XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 października
  8:00 † Edwarda (5 r. śm.) i Mariannę Boczek

10:00 † Tadeusza Brzozowskiego, Stefanię i Jana Tarkowskich

12:30 Za Parafian. Chrzest: Zofia

12:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla Teresy i Stanisława (40 r. ślubu) oraz o potrzebne łaski dla dzieci: Marty, Karoliny i Marcina wraz z rodzinami

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Antoniego, Janinę, Władysława Warackich, Pawła i Anielę Wojciechowskich oraz Mariusza Niedzielę

PONIEDZIAŁEK – 26 października
16:30 † Jerzego Miziołka (15 r. śm.)

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Jana Szczepanka z żoną Eugenią, rodzicami i teściami

WTOREK – 27 października
16:30 † Tadeusza Strycharskiego

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Mirosławę i Henryka Gruziel z rodzicami

ŚRODA – 28 października – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
  7:00 † Zofię Konczewską (2 r. śm.)

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 Nowenna do MBNP: † Hannę Soleniec (1 r. śm.); Stanisława Grzywacza (7 r. śm.); Eugeniusza Rybickiego; siostrę Bogdanę-Teresę Nienałtowską (ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa), Zofię i Jana Dominiaków, Euzebię, Elżbietę i Stanisława Borchardów

Ø O Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla nowożeńców Małgorzaty i Łukasza Gałaj – int. od ucz. ślubu

Ø O odwrócenie pandemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz wiary w Bożą Opatrzność dla nas wszystkich

Ø O Boże błogosławieństwo, wiarę i coniedzielne uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej dla rodzin, a także o większe zaangażowanie i gorliwość w poznawaniu Pana Jezusa dla dzieci i młodzieży z naszej parafii

Ø O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla osób chorych i cierpiących, szczególnie dla: Joanny, Stanisława, Krystyny, Ewy, Antoniego, Jarosława, Sylwii, Anny, Grzegorza, Dariusza, Marianny, s. Agnieszki, s. Tomiry, Damiana

Ø O nowe powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji oraz o Boże prowadzenie dla naszych alumnów: Bartłomieja, Michała i Daniela

Ø O Bożą pomoc i błogosławieństwo w projektach inwestycyjnych: założeniu cmentarza i przeprowadzeniu termomodernizacji

CZWARTEK – 29 października
16:30 † Leszka Bruc – int. od siostry z rodziną

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Tadeusza i Józefa Salamon, Teresę Bińczak

Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu

PIĄTEK – 30 października
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Kamila Zabosta (3 r. śm.) z ojcem Bogdanem

SOBOTA – 31 października
16:30 † Tadeusza Ceglińskiego – int. imieninowa od Bożeny i Mariana

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Hannę Dębską (13 r. śm.)

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1 listopada
  8:00 † Lecha Czarneckiego (12 r. śm.)

  8:00 † Irenę Podrażka (greg. 1)

10:00 † Tadeusza Szachogłuchowicza, Jolantę Błażejewską, Genowefę i Józefa Kapusta

12:30 Za Parafian

17:30 Różaniec w intencji zmarłych

18:00 † Kazimierza Machała z rodzicami