po Mszy św. o godz. 7:00 do godz. 9:00 oraz po wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 do 21:00 będzie Wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 20:30 odmówimy różaniec o odwrócenie pandemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz wiary w Bożą Opatrzność dla nas wszystkich. Prosimy, aby w tym czasie Parafianie w swoich domach również trwali na modlitwie.
 10. Jesteśmy gotowi, aby z posługą sakramentalną udać się tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba.
 11. Dziś o godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i możliwość przyjęcia Komunii Świętej dla tych, którzy uczestniczyli we Mszy św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 12. W okresie Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną w niedziele o godz. 17:15. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:15.
 13. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Dekretem Biskupa Łowickiego w związku z zagrożeniem korona wirusem (https://diecezja.lowicz.pl/dekret-biskupa-lowickiego-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem/), Komunikatem Biskupa Łowickiego w związku wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (https://diecezja.lowicz.pl/komunikat-biskupa-lowickiego-w-zwiazku-wprowadzeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/) i Komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o stosowaniu się do rozporządzenia organów państwowych, by na Mszy św. w kościołach przebywało do 50 osób (https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-stosujmy-sie-rozporzadzenia-organow-panstwowych-by-na-mszy-sw-w-kosciolach-przebywalo-do-50-osob/).

………………………………………..……………………………………………………

Zapowiedzi przedślubne

Mariusz Sieczkowski – kawaler z par. tut. (8 i 15 marca 2020)

Patrycja Popowska – panna z par. Św. Mikołaja w Kozłowie Szlacheckim

…………………………………………..…………………………………………………

Marcin Kujawa – kawaler z par tut. (8 i 15 marca 2020)

Małgorzata Muras – panna z par. Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym

…………………………………………..…………………………………………………

Łukasz Majcher – kawaler z św. Wawrzyńca w Kocierzewie (8 i 15 marca 2020)

Magdalena Żamojtuk – panna z par. tut.

…………………………………………..…………………………………………………

Sylwester Marek Piotrowski – kawaler z par. tut. (15 i 22 marca 2020)

Małgorzata Joanna Tokarska – panna z par. św. Wojciecha w Łodzi 

 

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Łowicz, dnia 13 marca 2020 roku     L.dz. 291/2020

Wobec zagrożeń płynących z rozprzestrzeniającego się koronawirusa oraz stosownie do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca br. proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o przyjęcie następujących zaleceń:

 1. Mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, z racji istniejącego niebezpieczeństwa, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, na mocy kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca br.: a. osobom w podeszłym wieku; b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp); c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę; d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Osoby korzystające z dyspensy zachęcam do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w domu za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Osobom korzystającym z dyspensy przypominam, że są zobowiązane do stosownej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia.
 2. Proszę przede wszystkim o głęboką modlitwę do Boga. Przyjmijmy wszystko w duchu wiary i wezwania do nawrócenia. „Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Bądźmy solidarni z osobami starszymi i potrzebującymi.
 3. Polecam duszpasterzom, aby:
 4. a) zgodnie z Tradycją Kościoła w naszych kościołach były śpiewane suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”; b) kościoły i kaplice publiczne były otwarte w ciągu dnia; c) były dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu; d) przy zachowaniu należytych zasad higieny kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 5. Do dnia 29 marca br.:
 6. a) zostają odwołane rekolekcje szkolne w parafii; b) rekolekcje dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów; c) zostaje odwołana pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę zaplanowana na dzień 4 kwietnia br.: d) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.
 7. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach i wszystkich kaplicach następujących zasad:
 8. a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny; b) przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W takim przypadku koniecznie należy zadbać o higienę rąk oraz odpowiednio wyrazić cześć wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii. Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą. Należy spożyć Hostię przed kapłanem. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza; c) znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy, bez podawania rąk; d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego; e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie; f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne; g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Oddajemy naszą Diecezję Łowicką i wszystkich jej mieszkańców czułej opiece Matki Bożej, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielce strapionych, oraz naszym Patronom, św. Wiktorii i bł. Ojcu Honoratowi

+ Andrzej F. Dziuba

 

Przewodniczący Episkopatu: stosujmy się do rozporządzenia organów państwowych by na Mszy św. w kościołach przebywało do 50 osób

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób – napisał w specjalnym komunikacie Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu przypomina o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. „Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu” – zaznaczył.

„Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarządzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia Rady Stałej KEP z 12 marca br.” – dodał abp Gądecki.

Poprosił jednocześnie kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

„Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami. Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności” – wskazał Przewodniczący Episkopatu Polski.

 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarządzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia Rady Stałej KEP z 12 marca br.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności. + Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski / Warszawa, 13 marca 2020 roku

 

 

Orędzie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Drodzy Siostry i Bracia! Szanowni Państwo!

Jezus zaraz przemówił do nich: ‘Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14,27).

 1. Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek.

 

W tych niełatwych chwilach łączę się z Wami wszystkimi duchowo i ogarniam serdeczną modlitwą całą wspólnotę Kościoła oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny, a także Polonię i rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchem jestem blisko wszystkich, którzy przebywają na kwarantannie, którzy chorują, którzy boją się o swój los i los swoich bliskich, którzy niosą pomoc. Dziękuję tym, którzy – w różnych obszarach życia publicznego – prowadzą z oddaniem walkę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, ryzykując niejednokrotnie własnym zdrowiem i życiem. A jednocześnie składam wyrazy szczerego współczucia rodzinom, które w tych dniach straciły swoich bliskich, polecając ich Miłosierdziu Bożemu.

 

Kościół – jak mówi papież Franciszek – jest szpitalem polowym. Kościół jest sakramentem zbawienia. Kościół jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest kochany i gdzie kochany jest człowiek „w świecie ze swej natury niedoskonałym”. Dlatego właśnie – respektując zalecenia władz sanitarnych – nie zamykamy kościołów. Dla ludzi wierzących bowiem świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości, zwłaszcza w Eucharystii, z której czerpiemy siłę i wewnętrzny pokój.

 

 1. Proszę jednocześnie o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do pięćdziesięciu osób, które płynie z troski o zdrowie wszystkich. Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny.

 

W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które – rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących – przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie.

 

W ostatnich dniach Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz księża biskupi diecezjalni wydali konkretne zarządzenia dotyczące duszpasterstwa w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że zarządzenia te mogą być dla niektórych trudne do zaakceptowania. Mimo to – ze względu na zdrowie własne i bliźnich – bardzo proszę o przyjęcie ich w duchu miłości bliźniego.

 

To, co się dzieje obecnie, możemy potraktować jako znak czasu, jako wymóg obecnej chwili. Jako wezwanie do większej odpowiedzialności za siebie i solidarności z bliźnimi. Wezwanie do niesienia pomocy naszym bliźnim, zwłaszcza osobom starszym.

 

 1. Jako chrześcijanie starajmy się – w tym wielkopostnym czasie – podjąć rozważania nad krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jednoczy się z naszymi cierpieniami. Osobiście każdego wieczora o godzinie 20.30 będę modlił się za Was na różańcu i o to samo proszę kapłanów w kościołach, a także Was wszystkich w Waszych domach. Trwajmy w modlitewnej jedności.

 

Niech nas wszystkich wspiera Bóg wszechmogący, łaska naszego Zbawiciela, opieka Maryi Królowej Polski, świętego Michała Archanioła oraz wstawiennictwo naszych patronów, zwłaszcza świętego Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech kochający Bóg chroni nasz Naród i naszą Ojczyznę! 14 marca 2020 roku