1. Zapraszamy w tym tygodniu na ostatnie Nabożeństwa Różańcowe, odprawiane o godz. 17:15. Prośby i podziękowania, które polecamy w modlitwie różańcowej, można składać do skrzynki intencji. Prosimy, aby do środy dzieci podały ile razy uczestniczyły we wspólnej modlitwie – dla najwytrwalszych przygotujemy nagrody.
Dzień miesiąca Dzień tygodnia Różaniec 2020

– prowadzenie rozważań i modlitwy –

25.              Niedziela Koło Żywego Różańca z Chąśna
26.              Poniedziałek P. Piotr
27.              Wtorek Grupa Al-Anon
28.              Środa P. Piotr
29.              Czwartek P. Piotr
30.              Piątek P. Piotr
31.              Sobota Koło Żywego Różańca z ul. Chełmońskiego

……………………………………………………………………………………………

 1. Słowo Biskupa Łowickiego z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, 1 – 2 listopada 2020

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia,

Moi Diecezjanie,

„Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” – słowami prefacji za zmarłych pragnę nawiązać do zbliżających się Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.

Warto na nowo uświadomić sobie – wbrew powszechnie panującej opinii – iż 1 listopada nie jest dniem zadumy i refleksji nad przemijalnością ludzkiej egzystencji. To dzień, w którym świętujemy radość z faktu, iż zarówno wszyscy święci wyniesieni na ołtarze, jak i ci, których nie beatyfikowano i nie kanonizowano, oglądają miłosierne oblicze Zbawiciela, zamieszkując już na wieki w Domu Ojca. 1 listopada to święto Kościoła triumfującego w chwale zbawionych. Dlatego „nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni” – jak naucza w słynnym kazaniu św. Bernard, opat. Tego dnia nasi Święci Patronowie śpieszą nam z pomocą w naszej drodze do Nieba.

Natomiast we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane potocznie Dniem Zadusznym, przypadające 2 listopada, to my śpieszymy ze zbawiennym wsparciem modlitewnym tym, którzy sami sobie pomóc już nie mogą. Potrzebują naszej modlitwy, aby Pan przyjął ich do Nieba. To dzień, kiedy na nowo uświadamiamy sobie kruchość naszego życia i to, że „choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności”.

W naszej polskiej tradycji pierwsze dni listopada wiążą się z wielką dbałością o zewnętrzne oznaki naszej pamięci o tych, co odeszli. Dekorujemy pomniki kwiatami, zapalamy znicze na znak modlitwy. To wszystko jest dla nas bardzo ważne, bo daje nam poczucie, że robimy to, co konieczne.

Te ważne dni będziemy przeżywać w trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii. W związku z powyższym, proszę Księży Proboszczów, aby wyjątkowo w tym roku, nie organizowali Mszy świętych na cmentarzach, lecz wewnątrz świątyni. Ponadto po głównej Mszy świętej, zarówno 1., jak i 2. listopada, proszę, aby w kościołach zostały odprawione procesje z modlitwami za zmarłych.

Do wszystkich Diecezjan zwracam się z serdeczną prośbą, aby nawiedzenie grobów bliskich zmarłych rozłożyli w czasie, zachowując przy tym wszelkie konieczne wymogi sanitarne.

Zachęcam nas wszystkich do zwrócenia większej uwagi na modlitwę za zmarłych, aniżeli na dekoracje kwiatowe i palenie zniczy. Niech zewnętrzne oznaki naszej troski i pamięci o tych, którzy poprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce do Domu Ojca, nie przysłonią nam duchowego charakteru tych dni. W związku z tym pragnę również przypomnieć, iż w dniach od 1 do 8 listopada włącznie, możemy zyskać codziennie odpust zupełny, który wolno ofiarować jedynie za zmarłych pod zwykłymi warunkami. Są to:

 • stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna;
 • przyjęcie Komunii Świętej;
 • dowolna modlitwa według intencji Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę za papieża, ale o modlitwę w tych intencjach, w których papież modli się każdego dnia);
 • wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (jeśli brak pełnej dyspozycji, wówczas zyskuje się odpust cząstkowy);
 • pobożne nawiedzenie cmentarza, kościoła lub kaplicy;
 • odmówienie w/w miejscu Modlitwy Pańskiej Ojcze nasz i Wyznania wiary.

Niech nadchodzące dni będą przepełnione duchem modlitwy, bo to ona będzie najważniejszą pomocą dla naszych bliskich zmarłych. Zewnętrze oznaki pamięci ograniczmy do niezbędnego minimum, ponieważ one nie zastąpią naszej modlitewnej troski o zbawienie dusz czyśćcowych.

Na nadchodzące dni radosnego przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych oraz zadumy i modlitwy za Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwłaszcza drogich naszemu sercu, udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Biskup

+ ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA

……………………………………………………………………………………………

 1. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. w naszym kościele będą odprawiane według porządku niedzielnego o godz. 8:00, 10:00, 12:30 i 18:00. O godz. 17.30 odmówimy w kościele różaniec w intencji naszych zmarłych.
 2. W poniedziałek 2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze św. będą o godz. 7:00 i 18:00. Msza o godz. 18:00 będzie połączona z Nieszporami za zmarłych.
 3. Przyjmujemy intencje do modlitwy wypominkowej. Na stolikach są wyłożone kartki, na których możemy zapisywać imiona zmarłych. Nowe wypominki będziemy czytać o drugiej niedzieli listopada
 4. Zachęcamy do nabywania zniczy nagrobnych przygotowanych przez Caritas oraz kalendarzy diecezji łowickiej na przyszły rok.
 5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i tygodnika „Niedziela”.