XXXIII Niedziela zwykła – 17 listopada 2019

 1. Młodzież i dorosłych zapraszamy serdecznie na katechezy ewangelizacyjne. Odbywają się one w poniedziałki i piątki o godz. 19:00. Na stolikach są zaproszenia. Przekażmy informację innym osobom.
 2. Dziś po Mszy Św. o godz. 10:00 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej.
 3. Kandydatów do sakramentu bierzmowania (uczniowie kl. VIII) zapraszamy dziś na Mszę św. o godz. 18:00, a po niej na spotkanie formacyjne.
 4. Dziś po wieczornej Mszy Św. spotkanie Rady Parafialnej.
 5. W najbliższy piątek przypada wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki i chórów kościelnych. Wyrażamy podziękowania dla p. organisty Kamila, dla p. Piotra i dla wszystkich śpiewających w naszych scholach i chórze parafialnym.
 6. Rozpoczęliśmy nowennę przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Odmawiamy ją codziennie przed Mszą Św. o godz. 18.00.
 7. Cieszymy się, że przy ołtarzu jest coraz więcej ministrantów, że dzieci i młodzież są zaangażowane w schole. Dla dzieci i młodzieży z grup parafialnych organizujemy wyjazd do Łodzi na trampoliny i do kina. Wyruszamy w przyszłą sobotę (23 listopada) o godz. 8:15 sprzed kościoła. Zapisy do środy 20 listopada włącznie. Cena 5 zł/os.
 8. W skoroszycie na stoliku podajemy terminy adoracji do końca miesiąca. Bardzo chcemy, aby na każdą godzinę była zapisana przynajmniej jedna osoba – tylko wtedy będą odbywały się adoracje. Adoracje w listopadzie: czwartek 21/piątek 22 listopada; czwartek 28/piątek 29 listopada.
 9. W przyszłą niedzielę przybędzie do na kleryk z Seminarium – ofiary składane na tacę przeznaczone będą na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego.
 10. Czytamy już nowe wypominki – prosimy o informację zwrotną, jeśli pojawiły się jakieś błędy lub nieścisłości. Możemy jeszcze zamawiać intencje wypominkowe.
 11. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na cele inwestycyjne.
 12. Za pomoc w sprzątaniu świątyni dziękujemy Mieszkańcom z ul. Kutrzeby i ul. Skotnickiego. We wtorek o pomoc prosimy Parafian z ul. Bołtucia, zaś w przyszłym tygodniu z ul. Bortnowskiego.
 13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej m.in. „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” oraz „Małego Gościa Niedzielnego”.
 14. W kinach wyświetlany jest bardzo wartościowy film pt: Nieplanowane. Zachęcamy do obejrzenia – także w naszym kinie Feniks.

 

 

NOWENNA DO CHRYSTUSA KRÓLA (do odprawiania przez 9 dni poprzedzających Święto Chrystusa Króla)

Ta prosta nowenna jest hojnym podarunkiem Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Oto nadzwyczajne obietnice: „Obiecuję wam, że za każdym razem gdy odprawiacie tę nowennę (tzn. odmówicie podane poniżej modlitwy), Ja nawrócę dziesięciu grzeszników, wprowadzę dziesięć dusz w jedną prawdziwą wiarę, uwolnię dziesięć dusz z czyśćca, a wiele z nich będzie duszami księży oraz że będę mniej surowy wobec waszego kraju w godzinie sądu”.

Nowenna polega na odmówieniu raz dziennie przez dziewięć dni:

* Ojcze Nasz
* Zdrowaś Maryjo
* Chwała Ojcu
* Modlitwy do Chrystusa Króla Wszystkich Narodów

O Panie, Boże nasz, Ty jesteś jedynym Królem, Najświętszym i Wszechwładnym, wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, o Boski Królu, byś nam raczył dać miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość oraz wszelkie dobro.

Ochraniaj nas, Panie nasz i Królu, nasze rodziny i ziemię rodzinną. Prosimy Cię Boże najwierniejszy strzeż nas, chroń przed wrogami i oszczędź w czasie Twojego Sprawiedliwego Sądu.

Przebacz nam, Wszechmogący Królu, grzechy popełnione przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia. Zasługujemy na Twój słuszny Sąd. Zmiłuj się nad nami i przebacz nam, Panie. Ufamy Twemu Wielkiemu Miłosierdziu.

O Królu o olśniewającym blasku, kłaniamy się Tobie i modlimy się by nastało Twoje panowanie i by Twoje królestwo zostało uznane tu, na ziemi. Amen.

Jezus powiedział: „Pragnę by nowennę tą odprawiano przez 9 dni poprzedzających Święto Chrystusa Króla, ale zachęcam dusze do odprawiania jej również w czasie całego roku. Moje obietnice są aktualne bez względu na porę jaką wybierzecie do odprawiania tej nowenny’’.

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

 

 

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje

Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,

Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,

Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,

Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,

Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,

Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,

Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,

Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz,

Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,

Panuj nad duszami

Chryste, Królu rozumu,

Chryste, Królu woli,

Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,

Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,

Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,

Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,

Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,

Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentalnej,

Panuj nad rodzinami

Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,

Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,

Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu, który przez prace rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,

Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Nain, córkę Jara i przyjaciela Twego Łazarza,

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,

Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,

Chryste, Królu królów i Panie nad panami,

Chryste, Królu wieków nieśmiertelnych, Panuj nad narodami

Chryste, Królu chwały wiecznej,

Chryste Królu, Książe Pokoju,

Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,

Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,

Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,

Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,

Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”, 

Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi

Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,

Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,

Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,

Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,

Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.

– Królestwo Jego rozszerzać się będzie,

– A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen