1. Zapraszamy na Roraty, które są odprawiane o godz. 6:45, w środę zaś o 18:00. Na Roraty w najbliższą środę zapraszamy w sposób szczególny dzieci z klasy IV B. Cieszymy się, że kilkoro dzieci przychodzi regularnie na Roraty w tygodniu. Dla najgorliwszych będą przygotowane małe upominki.
 2. W wigilijny czwartek o godz. 6:45 będą ostatnie Roraty. Tego dnia nie będzie wieczornej Mszy Św. o godz. 18:00. Pasterka w kaplicy w Chąśnie będzie odprawiona o godz. 22:00, zaś w kościele o północy (24:00). Zgodnie z polską tradycją zachęcamy do postu, choć nie ma takiego przepisu prawa kościelnego. O godz. 21:30 transmisja Pasterki z Watykanu (więcej szczegółów na plakacie w gablocie).
 3. W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Msze Św. będą sprawowane wg. porządku niedzielnego, z dodatkowymi mszami o godz. 11:15 i o 16:00. 25 grudnia Msza o godz. 12.30 będzie transmitowana przez Internet.
 4. W przyszłą niedzielę – Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa, podczas każdej Mszy Św. będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
 5. Dziękujemy Paniom i Panom z Rady Parafialnej oraz osobom, które pomagały przy roznoszeniu opłatków. Wszyscy czynili to całkowicie bezinteresownie, poświęcając swój własny czas i siły. Ofiary zebrane na ogrzewanie kościoła i całego obiektu wyniosły 11.920 zł. Bóg zapłać! Opłatki można wciąż nabywać w zakrystii. Niestety nie mamy już więcej świec na stół wigilijny.
 6. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w Akcji „Bombka” przynosząc dary dla seniorów. Dziękujemy także Paniom i Panom z Rady Parafialnej, którzy zatroszczyli się o dostarczenie paczek do poszczególnych domów.
 7. Taca z 26 grudnia przeznaczona jest w naszej diecezji na Dom Kapłana Seniora w Sochaczewie.
 8. W ostatnią środę, we Włocławku, odbył się pogrzeb siostry Gabrieli Uczciwek pochodzącej z naszej parafii. Pamiętajmy o niej w modlitwie. W naszym kościele Msza św. w jej intencji będzie odprawiona 1 stycznia 2021 roku o godz. 11:15.
 9. Zachęcamy, aby wszyscy, którzy jeszcze nie wyspowiadali się przed świętami, uczynili to w najbliższych dniach, nie czekając na ostatnią chwilę. Z sakramentu pokuty i pojednania w dni powszednie można skorzystać zasadniczo 15 min. przed każdą mszą św.
 10. Odprawa liturgiczna dla ministrantów i lektorów przed pasterką w najbliższą środę po wieczornej Mszy świętej.
 11. Młodzież, która chce zaangażować się w przygotowanie dekoracji świątecznej w kościele, zapraszamy w poniedziałek i wtorek po wieczornej Mszy świętej.
 12. Z powodu pandemii, mając na uwadze troskę o zdrowie nas wszystkich, postanowiliśmy, że w tym roku nie będzie kolędy w tradycyjnej formie. Będzie ona zorganizowana w inny sposób. O nowej formie poinformujemy w późniejszym czasie.
 13. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” znajdziemy jako dodatek specjalny: modlitwy na rozpoczęcie wieczerzy wigilijnej.

………………………………………………………………………………………………

Modlitwa przy wigilijnym stole

WPROWADZENIE

Prowadzący (zapalając świecę): Światło Chrystusa

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki

P: W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

P: Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego.

EWANGELIA

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2, 1-20)

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

(Po odczytaniu fragmentu można zaśpiewać „Bóg się rodzi”)

MODLITWA POWSZECHNA

Prowadzący: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy, że posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

 • Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie
 • Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem. Ciebie prosimy…
 • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij tej świętej nocy Dobrą Nowiną. Ciebie prosimy…
 • Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy…

Módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus. Ojcze nasz…

MODLITWA PRZED PODZIELENIEM SIĘ OPŁATKIEM

A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając nasze serca we wzajemnej miłości, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.