XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 października
  8:00 † Anielę i Jana Ścibor z rodzicami

10:00 † Jana i Stefanię Szwarockich

12:30 Za Parafian.

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Stefanię i Władysława Milczarków z dziećmi: Krystyną, Edwardem, Tadeuszem i Zdzisławem

PONIEDZIAŁEK – 19 października – bł. Jerzego Popiełuszko, kapłana i męczennika
16:30 † Jana Durmaja (ppog)

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 W intencji Róż Różańcowych Rodziców modlących się za swoje dzieci

WTOREK – 20 października – św. Jana Kantego, kapłana
16:30 † Stanisława i Stefanię Gala

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Józefa Gać – int. od siostry Lucyny

ŚRODA – 21 października
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (od. godz. 7:00)

16:30 † Zdzisława Staszewskiego – int. od pracowników firmy Partners

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 Nowenna do MBNP: † Mieczysława Uczciwka (ppog);

Ø O Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla nowożeńców Elżbiety i Tobiasza Sebastyan – int. od ucz. ślubu

Ø O odwrócenie pandemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz wiary w Bożą Opatrzność dla nas wszystkich

Ø O Boże błogosławieństwo, wiarę i coniedzielne uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej dla rodzin naszej parafii, a także o większe zaangażowanie i gorliwość w dojrzewaniu w wierze dla dzieci i młodzieży z naszej parafii

Ø O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla osób chorych i cierpiących, szczególnie dla: Joanny, Stanisława, Krystyny, Ewy, Antoniego, Jarosława, Sylwii, Anny, Grzegorza, Dariusza, Marianny, s. Agnieszki, s. Tomiry, Damiana

Ø O nowe powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji oraz o Boże prowadzenie dla naszych alumnów: Bartłomieja, Michała i Daniela

Ø O Bożą pomoc i błogosławieństwo w projektach inwestycyjnych: założeniu cmentarza i przeprowadzeniu termomodernizacji

CZWARTEK – 22 października – św. Jana Pawła II, papieża
16:30 † Genowefę Kosiorek (1 r. śm.)

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP i dary Ducha Świętego dla pewnej rodziny

Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu

PIĄTEK 23 października
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

16:30 † Jana Durmaja – int. od sąsiadów Witkowskich

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Leokadię Tarkowską

SOBOTA – 24 października
  7:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP i dary Ducha Świętego dla Mileny (18 r. ur.) oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

16:30 † Mariannę Rybus (3 r. śm.) z mężem Józefem i synem Wiesławem

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Julię, Józefa, Stanisława i Henryka Boczek, Zofię i Wacława Pawłowskich

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 października
  8:00 † Edwarda (5 r. śm.) i Mariannę Boczek

10:00 † Tadeusza Brzozowskiego

12:30 Za Parafian. Chrzest: Zofia

17:15 Nabożeństwo różańcowe

18:00 † Antoniego, Janinę, Władysława Warackich, Pawła i Anielę Wojciechowskich oraz Mariusza Niedzielę