V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 03 kwietnia
  8:00 Stefanię, Zygmunta Maciągowskich 10:00 Stefanię Okraska (16 r. śm.) z mężem Władysławem, Józefę, Teofila Pawlina 12:30 Za parafian 17.15 Gorzkie Żale 18:00 Jerzego Białasa z rodzicami, Władysławę i Franciszka Sitników,
księdza Edwarda, Janinę, Stanisława Jaska
PONIEDZIAŁEK – 04 kwietnia – św. Izydora
17:30 Stanisławę Kośmider (9 r. śm.) 18:00 O Boże błog. i opiekę MBNP dla Katarzyny Bąba
WTOREK – 05 kwietnia – Św. Wincentego
17:30 Piotra Przybysza (2 r. śm.) 18:00 Juliana Uczciwek (10 r. śm.)
ŚRODA – 06 kwietnia
17:30 Janusza Wójcika z rodzicami i teściami 18:00 †  Nowenna do MBNP: Władysławę Lichman (od wnuków Mariusza, Grzegorza z dziećmi i z żoną oraz wnuczki Eweliny); Janinę Rzeźnik w  I r. śm.(od córek); Stanisławę (6 r. śm.), Zenona Kupejtys z rodzicami; Ireneusza Witczaka (ppogrz); Ewę Ociela (1 r. śm.); Walerię Balik (ppogrz.), Leszka Klimkiewicza (od r. Golonek i Zdzisławy Gonciarskiej   O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla osób chorych i cierpiących, szczególnie dla Ewy, Stanisława, Macieja i MariiO zdrowie i potrzebne łaski dla Tadeusza (od rodziny) O świętość, mądrość i odwagę dla kapłanów  
CZWARTEK – 07kwietnia
7:00 † Jana Leszka Szachogłuchowicz (ppogrz) 17:30 Kazimierza Dębskiego (9 r. śm.) 18:00 Genowefę, Wacława Jagielskich, Stanisławę, Stanisława Tyszkowskich, Izę, Stanisławę Masłowskie Adoracja Najświętszego Sakramentu do piątku godz. 9:00.
PIĄTEK – 08 kwietnia
16:30 † Tomasza Zabost – od Ewy i Marioli z rodzinami 17:15 Droga Krzyżowa 18:00 Jana Kajaka (od wójta, radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy Chąśno)
SOBOTA – 09 kwietnia
17:30 Edwarda (7 r. śm.), Mariannę Boczek 18:00 Tadeusza Brzozowskiego (I r. śm.)
NIEDZIELA PALMOWA –10 kwietnia
  8:00 Halinę (10 r. śm.), Janusza, Mariannę, Wacława, Mirosława Kucharek 10:00 O Boże błog. dla członkiń KŻR 12:30 Za parafian 17.15 Gorzkie Żale 18:00 Stanisławę, Jana, Krzysztofa Malińskich, zm. z r. Koza