Ogłoszenia duszpasterskie

Zmartwychwstanie Pańskie – 1 kwietnia 2018

 1. Przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – Jezus Chrystus żyje, pokonał śmierć. Składamy najserdeczniejsze życzenia dla Wszystkich Parafian i Gości. Tą prawdą o miłości Boga do każdego człowieka pragniemy dzielić się z wszystkim, szczególnie z osobami chorymi, cierpiącymi i w podeszłym wieku.
 2. Wszystkim Czcigodnym Osobom z naszej Parafii i Wszystkim Gościom, składamy świąteczne życzenia. Przeżywając te święta jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przeniknęła nasze wnętrza i była obecna w naszym codziennym życiu, w każdym jego wymiarze. Niech radość wielkanocnego poranka dotrze do każdego ludzkiego serca. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał śmierć i uczynił nas prawdziwymi świadkami Miłości, obdarzy Was swoją  Miłością i Pokojem. Zdrowia, szczęścia i pomyślności, niech Chrystus Zmartwychwstały w Waszych sercach gości. Alleluja.

Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał!!! J

 1. Wyrażamy słowa szczerego podziękowania za liczną obecność Czcigodnych Parafian i Gości podczas liturgii Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. Bóg zapłać za przygotowanie naszej Świątyni, za dekoracje ciemnicy i Grobu Pańskiego – p. Piotrowi i młodzieży. Za pięknie ułożone kwiaty – p. Annie i Sławomirowi. Dziękuję lektorom, ministrantom, bielankom i całej asyście, p. organiście Kamilowi, chórowi pań, scholi dzieci, młodzieżowej i studenckiej. Wdzięczność wyrażam Panom posługującym przy baldachimie oraz wszystkim, którzy nieśli chorągwie, wstążki i feretrony oraz tym, którzy od długiego czasu zbierali płatki kwiatów na procesję rezurekcyjną. Za trzymanie straży przy grobie Pańskim dziękujemy strażakom z Chąśna i Chąśna II, Goleńska, Świeryża. Słowa szczególnej wdzięczności dla Kół Żywego Różańca za czuwania w ciemnicy i przy Grobie. Bardzo się cieszymy, że udało nam się adorować Pana Jezusa przez całą noc z piątku na sobotę.
 2. Dziękujemy wszystkim osobom ubranym dziś po łowicku. Cieszymy się, że w naszej parafii podtrzymywane są piękną łowickiej zwyczaje.
 3. Bóg zapłać osobom z ul. Strzeleckiej i ze wsi Małszyce za piękne palmy przygotowane na Niedzielę Palmową. Palmy miały ponad 5 metrów wysokości. Dzieciom dziękujemy za ofiary złożone na jałmużnę wielkopostną. Wszystkim Grupom za przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu. Słowa szczerej wdzięczności dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz dla Osób za przygotowanie pięknych palm i za ich dystrybucję.
 4. Jutro Msze św. wg porządku niedzielnego. Zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystii i przedłużenia – także jutro – radości Zmartwychwstania. Ofiary z dnia jutrzejszego przeznaczone są na Dom Kapłana Seniora w Sochaczewie. Bóg zapłać.
 5. W pierwszy czwartek miesiąca po wieczornej Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania.
 6. W najbliższy piątek z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje post i można spożywać pokarmy mięsne.
 7. Osoby chore odwiedzimy w pierwszy piątek miesiąca. Zaczynamy o godz. 9.00. Możliwość spowiedzi od godz. 17.15.
 8. W sobotę, o godz. 18.00 Msza Św. i Czuwanie Fatimskie.
 9. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Każdego dnia, przed Mszą Św. o godz. 18.00, odmawiamy nowennę przygotowującą nas do tego święta. Jutro przypada 13. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. W niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.00 spotkanie Kół Żywego Różańca a o godz. 15.00 dodatkowa Msza Św. dla Pielgrzymów. Po Mszy Św. spotkanie.
 10. Dziękujemy Wszystkim za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę do puszek i przeznaczone na dekorację oraz kwiaty do grobu Pańskiego. Za ofiary na ten cel dziękujemy także: Paniom z Kół Żywego Różańca (KŻR) – ofiara 300 zł; KŻR ul. Chełmońskiego – 100 zł; KŻR z Chąśna – 200 zł; KŻR z Goleńska 120 zł; Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży oraz Osobom, które były zaangażowane w przygotowanie palm – ofiara 750 zł oraz za ofiary indywidualne.
 11. Dziękujemy za życzenia i wszystkie dobre słowa, a także za przesłane sms-y oraz kartki pocztowe.
 12. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszek na potrzeby diecezjalnej Caritas.
 13. Zachęcamy do lektury świątecznych gazet (cena gazet też jest świąteczna :).
 14. We wtorek po świętach o pomoc w sprzątaniu świątyni prosimy mieszkańców z ul. Armii Krajowej 43 N – nr od 21 do 40, a w przyszłym tygodniu z ul. Armii Krajowej 43 O.

 

”W służbie Bogu i Ojczyźnie”. List pasterski Episkopatu Polski na 100 -lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE

Uczestnicząc w celebracji Świętego Triduum Paschalnego – od wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej po wielkanocny poranek – wraz z całym Kościołem staliśmy się uczestnikami Jezusowej drogi, prowadzącej przez Mękę i Śmierć do Zmartwychwstania. Jest to kluczowy temat słowa Bożego, które słyszymy w dzisiejsze święto. Św. Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy ogłasza, że ten sam Bóg, który „wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzi śmierci” (Dz 2, 24), daje nam „poznać drogi życia”. Potwierdza to również psalmista, gdy woła do Boga: „cieszy się moje serce i dusza raduje, bo Ty ścieżkę życia mi ukażesz” (Ps 16, 5. 11). Rzeczywiście, tylko Pan ukazuje „ścieżkę życia”, a nawet sam staje się drogą, na której człowiek otrzymuje „pełnię Jego radości” (Ps 16, 11). W ewangelicznej relacji św. Mateusza ta „wielka radość” staje się udziałem kobiet, którym anioł oznajmia, że Jezus „zmartwychwstał, jak powiedział” (Mt 28, 6), a one udają się w drogę, by z bojaźnią i wielką radością „oznajmić to Jego uczniom” (w. 8).

 1. Z historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dzisiejszy nasz list kierujemy do Was z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uczelni niezwykle zasłużonej w dziejach zwiastowania „drogi życia” w niepodległej Rzeczpospolitej, a przez wiele lat jedynej wszechnicy katolickiej od Łaby po Władywostok. Idea powołania katolickiej szkoły wyższej w odradzającej się po zaborach Polsce zrodziła się w sercu ks. Idziego Radziszewskiego, pierwszego rektora KUL-u, a podjęta została i zrealizowana przez Episkopat Polski, obradujący w Warszawie w dniach 26 i 27 lipca 1918 roku. Zebraniu temu przewodniczył ówczesny nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Na pierwszy rok studiów w 1918 roku przyjęto niespełna 400 studentów. Trzy lata później Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przekazał Uniwersytetowi budynek dzisiejszego Gmachu Głównego, Episkopat zaś podjął decyzję o systematycznym materialnym wspieraniu Uniwersytetu ze składek wiernych. Szybki naukowy i dydaktyczny rozwój Uczelni sprawił, że już w 1938 roku, na mocy specjalnej ustawy Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, KUL uzyskał pełne prawa państwowych szkół akademickich.

Wybuch II wojny światowej przerwał oficjalną działalność Uczelni. Nadal jednak starano się prowadzić zajęcia w ramach tajnych kompletów. W niedługim czasie jednak zostali aresztowani ksiądz rektor Antoni Szymański, a nadto biskup lubelski i zarazem pierwszy wielki kanclerz KUL Marian Fulman oraz liczni profesorowie i około 60 studentów. Część z nich rozstrzelano, część zginęła w więzieniach i obozach. Pomimo wielkich strat wojennych, już w listopadzie 1944 roku na Uniwersytecie zainaugurowano nowy rok akademicki. Tym samym KUL rozpoczął swoją działalność jako pierwszy uniwersytet w powojennej Polsce.

W okresie PRL Uniwersytet był zaledwie tolerowany przez władze komunistyczne, doświadczając wciąż ograniczeń, a niekiedy otwartego prześladowania. Szczególnym przykładem represji stało się kilkuletnie uwięzienie rektora ks. Antoniego Słomkowskiego, zwanego „drugim założycielem KUL-u”. Dzięki nieugiętej postawie wspólnoty akademickiej Uczelnia zachowała jednak swoją katolicką tożsamość i wewnętrzną wolność, trwając w wierności prawdzie, wierze katolickiej i patriotyzmowi. Dlatego na KUL chętnie przybywała ideowa młodzież z całego kraju, a miejsce pracy znajdowali tu wybitni profesorowie, usuwani z innych uczelni z racji poglądów i niezłomnej postawy moralnej. W 1954 roku do grona nauczycieli akademickich KUL dołączył ks. Karol Wojtyła, który przez 24 lata, aż do wyboru na Stolicę Piotrową, był na lubelskiej Uczelni profesorem etyki. Wielkim przyjacielem i protektorem Uniwersytetu stał się także kard. Stefan Wyszyński, najpierw w latach 1946-1948 jako biskup lubelski i wielki kanclerz KUL, a potem jako prymas Polski.

Pomny swoich heroicznych dziejów, KUL dynamicznie rozwija się po 1989 roku. Wzrosła liczba studentów, otworzono nowe kierunki kształcenia, rozbudowano gmachy, powołano do życia ośrodki zamiejscowe i poszerzono współpracę międzynarodową. Dzisiaj na ośmiu wydziałach Uczelni studiuje blisko 12 000 studentów i doktorantów, wśród których jest prawie 700 obcokrajowców, pochodzących z ponad 40 krajów świata.

 1. Tożsamość i misja Uniwersytetu

Od samego początku Katolicki Uniwersytet Lubelski za dewizę przyjął słowa Deo et Patriae – „Bogu i Ojczyźnie”. Wierność tej dewizie oznacza, że samo nabywanie przez studentów wiedzy i umiejętności, koniecznych do podjęcia obowiązków publicznych czy zawodowych, jest niewystarczające. Dlatego Uczelnia za swoje podstawowe zadanie uznaje zgłębianie „wszystkich aspektów prawdy w ich istotowej więzi z Prawdą najwyższą, którą jest Bóg” (Jan Paweł II, Ex corde Ecclesiae 5). W ten sposób KUL wraz z całym Kościołem bierze udział, według słów św. Jana Pawła II, w zasadniczym „sporze o człowieka”, jaki ma miejsce we współczesnej kulturze. Głosząc prymat Boga, głosi zarazem godność osoby ludzkiej i autentycznej wolności. W 1988 roku kardynał Joseph Ratzinger, przyjmując doktorat honoris causa KUL, podkreślał, że „mowa o Bogu należy do mowy o człowieku, stąd należy ona także do posłannictwa uniwersytetu”.

O znaczeniu Uniwersytetu dla polskiej i chrześcijańskiej kultury świadczą jego wielkie projekty badawcze i wydawnicze: 20-tomowa „Encyklopedia katolicka”, nadal realizowana edycja krytyczna dzieł wszystkich Cypriana Norwida oraz polskie wydanie Opera omnia Josepha Ratzingera / Benedykta XVI. Wielkie znaczenie mają także odbywane co cztery lata na KUL-u Kongresy Kultury Chrześcijańskiej.

W ciągu swojej stuletniej historii Uniwersytet wykształcił ponad 110 tysięcy absolwentów, do aktywnej obecności w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Wielu z nich przyczyniło się do budowania wolnej Polski, angażując się w działania opozycji demokratycznej w czasach PRL. Dziś działają w różnych przestrzeniach, często pełnią ważne role społeczne, zajmują odpowiedzialne i eksponowane stanowiska, współtworzą naukę i kulturę. Dobrze wykształceni i uformowani w duchu chrześcijańskim służą oni Ojczyźnie w duchu odpowiedzialności społecznej, o której niedawno mówił papież Franciszek do przedstawicieli uniwersytetów katolickich z całego świata (Rzym, 4.11.2017 roku). Należy też pamiętać o całych pokoleniach polskich biskupów, którzy na KUL-u studiowali i wykładali. Wielka rzesza księży, sióstr i zakonników, uzyskawszy na Uniwersytecie naukowe stopnie i tytuły, zasiliła kadry nauczycielskie i wychowawcze w seminariach duchownych, sądach biskupich i wielu ośrodkach akademickich i formacyjnych. Jubileusz jest okazją do spotkania wszystkich osób związanych z Uniwersytetem podczas Światowego Zjazdu Absolwentów KUL, który odbędzie się w czerwcu tego roku w Lublinie.

Cierpliwa i wierna praca uczelniana w duchu służby Bogu i Ojczyźnie, zawiera w sobie jeszcze jeden rys – wychowanie do świętości. Uczył o tym Papież-Polak, nazywając świętość „«wysoką miarą» zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (Novo millennio ineunte 31). Dziękujemy dziś Panu Bogu, że Katolicki Uniwersytet Lubelski w swej stuletniej historii stał się miejscem dojrzewania do świętości licznych członków tej akademickiej wspólnoty. Należeli do niej i św. Jan Paweł II, i bł. bp Władysław Goral oraz inni męczennicy II wojny światowej, i wreszcie bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Jej członkami byli również kandydaci na ołtarze – słudzy Boży: Prymas Stefan Wyszyński, rektorzy ks. Wincenty Granat i o. Jacek Woroniecki oraz założyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki.

 1. W duchu wdzięczności i zawierzenia

Jako Pasterze Kościoła w Polsce chcemy wyrazić szczególną wdzięczność wszystkim rektorom, profesorom, innym pracownikom oraz absolwentom KUL-u, którzy przez lata zabiegali o dojrzały kształt naukowy i wychowawczy Uniwersytetu, o jego wierność Bożej prawdzie i najszczytniejszym tradycjom naszego narodu. Dziękujemy wszystkim wiernym w kraju i na obczyźnie, którzy od początku istnienia Uniwersytetu hojnie wspierali go duchowo i materialnie, również w ramach Towarzystwa Przyjaciół KUL. Zawierzamy Katolicki Uniwersytet Lubelski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które patronuje tej Uczelni. Prosimy o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę Stolicę Mądrości. Czynimy swoimi słowa życzeń, które skierował do wspólnoty swojej Uczelni św. Jan Paweł II, gdy nawiedził KUL 9 czerwca 1987 roku: „Uniwersytecie, służ prawdzie! Jeśli służysz prawdzie, służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i narodu, służysz życiu!”.

Radując się ze Zmartwychwstania Chrystusa, całej Wspólnocie Uniwersyteckiej i wszystkim wiernym Kościoła w Polsce udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 378. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 roku