II Niedziela Wielkiego Postu – 05 marca  
  8:00  Janinę Kosiorek (greg 3) 10:00 Jana, Mariannę Piorun 12:30 Dziękczynna za otrzymane łaski i dalsze błogosławieństwo z okazji 70 urodzin Henryka oraz opiekę dla całej rodziny 17.15 Gorzkie Żale 18:00 Lecha Kowalskiego z rodzicami, Tadeusza Dylika z rodzicami
PONIEDZIAŁEK – 06 marca
17:30 † Helenę Gać z mężem Tadeuszem 18:00 Janinę Kosiorek (greg 4)
WTOREK – 07 marca
17:30 † Krystynę Wesołowską z rodzicami 18:00 † Janinę Kosiorek (greg 5)
ŚRODA – 08 marca
7:00 † Józefa i Stefanię Malczyk 17:30 † Janinę Kosiorek (greg 6) 18:00 Nowenna do MBNP † Lucynę Nowakowską (5 r. śm.) i Mariannę Machczyńską; Andrzeja Murasa (ppogrz); Juliannę Boczek (ppogrz); O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla osób chorych i cierpiących, szczególnie dla Ewy, Stanisława, Macieja, Marii, Moniki i SylwiiDziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla ZosiO Boże błog. i szczęśliwy przebieg operacji dla Teresy
CZWARTEK – 09 marca
7:00 † Mariannę Balik (od brata Stanisława z rodziną) 17:30 Eugenię, Jana Szczepanek z wnukiem Ireneuszem Gluba 18:00 Janinę Kosiorek (greg 7) Adoracja Najświętszego Sakramentu do piątku godz. 9:00.
PIĄTEK – 10 marca
16:30 † Władysława Szwarockiego (21 r. śm.) 17.15 Droga krzyżowa 18:00 Janinę Kosiorek (greg 8)
SOBOTA – 11 marca
17:30 † Teresę i Wiesława Gać 18:00 †  Janinę Kosiorek (greg 9)
III Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca  
  8:00  Janinę Kosiorek (greg 10) 10:00 Stanisława, Józefa, Otylię Kośmider, Jerzego, Marię Pałaszewskich 12:30 Za parafian 17.15 Gorzkie Żale 18:00 Stanisława Taras z żoną Anną i synem Wiesławem