UROCZYSTOŚC WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 16 maja
  8:00 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla Marianny i Henryka Szwarockich (45 r. ślubu) oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

10:00 Za parafian. Rocznica I Komunii Świętej – grupa I

11:15 Rocznica I Komunii Świętej – grupa II

12:30 † Jana i Stefanię Tarkowskich

17:30 Nabożeństwo majowe

18:00 Stanisławę Malińską (greg. 13)

PONIEDZIAŁEK – 17 maja
  7:00 Stanisławę Malińską (greg. 14)

17:00 Zofię Kołaczyńską i Bolesława z dziadkami

17:30 Nabożeństwo majowe

18:00 Janinę Rzeźnik (ppog)

WTOREK – 18 maja
  7:00 Annę (30 r. śm.), Stanisława i Annę Babickich

17:00 Stanisławę Malińską (greg. 15)

17:30 Nabożeństwo majowe

18:00 W intencji Róż Różańcowych rodziców modlących się za swoje dzieci

Różaniec

ŚRODA – 19 maja
  7:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP, dary Ducha Świętego dla Liwii oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

17:00 Stanisławę Malińską (greg. 16)

17:30 Nabożeństwo majowe

18:00 Nowenna do MBNP: † Emila Wróbla (23 r. śm.) z rodzicami i synem Mariuszem; Janinę Kamińską (1 r. śm.); Włodzimierza Wójcika – int. od koleżanek i kolegów z firmy Lamela – brygady B; Krystynę Polak (21 r. śm.) i Zbigniewa Polaka, Kazimierę i Władysława Polaków, Ewę i Jana Kozaneckich oraz Irenę i Romana Lackorzyńskich;

Ø Za udręczonych trwającą pandemią, aby Dobry Bóg przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, szczególnie służbom sanitarnym i medycznym; aby pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia

Ø O Boże błogosławieństwo, wiarę i coniedzielne uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej dla rodzin, a także o większe zaangażowanie i gorliwość w poznawaniu Pana Jezusa dla dzieci i młodzieży z naszej parafii

Ø O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla osób chorych i cierpiących, szczególnie dla: Joanny, Stanisława, Krystyny, Ewy, Antoniego, Jarosława, Sylwii, Anny, s. Agnieszki, s. Tomiry, Damiana, Jolanty, Dominika, Beaty, Piotra, Karola, Marka, Krzysztofa i Stasia; Sławka, Marysi, Tadeusza, Ani, Andrzeja, Kasi, Beaty, Daniela, Ani, Marcina, Tomasza;

Ø O nowe powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji oraz o Boże prowadzenie dla naszych alumnów: Bartłomieja, Michała i Daniela

Ø O Bożą pomoc i błogosławieństwo w projektach inwestycyjnych: założeniu cmentarza i przeprowadzeniu termomodernizacji

19:00 Msza święta dla mężczyzn: O Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla małżonków naszej parafii oraz o łaskę pogłębienia i obrony wiary katolickiej dla wszystkich Polaków

CZWARTEK – 20 maja
  7:00 Z podziękowaniem za Boże prowadzenie z prośbą o Dary Ducha Świętego dla Grzegorza (30 r. ur.) i potrzebne łaski dla całej rodziny

17:00 Stanisława i Andrzeja Kot, Krzysztofa, Stanisławę i Józefa Kubiak

17:30 Nabożeństwo majowe

18:00 Stanisławę Malińską (greg. 17)

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2:00

PIĄTEK – 21 maja
17:00 Stanisławę Malińską (greg. 18)

17:30 Nabożeństwo majowe

18:00 Mariannę i Henryka Koza z rodziną

SOBOTA – 22 maja
15:00 Ślub: Paulina Niedziela i Adrian Znyk

17:30 Nabożeństwo majowe

18:00 Stanisławę Malińską (greg. 19)

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 23 maja
  8:00 Władysława (12 r. śm.) i Stefanię Okraska z rodzicami

10:00 W intencji dziękczynnej za dar miłości z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Krystiana (2 r. ślubu)

11:15 † Marię Łukawską

12:30 Za Parafian.

17:30 Nabożeństwo majowe

18:00 Stanisławę Malińską (greg. 20)