OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 16 kwietnia 2017

 • Wyrażamy słowa wielkiego i szczerego podziękowania za liczną obecność Czcigodnych Parafian i Gości podczas liturgii Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. Bóg zapłać za przygotowanie naszej Świątyni, za dekoracje ciemnicy i Grobu Pańskiego – p. Piotrowi i młodzieży. Za pięknie ułożone kwiaty – p. Annie i Sławomirowi. Dziękuję lektorom, ministrantom, bielankom i całej asyście, p. organiście Kamilowi, chórowi Pań, scholii dzieci, młodzieżowej i studenckiej. Wdzięczność wyrażam Panom posługującym przy baldachimie oraz wszystkim, którzy nieśli chorągwie, wstążki i feretrony. Za trzymanie straży przy grobie Pańskim dziękujemy strażakom z Chąśna i Chąśna II, Goleńska, Świeryża. Słowa szczególnej wdzięczności dla Kół Żywego Różańca za czuwania w ciemnicy i przy Grobie.
 • Dziękujemy wszystkim osobom ubranym dziś po łowicku. Cieszymy się, że w naszej parafii podtrzymywane są piękną łowickiej zwyczaje.
 • Jutro drugi dzień świąt, porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Ofiary składane jutro na tacę przeznaczone są Dom Kapłana Seniora w Sochaczewie. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszek na potrzeby diecezjalnego Caritas.
 • W najbliższy piątek, z racji oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, można spożywać pokarmy mięsne.
 • Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy, aby zawsze modlić się Koronką – w kościele odmawiamy ja wspólnie przed wieczorną Mszą Św. (zob. biuletyn).
 • W przyszłą niedzielę: (A) zapraszamy rodziców i dzieci I komunijne na Msze Św. o godz. 10.00; (B) o godz. 15.00 dodatkowa Msza Św. dla pielgrzymów oraz spotkanie wielkanocne; (C) na wieczorną Msze Św. (o godz. 18.00) zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 • Dziękujemy Wszystkim za ofiary złożone na kwiaty do grobu Pańskiego. Paniom z Kół Żywego Różańca – ofiara 300 zł; KŻR ul. Chełmońskiego – 100 zł; KŻR z Chąśna – 200 zł; KŻR z Goleńska 100 zł; Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży oraz Osobom, które były zaangażowane w przygotowanie palm – ofiara 800 zł oraz za ofiary indywidualne.
 • Zachęcamy do lektury świątecznych gazet.
 • Dziękujemy za przekazane życzenia, przesłane sms-y oraz kartki pocztowe.
 • Od przyszłego poniedziałku (24 kwietnia) zaczniemy odnawiania kościoła – zachęcamy do pomocy.
 • Hasło w grobie Pańskim: „Uczyńcie wszystko cokolwiek Wam powie”, to słowa Matki Bożej wypowiedziane w Kanie Galilejskiej. Już dziś zapraszamy na spotkanie z Maryją w Jej Jasnogórskim wizerunku. Nawiedzenie naszej parafii będzie w czwartek 22 czerwca. A duchowe przygotowanie – Misje Święte – rozpoczniemy w niedzielę 18 czerwca. Ksiądz Pallotyn, który będzie prowadził te misje przybędzie do nas w przyszłą niedzielę i będzie głosił nauki o miłosierdziu Bożym.
 • Wszystkim Czcigodnym Osobom z naszej Parafii i Wszystkim Gościom, składamy świąteczne życzenia. Kto należy do Chrystusa, musi przeżyć całe Jego życie (Św. Teresa Benedykta do Krzyża). Może mamy wiele zmartwień, cierpienia i wiele zmagań. Obyśmy wszyscy mogli doświadczyć potęgi zmartwychwstania. Zdrowia, szczęścia i pomyślności, niech Chrystus Zmartwychwstały w Waszych sercach gości. Alleluja.

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Tomasz Słoma, kawaler z par. tut. i Sylwia Wiktoria Szuflińska, panna z par. Katedralnej w Łowiczu (9 i 16 kwietnia 2017)

 

* * *   SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ    * * *

 • Bóg zapłać osobom z ul. Strzeleckiej i ze wsi Małszyce za piękne palmy przygotowane na Niedzielę Palmową. Palmy miały ponad 5 metrów wysokości.
 • Dziękujemy osobom, które wspomogły potrzebujących ofiarami i darami żywnościowymi.
 • Ministrantom za prace porządkowe
 • Osobom, które korzystają z pomocy Caritas za sprzątanie terenu przykościelnego.
 • Dzieciom dziękujemy za ofiary złożone na jałmużnę wielkopostną.
 • Wszystkim Grupom za przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu.
 • Pawłowi Miziołkowi z firmy KOLO za projekty graficzne. Pewnej Rodzinie za pomysł Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
 • Słowa szczerej wdzięczności dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz dla Osób za przygotowanie pięknych palm i za ich dystrybucję.
 • Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
 • Dziękujemy każdej scholi za czas, za piękny śpiew na chwałę Pana.
 • Hasło w ciemnicy: Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą (Iz 54:10) – to słowa z Księgi Proroka Izajasza. Lud Izraela, który przeżywał tak wiele cierpień otrzymuje po raz kolejny zapewnienie o przeogromnie miłości Boga.
 • Hasła w Grobie Pańskim: „Uczyńcie wszystko cokolwiek Wam powie” oraz „Obudź mnie do wiary Matko” (posłuchaj piosenki o tym samym tytule https://www.youtube.com/watch?v=hN0kI3K9O-4) kierują naszą uwagę w stronę Matki Bożej, która nawiedza naszą diecezją w cudownym wizerunku Jasnogórskim.

 

Pan Zmartwychwstał

 • KKK 1005 Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem, trzeba „opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana” (2 Kor 5,8). W tym „odejściu” (Flp 1,23), jakim jest śmierć, dusza jest oddzielona od ciała. Połączy się z nim na nowo w dniu zmartwychwstania umarłych (Por. Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 28).
 • Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość (Św. Jan Paweł II)
 • Nieśmiertelny Bóg przyjął śmiertelną naturę, aby za nas umrzeć i swoją śmiercią naszą naturę unicestwić. (św. Augustyn).
 • Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. (Św. Jan Paweł II)
 • Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła. (Św. Jan Paweł II).
 • Boże, całe swe życie zmarnowaliśmy i cierpienia sobie zadawaliśmy i przeklętego Szatana cieszyliśmy; czy byliśmy czy nas nie było bez różnicy jest, ze smutku więc nas wybaw i ku radości prowadzić chciej. (Abdullah Ansari)
 • Bez Ciebie, Jezu, rodzimy się tylko, aby umrzeć; z Tobą umieramy po to, aby się narodzić. (Miguel de Unamuno y Jugo)
 • Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem. (Vladimír Holan)

 

 

 

Papież Benedykt XVI – Pan Zmartwychwstał

Poranek wielkanocny przyniósł nam radosną wiadomość – starożytną a ciągle nową: Chrystus zmartwychwstał! Odgłos tego wydarzenia, jaki wyszedł z Jerozolimy dwadzieścia wieków temu, nadal rozbrzmiewa w Kościele, który niesie w sercu żywą drżącą wiarę Maryi, Matki Jezusa, wiarę Magdaleny i innych kobiet, które jako pierwsze ujrzały pusty grób, wiarę Piotra i innych apostołów

Światło, które oślepiło straże, czuwające przy grobie Jezusa, przeniknęło czas i przestrzeń. Jest to światło odmienne, boskie, które rozerwało ciemności śmierci i wprowadziło na świat blask Boga, blask Prawdy i Dobra. Tak jak promienie słońca na wiosnę sprawiają, że wyrastają i otwierają się pąki na gałęziach drzew, podobnie promieniowanie, bijące od Zmartwychwstania Chrystusa nadaje siłę i znaczenie wszelkiej nadziei ludzkiej, wszelkiemu oczekiwaniu, pragnieniu i planowi. Dlatego cały wszechświat raduje się dziś, włączony w wiosnę ludzkości, która staje się wyrazicielką niemego hymnu chwały stworzenia.

Pewna Japonka, która przeżyła trzęsienie ziemi, zapytała Papieża o sens cierpienia i śmierci licznych jej rówieśników. Papież Benedykt XVI odpowiedział: Ja też pytam o to samo: dlaczego musicie tak cierpieć, gdy inni żyją wygodnie? Nie mamy odpowiedzi, ale wiemy, że Jezus cierpiał tak jak wy, będąc niewinny. Wiemy, że prawdziwy Bóg, który ukazuje się w Jezusie, jest po waszej stronie. Bądźcie pewni, że to wam pomoże. A kiedyś będziemy też mogli zrozumieć, dlaczego tak było.

W tej chwili sądzę, że ważne jest, byście wiedzieli: Bóg mnie kocha, choć się zdaje, że mnie nie zna. Tak jednak nie jest. Kocha mnie, jest po mojej stronie i bądźcie pewni, że na świecie wielu ludzi jest z wami, myślą o was, robią co mogą, by wam pomóc. Trzeba być świadomym, iż kiedyś zrozumiem, że to cierpienie nie było na próżno, ale za nim był plan miłości.