1. Rozpoczynamy dzisiaj Rekolekcje Adwentowe. Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej o. Andrzeja Lisiaka, pijara z Łowicza. Jesteśmy mu wdzięczni, że zgodził się w ostatnim momencie poprowadzić dla nas te rekolekcje. Zapowiadany wcześniej ks. Jerzy Gugała, pallotyn, ze względu na problemy ze zdrowiem nie mógł do nas przyjechać. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie.

Skorzystajmy z tych trzech wyjątkowych dni, tak bogatych w Słowo Boże, sakramenty święte, Boże łaski.

2. Dzisiaj porządek mszy niedzielny.

W poniedziałek, po mszy o godz. 9.00 odwiedzimy chorych, do których nie jeździmy w pierwsze piątki, a którzy pragną przyjąć sakramenty przed świętami. Chorych można zgłaszać w zakrystii.

We wtorek na Mszę o godz. 11.00 zapraszamy szczególnie osoby starsze i w podeszłym wieku.

Spowiedź jest przewidziana w poniedziałek i wtorek, 15 minut przed każdą mszą. W Chąśnie tylko w poniedziałek.

Jutro i we wtorek nie będzie Rorat. We środę Roraty będą o godz. 18.00, a potem do końca tygodnia tradycyjnie o godz. 6.45.

We wtorek, ofiary zbierane na tacę, będą wyrazem naszej wdzięczności Ojcu Rekolekcjoniście.

Szczegółowy plan rekolekcji znajdziemy w biuletynie.

W czasie trwania rekolekcji, kancelaria parafialna będzie nieczynna.

4. Jeszcze dzisiaj:

– po Mszy o 10.00 i 18.00, w Sali Teatralnej, nasza parafialna grupa teatralna wystawi spektakl pt. „Gość oczekiwany”. Wstęp wolny. Zapraszamy;

– po Mszy o 10.00 będzie spotkanie Kół Żywego Różańca.

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu będzie trwała od mszy wieczornej w czwartek do godz. 9.00 rano w piątek.

6. W przyszłą niedzielę będzie spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

7. Dziękujemy Wspólnocie Wieczernik Maryjny za przygotowanie i poprowadzenie modlitwy, 8 grudnia, w „Godzinie Łaski”.

8. Dziękujemy Grupom Adoracyjnym za tygodniowy różaniec w intencji naszej Ojczyzny i o pokój na świecie. Dzisiaj różaniec będzie odmówiony wyjątkowo o godz. 17.20.

9. W zakrystii można nabywać wigilijne świece Caritas. Zostały już tylko małe świece, które kosztują 7 zł.

10. Zapisy na Wigilię organizowaną w niedzielę 18 grudnia potrwają jeszcze tylko do dzisiejszego wieczora. Lista znajduje się na parapecie przed zakrystią.

Zapowiedzi przedślubne:

Patryk Znajdek – kawaler z parafii tutejszej

Karmen Siekierska – panna z parafii Złaków Kościelny (11.12 i 18.12.2022)

PLAN Rekolekcji Adwentowych 2022

Niedziela, 11 grudnia (3 Niedziela Adwentu)

  8.00 – Msza Św. – Nauka ogólna

10.00 – Msza Św. – Nauka ogólna

11.15 – Msza Św. –Kaplica w Chąśnie – Nauka ogólna

12.30 – Msza Św. – Nauka ogólna

18.00 – Msza Św. – Nauka ogólna

Poniedziałek, 12 grudnia / Spowiedź

  9.00 – Msza Św. – Nauka ogólna

Po Mszy Św. wizyty domowe u chorych

16.00 – Msza Św. –Kaplica w Chąśnie – Nauka ogólna

17.30 – Spotkanie rekolekcyjne  dla dzieci i młodzieży (ze Szkoły Podst.)

19.00 – Msza Św. – Nauka ogólna

Wtorek, 13 grudnia / Spowiedź

  9.00 – Msza Św.  – Nauka ogólna

11.00 – Msza Św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia dla chorych

16.00 – Msza Św. –Kaplica w Chąśnie – Nauka ogólna

17.30 – Msza Św. – dla dzieci i młodzieży (ze Szkoły Podst.)

19.00 – Msza Św. – Nauka ogólna

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2022
Widzieć Boga we wszystkim
„Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają…”    Ps 40, 17a


Teksty do osobistej modlitwy i rozważania

11.12.2022 Niedziela – Mam konkretny cel do zrealizowania

„A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył»”
(Łk 10, 25 – 28) 

Bóg wzywa człowieka do miłości. Przez nią realizuje on swoje życie. Co jest dziś sensem twojego życia? Nie co powinno, ale co jest! Czemu poświęcasz najwięcej energii, czasu? O co najbardziej zabiegasz? Bez miłości byłbym niczym, nawet gdybym wszystko osiągnął (1 Kor 13)

Porozmawiaj z Jezusem o swoim życiu…

12.12.2022 Poniedziałek – Jestem w ramionach Boga Ojca

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę
o tobie”. Iz 49,15

Bóg jest obecny i bliski. Jak postrzegam wydarzenia, które mnie spotykają. Czy przeżywam je z Bogiem? Może liczę tylko na własne siły. Czy oddałeś kiedyś Bogu wcześniej ważną rozmowę, wizytę u lekarza, radosne czy smutne wydarzenia.

Porozmawiaj z Jezusem o swoim życiu…

13.12.2022 Wtorek – Życie duchowe jest walką

„Na koniec bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki], przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblekłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień – żebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem”. Ef 6, 10 -20

Grzech, cierpienie, zło jest tajemnicą. Dobro kosztuje. To co wartościowe domaga się walki. Mówimy łatwo przyszło, łatwo poszło. Człowiek zwykle nie ceni tego co przychodzi łatwo. Życie duchowe (Bóg w moim życiu) to największy skarb, dlatego wymaga z naszej strony walki, trudu i poświęcenia. Nie da się prowadzić ‘jakoś’ życia duchowego. Czy walczę w życiu o obecność żywego Boga?

Porozmawiaj z Jezusem o swoim życiu…

14.12.2022 Środa – Jezus Pan i Zbawiciel, Światłość Świata, Droga, Prawa i Życie – BONUS ( niech rekolekcje trwają dalej…)

„I nadeszło prawdziwe Światło, które oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat.Pojawiło się na świecie, który dzięki Niemu powstał, ale świat Go nie rozpoznał. Przyszło do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli. Tym jednak, którzy Je przyjęli, i uwierzyli Mu dało prawo stać się dziećmi Bożymi, które narodziły się nie fizycznie —w wyniku namiętności czy ludzkich planów—ale z Boga. Słowo stało się ciałem i jako człowiek zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy więc Jego chwałę—chwałę, jaką Ojciec obdarzył swojego jedynego Syna, pełnego łaski i prawdy”.
J 1, 9-14

Moja codzienność. Moje obowiązki. Moje przyjemności. Mój Bóg. Harmonia czy rozbieżność. Światłość Świata przychodzi – zamieszkało wśród nas, a swoi go przyjęli/nieprzyjęli[1]. Jeśli przyjęli, to po czym można to poznać? Czy twoje słowa, czyny, decyzje, wybory, mogą być wyborami Jezusa?

Porozmawiaj z Jezusem o swoim życiu…


[1] Niepotrzebne skreślić