1. Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły, który będzie trwał do wtorku (16 lutego) przed Środą Popielcową.
  2. Jak już było ogłaszane, w tym roku duszpasterskim tradycyjna kolęda przyjmie formę spotkań na Mszach św. odprawianych codziennie, z wyjątkiem niedziel, w intencji mieszkańców poszczególnych wiosek i ulic. Od poniedziałku do piątku będą one odprawiane o godz. 19.00 dla mieszkańców miasta, a w soboty o godz. 10.00 i 11.30 dla mieszkańców wiosek. W czasie mszy będzie poświęcenie wody, którą każdy przyniesie z domu w swojej buteleczce. Po Mszy będzie krótka adoracja oraz indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem dla każdej rodziny czy osób, które przyjdą.

      Zachęcamy ponadto, aby taki „kolędowy dzień” zakończyć w domu wspólną wieczorną modlitwą. Propozycję takiej modlitwy jak i szczegółowy plan „Mszy kolędowych” znajdziemy w biuletynie.

PROPOZYCJA MODLITWY W DOMU:

Znak krzyża

Odczytanie fragmentu Pisma św. z Księgi Liczb (Lb 6,22-27):

„Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Wypowiedzenie osobistych i rodzinnych intencji modlitewnych

Wspólna modlitwa we wskazanych intencjach (np. dziesiątek różańca)

Wspólna modlitwa za zmarłych z rodziny (np. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…)

Akt zawierzenia Świętej Rodzinie:

„Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.

Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen”

Znak krzyża wodą poświęconą wcześniej w kościele.

PLAN „MSZY KOLĘDOWYCH”

11.01. Poniedziałek – godz. 19.00 Chełmońskiego, Cegielniana, Strzelczewska, Poznańska
12.01. Wtorek – godz. 19.00 Przelotna, Jordana, Zagrodowa, Korczaka, Makuszyńskiego, Listopadowa
13.01. Środa – godz. 19.00 Armii Krajowej (domki), Lokalna, Matejki, Jeżewskiego
14.01. Czwartek – godz. 19.00 Armii Krajowej (bloki)
15.01. Piątek – godz. 19.00 Krudowskiego, Grunwaldzka, Skotnickiego, Bołtucia, Bortnowskiego, Kutrzeby, Włada
16.01. Sobota – godz. 10.00 Chąśno: I, II, GS
16.01. Sobota – godz. 11.30 Goleńsko
18.01. Poniedziałek – godz. 19.00 Magnoliowa, Wierzbowa, Jaworowa, Zielona, Akacjowa, Klonowa
19.01. Wtorek – godz. 19.00 Kwiatowa (blok), Kwiatowa (domki), Lipowa, Grabowa
20.01. Środa – godz. 19.00 Dolna, Legionów, Dębowa
21.01. Czwartek – godz. 19.00 Strzelecka, Żołnierska
22.01. Piątek – godz. 19.00 Kiernozka, Płocka, Brzozowa
23.01. Sobota – godz. 10.00 Małszyce, ul. Małszyce
24.01. Sobota – godz. 11.30 Marianka, Strzelcew Parcel
  1. Trwa okres, w którym rozliczamy podatek za ubiegły rok. Już kolejny raz możemy 1 % podatku od dochodu przekazać organizacjom pożytku publicznego. Zwracamy się z prośbą do wszystkich o przekazanie 1 % na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej. Na stronie Fundacji: diecezja.lowicz.pl/fundacja-caritas znajduje się darmowy program do rozliczenia podatku dochodowego za 2020 rok. Pod chórem na stolikach są też ulotki zawierającą informacje o fundacji i sposobie przekazania 1 %. Przekazać go może każdy rozliczający podatek – również Ci, którzy otrzymują emeryturę czy rentę. Za wszelką życzliwość serdecznie dziękujemy.
  2. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej