1. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną i procesją eucharystyczną w niedziele o godz. 17:15 oraz na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17:15. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 2. Dziękujemy Wspólnocie Neokatechumenalnej za przygotowanie i poprowadzenie pierwszej Drogi Krzyżowej w miniony piątek. Do poprowadzenia Drogi Krzyżowej w następne piątki zapraszamy także inne grupy i wspólnoty:
 • 26 lutego – Odnowa w Duchu Świętym + Chór
 • 5 marca – Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania
 • 12 marca – Radni parafialni (Droga Krzyżowa ulicami parafii)
 • 19 marca – Koła Różańcowe rodziców + Wieczernik Maryjny
 • 24 marca – Rodziny dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 1. W przyszłą niedzielę odbędzie się ogólnopolska zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad gentes.
 2. Na początku Wielkiego Postu przypomnijmy sobie CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE i jego wykładnię. Mówi ono, aby „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Konkretnie oznacza to, że:
 • Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia .
 • Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia.
 • Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.
 • Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca. Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
 • Niedawna nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość”. Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.