Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 22 listopada
  8:00 † Lecha Kowalskiego z rodzicami i Tadeusza Dylika z rodzicami

10:00 † Stanisławę i Jana Malińskich oraz zmarłych z rodziny Koza

12:30 Za Parafian (transmisja na żywo: https://www.facebook.com/ParafiaKorabka/)

16:00 † Irenę Podrażkę (greg. 22)

18:00 † Janusza Kondrata z synem Witoldem

PONIEDZIAŁEK – 23 listopada
17:30 † Mieczysława i Janinę Uczciwek – int. od syna Wiesława

18:00 † Irenę Podrażkę (greg. 23)

WTOREK – 24 listopada – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i towarzyszy
17:30 † Irenę Podrażkę (greg. 24)

18:00 † Franciszkę i Anzelma Frankowskich, Helenę i Stanisława Kucków

ŚRODA – 25 listopada

  Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7:00

17:30 † Irenę Podrażkę (greg. 25)

18:00 Nowenna do MBNP: † Helenę Kucharek, Katarzynę Panek z rodzicami

Ø O odwrócenie pandemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz wiary w Bożą Opatrzność dla nas wszystkich

Ø O Boże błogosławieństwo, wiarę i coniedzielne uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej dla rodzin, a także o większe zaangażowanie i gorliwość w poznawaniu Pana Jezusa dla dzieci i młodzieży z naszej parafii

Ø O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla osób chorych i cierpiących, szczególnie dla: Joanny, Stanisława, Krystyny, Ewy, Antoniego, Jarosława, Sylwii, Anny, Grzegorza, Dariusza, s. Agnieszki, s. Tomiry, Damiana, s. Elwiry, Jolanty

Ø O nowe powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji oraz o Boże prowadzenie dla naszych alumnów: Bartłomieja, Michała i Daniela

Ø O Bożą pomoc i błogosławieństwo w projektach inwestycyjnych: założeniu cmentarza i przeprowadzeniu termomodernizacji

CZWARTEK – 26 listopada
  7:00 † Irenę Podrażkę (greg. 26)

17:30 † Józefa Rówkę (1 r. śm.)

18:00 † Stanisława Rosę (9 r. śm.) z synem Janem

Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu

PIĄTEK – 27 listopada
  7:00 † Irenę Podrażkę (greg. 27)

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

17:30 † Tomasza Roroga

18:00 † Stanisława Szwarockiego, Mariannę Olczak, Mariannę i Wawrzyńca Fijałkowskich, Ewę Piotrowską i Ryszarda Napieraja

SOBOTA – 28 listopada
17:30 † Ryszarda Słomskiego – int. od sąsiadów

18:00 † Irenę Podrażkę (greg. 28)

I NIEDZIELA ADWENTU – 29 listopada
  8:00 † Jana i Irenę Wójcik

10:00 † Andrzeja Wojdę, Jana i Mariannę Piorum

12:30 Za Parafian (transmisja na żywo: https://www.facebook.com/ParafiaKorabka/)

16:00 † Irenę Podrażkę (greg. 29)

18:00 † Barbarę Lasotę (3 r. śm.) – int. od córek i rodziców