OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.

 1. Przyszła niedziela – Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy Św. Przygotujemy niewielką ilość palm, które będzie można nabyć w piątek lub w niedzielę.

 2. Zapraszamy na najbliższą adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się w czwartek po wieczornej Mszy Św. będzie trwała całą noc i cały piątek. Na stoliku podajemy terminy kwietniowych adoracji.

 3. W tym tygodniu każdego dnia będzie Msza Św. o godz. 7:00 rano i Msza Św. o godz. 18:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie tylko po wieczornej Mszy Św. do godz. 21:00. O godz. 20:30 odmawiamy różaniec – o umocnienie i rozwój naszej wiary, o ustanie pandemii i siły dla lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych, sanitarnych i porządkowych. Przed każdą Mszą Św. i podczas różańca możliwość spowiedzi.

 4. W pierwszy piątek miesiąca udamy się do chorych przed świętami. Uwzględniając stan pandemii udajemy się na wyraźnie życzenie osób, które zaproszą kapłana. Jesteśmy gotowi, aby z posługą sakramentalną udać do każdego domu i do każdego chorego, gdy zajdzie taka potrzeba. Możliwość spowiedzi w kościele od godz. 17:00.

 5. Możliwość spowiedzi w kaplicy w Chąśnie jutro od godz. 9:00 do 10:00 oraz od godz. 19:00 do 20:00.

 6. W pierwsze sobotę miesiąca po Mszy Św. o godz. 18:00 Czuwanie Fatimskie.

 7. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Internetowa transmisja Mszy św. z naszego kościoła dziś o godz. 12:30 https://www.youtube.com/channel/UCgOKXD9z97S4NvAEuQvyY6w

 1. Niech nie ustaje modlitwa w naszych rodzinach. Niech trawa nasza duchowa łączność zwłaszcza podczas modlitwy o godz. 20:30.

 2. Dobrą jest rzeczą, aby uczestniczyć we Mszach Św., rekolekcjach i nabożeństwach za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu
 3. Zgodnie z sugestią ks. Biskupa Ordynariusza zachęcamy, aby Komunię Św. przyjmować na rękę.

 4. 2 kwietnia przypada 15. rocznica śmieci św. Jana Pawła II.

 5. Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego w formie elektronicznej. Szczegóły na https://e.gosc.pl/ w zakładce Instrukcja. W formacie .pdf można także ściągnąć kompletne wydania – strona gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych. W formie drukowanej jest Niedziela.

 6. Planujemy przygotować skromny Grób Pański. Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę na ten cel – dziękujemy.

 7. Poprzez zakup polskich produktów, starajmy się wspierać lokalnych przedsiębiorców i producentów.

 8. Pielgrzymka do Medjugore jest odwołana, planujemy ją w terminie powakacyjnym. Ktoś Proboszcz prosi o kontakt osoby, które wpłaciły zaliczkę (nr tel. 694-477-738)

 9. Dziękujemy za ofiary przelane na konto parafialne Jeżeli ktoś chce wesprzeć dzieła parafialne, podajemy dane do przelewu: Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Brzozowa 15; 99-400 Łowicz
  Numer rachunku  17 1240 3347 1111 0010 3757 5961

 

 

DEKRET BISKUPA ŁOWICKIEGO ODNOŚNIE SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Łowicz, dnia 23 marca 2020 roku L.dz. 317/2020

Nawiązując do wcześniejszych moich zarządzeń i komunikatów dotyczących epidemii koronawirusa oraz stosownie do ostatnich wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o przyjęcie następujących zaleceń:

 

l . Przedłużam aż do odwołania udzieloną poprzednio Dyspensę z dnia 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.

 1. Przypominam, że osoby korzystające z dyspensy są zobowiązane do stosownej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia;
  • Proszę, aby osoby, które korzystają z dyspensy, podtrzymywały duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Swiętej w środkach społecznego przekazu;
  • Proszę, aby w miarę możliwości organizować transmisje z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie proszę o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.episkopat.pl. Jednocześnie informuję, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

 

 1. Odpusty Penitencjarii Apostolskiej:
  1. Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania odpustu jest oderwanie się od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczenie duchowe poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego, podjęcie pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności, a przynajmniej odmówienie Wyznania Wiary, Modlitwy Pańskiej i pobożnego wezwania do Najświętszej Maryi Panny. Przeżywane doświadczenie należy ofiarować w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr. Konieczna jest też wola wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak tylko będzie to możliwe;
  2. Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa, otrzymują ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach;
  3. Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Swiętego przez co najmniej pół godziny, lub pomodlą się na Różańcu Swiętym, lub pobożnie odprawią Drogę Krzyżową, lub odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgi dla tych, którzy cierpią i o zbawienie wieczne zmarłych;
  4. Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i modlili się za życia. W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża.

 

 1. Proszę o nieustanną i głęboką modlitwę do Boga. Prośmy razem o zmiłowanie Boże i zachowanie nas od epidemii koronawirusa.
  1. Módlmy się wszyscy razem w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem w środę dnia 25 marca br. odmawiając o godz. 12.00. modlitwę „Ojcze nasz” w intencji ustania epidemii. Za pośrednictwem środków przekazu łączmy się też duchowo z papieską modlitwą w piątek 27 marca o godz. 18.00, którą papież poprowadzi na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra w Rzymie;
  2. Śpiewajmy w kościołach i kaplicach na kolanach suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”;
  3. Trwajmy na rozpoczętej w parafiach i rodzinach modlitwie różańcowej każdego dnia o godzinie 20:30. Błagajmy Boga w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych;
  4. Kościoły i kaplice publiczne niech będą otwarte w ciągu dnia dla adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

 1. Proszę o przyjęcie następujących wskazań w zakresie sakramentu pokuty i pojednania:
  1. Zachęcam księży do dawania wiernym możliwości spowiedzi indywidualnej;
  2. Chociaż właściwym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnej sytuacji spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem (w kościele, kaplicy, zakrystii, w salce parafialnej lub innym godnym miejscu, pozwalającym zachować prywatność i bezpieczeństwo zdrowia).
  3. Przypominam, że nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego;
  4. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy, itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległosc
  5. Kościół ofiaruje szczególny dar miłosierdzia Bożego w postaci wzbudzenia w sobie żalu doskonałego. Zal doskonały pozwala na przystąpienie do Komunii Swiętej tym, którzy dotąd z niej korzystali. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, kiedy istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. Należy »Medy ze względu na zranioną miłość do Boga uczynić w sobie rachunek sumienia, podjąć mocne postanowienie poprawy i koniecznie przystąpić do spowiedzi sakramentalnej kiedy będzie to możliwe.

 

 1. Przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W takim przypadku koniecznie należy zadbać o higienę rąk oraz odpowiednio wyrazić cześć wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii. Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą. Należy spożyć Hostię przed kapłanem. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. Nikomu nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii Swiętej na rękę.

 

 1. Sugestie organizacyjne i przypomnienia dotyczące Triduum Sacrum:
  1. Organizację uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w parafiach pozostawiam roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów;
  2. W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji do koncelebry Mszy Świętej Krzyżma są zaproszeni Księża Dziekani lub ich delegaci. Nie będzie udziału ministrantów i lektorów. Kapłanom nieobecnym na Mszy Swiętej Krzyżma zezwalam na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych lub rannych;
  3. W Wielki Piątek zezwalam na dołączenie w Modlitwie Powszechnej specjalnej intencji o zachowanie od epidemii koronawirusa. Tekst takiej intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej modlitwy powszechnej;
  4. W Niedzielę Zmartwychwstania zezwalam duszpasterzom na kwadrynacje dla dobra wiernych.

 

 1. Przypominam, że w nabożeństwach nie może brać udziału więcej niż 5 osób.

 

Dziękuję za odpowiedzialne podejście do zaleceń służb państwowych, dzięki czemu wyrażamy troskę o nasze zdrowie i odpowiedzialność za życie innych.

Dziękuję kapłanom za podejmowanie niełatwych, ale koniecznych decyzji, w duchu jedności i tradycji Kościoła, których celem jest dobro duchowe wiernych oraz troska o ich zdrowie i życie. Dziękuję wszystkim wiernym za modlitwę i zrozumienie wszelkich zmian.

Dziękuję całej Służbie Zdrowia, pracownikom służb sanitarnych, wolontariuszom i wszystkim tym, którzy z poświęceniem niosą pomoc potrzebującym.

Powierzajmy ten trudny czas Bożemu Miłosierdziu i z ufnością módlmy się o ustanie epidemii.

+ Andrzej F. Dziuba Ordynariusz Łowicki