OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 Niedziela Zwykła – 30 października 2016
 • W uroczystość Wszystkich Świętych – wtorek 1 listopada – Msze Św. w naszym Kościele o godz. 8.00; 10.00 i o godz. 17.00. Nie będzie Mszy Św. o godz. 12.30. Ks. Proboszcz będzie się modlił za zmarłych Parafian podczas Mszy Św. o godz. 12.00 na cmentarzy katedralnym.
 • W Dzień Zaduszny Msza Św. o godz. 7.00 za zmarłych polecanych w wypominkach. O godz. 16.30 modlitwa różańcowa za wszystkich wiernych zmarłych.
 • W czwartek po wieczornej Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania.
 • W pierwszy piątek odwiedzimy chorych od godz. 9.00. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00. Możliwość spowiedzi od godz. 16.15. Przypominamy, że istotą „obchodzenia” pierwszych piątków miesiąca jest spowiedź święta ale szczególnie przyjęcie Komunii św.
 • W sobotę o godz. 17.00 Msza Św. i Czuwanie Fatimskie.
 • Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza zaprasza jutro o godz. 19.00 na Noc Świętych. Jutro ostatnie Nabożeństwo Różańcowe.
 • W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 zapraszamy na modlitwę za zmarłych na cmentarzu przy ul. Jordana.
 • Przypominamy, że od 1 listopada wieczorne Msze Św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 17.00.
 • W poniedziałek 7 listopada, na Mszę Św. o godz. 17.00 przybędą do nas relikwie Św. Wiktorii.
 • Powoli dobiega końca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Do 20 listopada będą wystawione koszyki, do których możemy składać produkty żywnościowe o wydłużonym okresie przydatności do spożycia.
 • Zachęcamy do zamawiana intencji do modlitwy wypominkowej. („Nowe” wypominki będą czytane od przyszłej niedzieli).
 • Za ofiarę i pomoc przy sprzątaniu kościoła dziękujemy osobom z ul. Dolnej od nr 31 do końca z ul. Dębowej. W środę po Mszy Św. o godz. 17.00 prosimy o pomoc Parafian z ul. Grabowej a w przyszłym tygodniu z ul. Kwiatowej – domki.
 • Papież Franciszek zachęcał, aby chrześcijanie nie obchodzili święta Halloween

(https://www.fronda.pl/a/papiez-franciszek-wzywa-do-zakazu-halloween,59514.html)

 • W dniach od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpusty i ofiarować je za naszych zmarłych. (Warunki odpustu – zob. gablota ogłoszeniowa).

Modlitwa za zmarłych

W naszym Kościele modlimy się w miesiącu listopadzie za naszych zmarłych. Zapraszamy do wypisywania na kartkach, które rozdajemy imion naszych bliskich zmarłych i przekazywania ich do zakrystii. Przyjmujemy wypominki roczne oraz intencje na Mszę Świętą listopadową. Poniżej kilka myśli z Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczących modlitwy za zmarłych.

KKK 1030-1032 Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim (Por. DS 1304. i na Soborze Trydenckim (Por. DS 1820; 1580). Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma świętego (Na przykład 1 Kor 3, 15; 1 P 1, 7), mówi o ogniu oczyszczającym:

Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego, który jest prawdą. Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym (Mt 12, 32). Można z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym (Św. Grzegorz Wielki, Dialogi, 4, 39).

Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już Pismo święte: „Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12, 45). Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną (Por. Sobór Lyoński II: DS 856), by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych: Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy (Św. Jan Chryzostom, Homiliae in primam ad Corinthios, 41, 5: PG 61, 594-595. Por. Hi 1, 5).

      Niesiemy pomoc naszym zmarłym: Mszę Św. w ich intencji. Msza Św. Gregoriańska. Możliwość ofiarowania odpustów – szczególnie w dniach od 1 do 8 listopada. Nasze Modlitwy. Wypominki.

Wyjątkowa okazja odpustu zupełnego 1 – 8 listopada

Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.

Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równocześnie zmówienie choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych”. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Warunki odpustu zupełnego 1 – 8 listopada

Pomyśl… Komu możesz „ofiarować Niebo”? Poprzez odpust Bóg przychodzi, aby nas ratować i uchronić przed potępieniem. Musimy zrozumieć, a zwłaszcza uwierzyć, że jest to niezwykła chwila, w której Bóg poprzez Kościół naprawia zło, które jest skutkiem ludzkiego grzechu. Daje nam ogromną lekcję miłości i przebaczenia.

(http://www.radiomaryja.pl/kosciol/warunki-odpustu-zupelnego-1-8-listopada/)

Dar odpustu

Zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy.

Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

Co to jest?

Grzech – odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.

Kara – w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. Kara jest tamą postawioną grzechowi.

Wina – odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie.

Rozgrzeszenie – sakramentalne odpuszczenie win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków: dobry rachunek sumienia, żal za popełnione zło, szczere wyznanie win, postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu, naprawienie wyrządzonego zła.

Niebo – stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.

Piekło – utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.

Czyściec – stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, aby doświadczyć radości zbawienia.

Jak jeszcze pomagać zmarłym?

 1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.\
 2. Zamawianie Mszy Świętych Gregoriańskich
 3. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
 4. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
 5. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
3. Wypełnić trzy warunki:

– Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
– Przyjęcie Komunii Świętej (po jednej Komunii Świętej możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny);
– Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (Nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w intencjach wyznaczanych przez Ojca Świętego).

Odpusty cząstkowe możliwe do uzyskania wielokrotnie każdego dnia

Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:

 1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. “Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”
  2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy
  3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień