1. Dzisiaj, po mszy o godz. 12.30 Adoracja Eucharystyczna i modlitwa o powołania.

2. W czwartek, 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

– Podczas porannej Mszy Św. zostaną poświęcone kreda i kadzidło. Kredą znaczymy drzwi naszych domów C † M † B 2022, co się tłumaczy jako „Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)”. Dziękujemy za ofiary składane przy okazji pobierania kredy.

– Mszy Św. o godz. 10:00 będzie przewodniczył ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Po mszy, w uroczystym Orszaku przejdziemy na Stary Rynek. Bardzo serdecznie zapraszamy Parafian, Gości i mieszkańców Łowicza.

– Ze względu na Orszak, nie będzie mszy o godz. 12.30, natomiast msza w Chąśnie będzie odprawiona o godz. 9.00. -Taca z tego dnia przeznaczona jest na misje.

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała od mszy wieczornej w czwartek, do godz. 7.00 w piątek. Pierwszą godzinę adoracji będzie animować wspólnota Wieczernik Maryjny.

4. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 9:00 odwiedzimy chorych. Możliwość spowiedzi od godz. 17:00.

5. W przyszłą niedzielę na Mszę Św. o godz. 10:00 zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św. Bardzo prosimy aby dzieci przyniosły świece chrzcielne. Natomiast po Mszy Św. o godz. 12:30 będzie opłatkowe spotkanie Kół Żywego Różańca.

6. Bóg zapłać za pomoc w sprzątaniu kościoła i ofiarę za kwiaty mieszkańcom z ul. Żołnierskiej od nr 30 do końca ulicy. W tym tygodniu, w poniedziałek, zapraszamy mieszkańców z ul. Strzeleckiej od nr 1 do 32, a za tydzień od nr 33 do końca ulicy.

7. Zapraszamy chętnych do utworzenia kolejnej Róży Różańcowej Rodziców modlących się za swoje dzieci. Zapisy u pani Marii Skumiał (nr tel. 668-183-594) i u pani Agnieszki Gielniewskiej (nr tel. 509-610-242). Zachęcamy również do wstępowania do Kół Żywego Różańca.

8.  Skończył się rok Pański 2021. Uświadamiając sobie, co miniony rok wniósł w nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne czy religijne, z wdzięcznością myślimy także o wszystkich wydarzeniach zbawczych w naszej rodzinie parafialnej:

– ochrzczonych zostało 38 dzieci (2020-48); – do I komunii św. przystąpiło 51 dzieci (2020-52);

– sakrament bierzmowania otrzymały 52 osoby (2020- 34); – zawarto 29 małżeństw (2020-17);

– sakramenty święte przyjęło 108 chorych (2020-122);

W 2021 r., z naszej wspólnoty, odeszły do Pana, 54 osoby (2020-37).

9. Za nami także pierwszy tydzień Kolędy. Bóg zapłać za życzliwe przyjmowanie kapłanów, za podwożenie do poszczególnych wiosek i za poczęstunki. Bóg zapłać ks. Jerzemu za pomoc w  posłudze kolędowej.

Przypominamy, że odwiedzamy tylko te osoby, które wyrażą w jakiś sposób pragnienie przyjęcia kapłana w swoim domu, np. przez pozostawienie otwartej furtki lub kartki na drzwiach z napisem „kolęda”, przez poinformowanie sąsiadów, którzy przyjmą kapłana, lub po prostu bezpośrednio zapraszając kapłana przechodzącego obok domu.

Plan wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu przedstawia się następująco:

3.I.2022 (poniedziałek)
– od godz. 9.00
– 3 księży
Chąśno Pierwsze
Prosimy o pojazd na godz. 8.45.
– od godz. 16.00
– 2 księży
Ul. Makuszyńskiego i ul. Korczaka
(jeden ksiądz zacznie od strony ul. Zagrodowej, drugi od ul. Jordana)
– od godz. 16.00
– 1 ksiądz
Ul. Brzozowa (od strony ul. Strzeleckiej)
4.I.2022 (wtorek)
– od godz. 9.00
– 3 księży
Urząd Gminy Chąśno, Urzędy w Chąśnie GS oraz Chąśno GS
Prosimy o pojazd na godz. 8.45
– od godz. 16.00
– 3 księży
Ul. Zagrodowa i ul. Przelotna
(Pierwszy ks. od strony ul. Makuszyńskiego, z przerwą na Mszę św., drugi od ul. Jordana w stronę ul. Makuszyńskiego, trzeci od ul. Przelotnej)
8.I.2022 (sobota)
– od godz. 9.00
– 3 księży
Małszyce (bez ulicy Małszyce i bez odcinka od Krzyża do Brukowanki).
Pierwszy ksiądz od strony Klewkowa do Krzyża; drugi od strony Goleńska Dużego, a potem od strony Kiernozi; trzeci od torów wzdłuż trasy Kiernozkiej. Prosimy o pojazd na godz. 8.45.
10.I.2022 (poniedziałek)
– od godz. 16.00
– 2 księży
Ul. Matejki i ul. Armii Krajowej (bez bloków, tylko numery nieparzyste)
Pierwszy ksiądz od strony Strzelcewa, drugi od strony ul. Poznańskiej
– od godz. 16.00
– 1 ksiądz
Ul. Poznańska, ul. Listopadowa i ul. Jordana
(Z przerwą na mszę św.)

10. Kancelaria parafialna, w okresie trwania Kolędy, będzie czynna tylko po Mszy św. o godz. 18.00.