1. Jutro do sprzątania kościoła, zapraszamy mieszkańców z ulicy Grunwaldzkiej, Magnoliowej, Makuszyńskiego i Wierzbowej, a za tydzień z ul. Kutrzeby i Skotnickiego.

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu będzie od mszy wieczornej w czwartek do godz. 9.00 rano w piątek.

3. Podobnie jak w latach ubiegłych, w piątek, 8 kwietnia, odbędzie się nabożeństwo Drogi krzyżowej ulicami naszego miasta.  Początek o godz. 19.30 przy kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu.

4. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, którą rozpoczniemy Wielki Tydzień. Błogosławieństwo palm na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy odbędzie się podczas każdej Mszy św.

5. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy o godz. 12.30, Adoracja Eucharystyczna i modlitwa o powołania.

6. W najbliższy piątek przed Drogą Krzyżową oraz w niedzielę 10 kwietnia przed każdą Mszą św., będą rozprowadzane palmy. Zebrane środki, ze sprzedaży palm, zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Ewy, pielęgniarki pochodzącej z naszej parafii, która od młodych lat była zaangażowana w życie parafialne uczestnicząc w spotkaniach różnych grup, przez lata udzielała pomocy medycznej pielgrzymom idącym na Jasną Górę. Ewa choruje na cukrzycę insunozależną, po niefortunnym upadku przy wysiadania z karetki, podczas akcji ratowniczej, musiała mieć amputowaną nogę, teraz zbiera środki na odpowiednią protezę oraz rehabilitację. Zachęcamy aby dzielić się sercem, zakupić palmę i wesprzeć Ewę w jej  walce o normalne życie.

7. Dziękujemy Wspólnocie Neokatechumenalnej za przygotowanie Drogi Krzyżowej w miniony piątek.

8. Dziękujemy panom: Kazimierzowi Fierkowi oraz Piotrowi Miazkowi za prace przy instalacji mikrofonowej w prezbiterium. Przewody zostały przeniesione pod posadzkę, dzięki czemu nie będą się niszczyły przez chodzenie po nich ani stanowiły zagrożenia potknięcia się o nie.

9. Siostry Bernardynki bardzo dziękują za wszystkie dary, które otrzymały i za dobro, które stało się ich udziałem i tych, którzy obdarowywali.

10. Pijarskie LO Królowej Pokoju w Łowiczu zaprasza na Dzień Otwarty 8 kwietnia, w godzinach 15.00-18.00. Więcej informacji można znaleźć na:  www.pijarska.pl.

11. Rada Osiedla wznawia zebrania w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00. Zapraszamy.

Zapowiedzi przedślubne

……………………………..………………………………………………………………………….……

Paweł Jan Zatorski – kawaler z parafii św. Wojciecha w Makowie

Karolina Popowska – panna z parafii tutejszej (27.03.2022 i 03.04.2022)

……………………………..………………………………………………………………………….……

Daniel Aleksander Dałek – kawaler z parafii św. Wawrzyńca w Kocierzewie

Aleksandra Michalina Warcka – panna z parafii tutejszej (03.04 i 10.04.2022)