1. W dniach od 18 do 25 stycznia będzie trwał w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości a przyniesiecie obfity owoc”. Chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą spotykać się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i koncertach. Pamiętajmy o tej intencji również w naszych modlitwach.
  2. W czwartek (21 stycznia) obchodzimy Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Z tej okazji wyrażamy wszystkim Babciom i Dziadkom najwspanialsze życzenia obfitości Bożych darów, miłości i szacunku od najbliższych oraz dużo zdrowia fizycznego i duchowego.
  3. W tym tygodniu kontynuujemy Msze Kolędowe w intencji mieszkańców poszczególnych wiosek i ulic naszej parafii. Od poniedziałku do piątku są one odprawiane o godz. 19.00 dla mieszkańców miasta, a w soboty o godz. 10.00 i 11.30 dla mieszkańców wiosek. W czasie mszy jest poświęcenie wody, którą każdy przynosi z domu, a na koniec krótka adoracja oraz indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. „Kolędowy dzień” zakończmy w domu wspólną wieczorną modlitwą.

Jeśli ktoś nie może przyjść na wyznaczoną mszę, niech w tym czasie jednoczy się duchowo z modlącymi się w kościele i otwiera serce na Boże Błogosławieństwo.

PROPOZYCJA MODLITWY W DOMU:

Znak krzyża

Odczytanie fragmentu Pisma św. z Księgi Liczb (Lb 6,22-27):

„Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Wypowiedzenie osobistych i rodzinnych intencji modlitewnych

Wspólna modlitwa we wskazanych intencjach (np. dziesiątek różańca)

Wspólna modlitwa za zmarłych z rodziny (np. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…)

Akt zawierzenia Świętej Rodzinie:

„Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.

Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen”

Znak krzyża wodą poświęconą wcześniej w kościele.

PLAN „MSZY KOLĘDOWYCH”

18.01. Poniedziałek – godz. 19.00 Magnoliowa, Wierzbowa, Jaworowa, Zielona, Akacjowa, Klonowa
19.01. Wtorek – godz. 19.00 Kwiatowa (blok), Kwiatowa (domki), Lipowa, Grabowa
20.01. Środa – godz. 19.00 Dolna, Legionów, Dębowa
21.01. Czwartek – godz. 19.00 Strzelecka, Żołnierska
22.01. Piątek – godz. 19.00 Kiernozka, Płocka, Brzozowa
23.01. Sobota – godz. 10.00 Małszyce, ul. Małszyce
23.01. Sobota – godz. 11.30 Marianka, Strzelcew Parcel
  1. Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne jakie zostały złożone w minionym tygodniu przy okazji Mszy Kolędowych.
  2. Przyszła niedziela 24 stycznia będzie przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego, ale również jako „Dzień solidarności z Chorwacją”, krajem, który po tragedii trzęsienia ziemi, potrzebuje duchowego i materialnego wsparcia. W związku z tym po mszach świętych będzie przeprowadzona zbiórka datków na ten cel.
  3. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.