4 września – 23 Niedziela Zwykła – Adoracja Eucharystyczna
  8.00 Za Parafian

  8.00 + Stefana Siekierskiego

  8.00 + Franciszka Pioruna – Greg 4

10.00 Juliannę w 5 r śmierci, Józefa Czubak, Zofię i Artura Jarotów

12.00 Różaniec za Parafian z Chąśna Drugiego

12.30 Stanisława Przyżyckiego w 30 r śmierci

18.00 + Stanisławę i Stefana Pietrzak, Władysława Warackiego z rodzicami, Jana Michalskiego

5 września, poniedziałek
  7.00 + Franciszka Pioruna – Greg 5

17.30 + Jana Wysockiego w 3 rocz. śmierci

18.00 + Genowefę i Jana Kośmider z rodzicami

18.00 + Mieczysława Jaskę (ppog)

6 września, wtorek
14.00 Pogrzeb: + Kazimierz Pachowski

17.30 + Franciszka Pioruna – Greg 6

18.00 + Mariannę Organiściak w rocznic śmierci, zmarłych z rodziny Organiściaków i Wróblów

7 września, środa – Wsp. Św. Melchiora Grodzieckiego
17.30 + Franciszka Pioruna – Greg 7

18.00 + Jerzego Kosiorka w 2 r śmierci i zmarłych z rodziny

8 września, czwartek – Święto Narodzenia NMP
6.30 Wyjście – z kościoła Św. Ducha – pieszej pielgrzymki do Domaniewic. Msza Św. w Domaniewicach – godz. 12.00

  7.00 + Franciszka Pioruna – Greg 8

17.30 + Czesława Arciszewskiego z rodzicami, Natalię i Antoniego Rybus z córką Stanisławą

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla Magdaleny i Sławomira Linkowskich o okazji 15 rocz. ślubu. O Boże błogosł. dla całej rodziny

9 września, piątek – Wsp. Bł. Anieli Salawy / Św. Piotra Klawera
  7.00 + Franciszka Pioruna – Greg 9

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.15 + Bożenę Sosnowską – intencja o koleżanek z Urzędu Skarbowego

18.00 + Henryka Selendę (ppog)

10 września, sobota
  7.00 + Franciszka Pioruna – Greg 10

15.00 Msza Św. – Ślub: Sylwia Guzek i Tomasz Lisiewski

16.00 Msza Św. – Ślub: Marta Słoma i Michał Drabik

18.00 + Władysławę i Władysława Gać

11 września, 24 Niedziela Zwykła
  8.00 + Stanisława Szadkowskiego, Jana i Władysława Dałek z córką Teresą

  8.00 + Franciszka Pioruna – Greg 11

10.00 + Edwarda Grabowicza z 10 r śmierci z rodzicami

10.00 + Lucynę Drzewiecką – intencja o KŻR

Spotkanie KŻR

12.00 Różaniec za Parafian z ul. Chełmońskiego

12.30 Za Parafian

12.30 O Boże błogosławieństwo opiekę MBNP dla Władysławy z okazji 90 r urodzin

15.00 Msza Św. – Pielgrzymkowa

18.00 + Leokadię i Stanisława Szachogłuchowicz z rodzicami i za siostrę Adelę