1. Dziś, z racji I niedzieli miesiąca, po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania.
  2. W środę będziemy przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną Świętem Trzech Króli. Msze święte według porządku niedzielnego z dodatkowymi mszami o godz. 11.15 i 16.00. Podczas porannej Mszy Św. zostaną poświęcone kreda i kadzidło. Kredą znaczymy drzwi naszych domów (K M B 2021 – skrót od imion: Kacper, Melchior i Baltazar lub C M B 2021 – po łacinie Christus Mansionem Benedicat – Niech Chrystus pobłogosławi to mieszkanie). Bóg zapłać za ofiary składane przy okazji pobierania kredy. Taca ze święta Trzech Króli jest przeznaczona na misje.
  3. W tym roku nie będzie tradycyjnego Orszaku Trzech Króli. W zamian za to główni organizatorzy proponują nam m.in. Orszakowy Challenge Kolędowy. Chodzi w nim o nagranie filmiku z rodzinnego śpiewania jednej z wybranych kolęd lub pastorałek, i nominowania kolejnych osób do wyzwania. Szczegółowe informacje znajdziemy pod linkiem: http://orszak.org/aktualnosci/orszak-2021-w-sytuacji-zwiazanej-z-covid19-208.html#challenge-koledowy
  4. Na stoliku są przygotowane bezpłatne korony i śpiewniki, które możemy zabrać i wykorzystać w domu podczas naszego rodzinnego kolędowania.
  5. W najbliższy czwartek pierwszą godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu będzie animować wspólnota Wieczernik Maryjny.
  6. Jak już było ogłaszane nie będzie tradycyjnej kolędy. W tym roku duszpasterskim skupionym na temacie Eucharystii, przyjmie ona formę spotkań na Mszach św. odprawianych codziennie, z wyjątkiem niedziel, w intencji innej grupy parafian z poszczególnych wiosek i ulic. Od poniedziałku do piątku będą one odprawiane o godz. 19.00 dla mieszkańców miasta, a w soboty o godz. 10.00 i 11.30 dla mieszkańców wiosek. W czasie mszy będzie poświęcenie wody, którą każdy przyniesie z domu w swojej buteleczce. Po Mszy będzie krótka adoracja oraz indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem dla każdej rodziny czy osób, które przyjdą. Zachęcamy ponadto, aby taki „kolędowy dzień” zakończyć w domu wspólną wieczorną modlitwą. Propozycję takiej modlitwy jak i szczegółowy plan „Mszy kolędowych” znajdziemy w biuletynie.

PROPOZYCJA MODLITWY W DOMU:

– Znak krzyża

– Odczytanie fragmentu Pisma św. z Księgi Liczb (Lb 6,22-27):

„Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

– Wypowiedzenie osobistych i rodzinnych intencji modlitewnych

– Wspólna modlitwa we wskazanych intencjach (np. dziesiątek różańca)

– Wspólna modlitwa za zmarłych z rodziny (np. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…)

– Akt zawierzenia Świętej Rodzinie:

„Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.

Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen”

– Znak krzyża wodą poświęconą wcześniej w kościele.

PLAN „MSZY KOLĘDOWYCH”

11.01. Poniedziałek – godz. 19.00 Chełmońskiego, Cegielniana, Strzelczewska, Poznańska
12.01. Wtorek – godz. 19.00 Przelotna, Jordana, Zagrodowa, Korczaka, Makuszyńskiego, Listopadowa
13.01. Środa – godz. 19.00 Armii Krajowej (domki), Lokalna, Matejki, Jeżewskiego
14.01. Czwartek  – godz. 19.00 Armii Krajowej (bloki)
15.01. Piątek – godz. 19.00 Krudowskiego, Grunwaldzka, Skotnickiego, Bołtucia, Bortnowskiego, Kutrzeby, Włada
16.01. Sobota – godz. 10.00 Chąśno: I, II, GS
16.01. Sobota – godz. 11.30 Goleńsko
18.01. Poniedziałek- godz. 19.00 Magnoliowa, Wierzbowa, Jaworowa, Zielona, Akacjowa, Klonowa
19.01. Wtorek – godz. 19.00 Kwiatowa (blok), Kwiatowa (domki), Lipowa, Grabowa
20.01. Środa – godz. 19.00 Dolna, Legionów, Dębowa
21.01. Czwartek  – godz. 19.00 Strzelecka, Żołnierska
22.01. Piątek – godz. 19.00 Kiernozka, Płocka, Brzozowa
23.01. Sobota – godz. 10.00 Małszyce, ul. Małszyce
24.01. Sobota – godz. 11.30 Marianka, Strzelcew Parcel
  1. W nowym roku, tak jak i w minionym, nasza troska o życie parafii powinna ogarnąć nie tylko sprawy duchowe, ale i materialne. Wciąż nie ma odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie termomodernizacji naszych obiektów. Jednak niezależnie od tego, jakie będzie rozstrzygnięcie w tej kwestii, należałoby wykonać kilka inwestycji: wymienić okna w prezbiterium, założyć witraże, które już są wykonane i opłacone, oraz pomalować kościół. Jeśli ktoś miałby takie pragnienie, by złożyć jakiś dodatkowy dar na cele inwestycyjne może to uczynić przynosząc go w kopercie na msze niedzielną czy też mszę kolędową lub też wpłacając bezpośrednio na konto parafialne. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
  2. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.