Ogłoszenia duszpasterskie

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020


 1. Pan Bóg nie opuszcza nas w trudnych czasach. Chociaż bym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze Mną. Wszystkim chcemy przekazać wyrazy modlitewnej łączności. Dziś na zakończenie każdej Mszy Św. powtarzamy akt zawierzenia się św. Józefowi, tak jak kilka dni temu uczynił to Papież Franciszek.

 2. Rozporządzenia państwowe ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób. W czasie epidemii wymagane jest, aby również zgromadzenia liturgiczne nie przekraczały wskazanej liczby. Słuchamy wszystkich zarządzeń władz kościelnych i państwowych.

 3. W tym tygodniu każdego dnia będzie Msza Św. o godz. 7:00 rano i Msza Św. o godz. 18:00. W poniedziałek, wtorek i środę będzie dodatkowo Msza Św. o godz. 9:00. Chociaż nie będzie zaplanowanych rekolekcji, to jednak zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź będzie tylko w dużych konfesjonałach z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Spowiedź – poniedziałek – 23 marca

6.30 – 7.30 Ks. Proboszcz

8.45 – 10.00 Jeden Ksiądz z naszego dekanatu

17.30 – 20.00 Jeden Ksiądz z naszego dekanatu

20.00 – 21.00 ks. Proboszcz / Ks. Kamil

Spowiedź – wtorek – 24 marca (zasadniczo cały dzień z przerwą od 13.00 do 15.00)

6.30 – 7.30 Ks. Kamil

8.30 – 10.00 Ks. Proboszcz

10.00 – 13.00 Jeden Ksiądz z naszego dekanatu

15.00 – 18.00 Jeden Ksiądz z naszego dekanatu

17.30 – 20.00 Jeden Ksiądz z naszego dekanatu

18.00 – 21.00 Jeden Ksiądz z naszego dekanatu

Spowiedź – środa – 25 marca

6.30 – 7.30 Ks. Kamil

9.00 – 11.00 Jeden Ksiądz z naszego dekanatu

11.00 – 13.00 Jeden Ksiądz z naszego dekanatu

17.30 – 20.00 Jeden Ksiądz z naszego dekanatu

20.00 – 21.00 ks. Proboszcz / Ks. Kamil


 1. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Msza Św. o godz. 7:00; 9:00; 18:00. Tego dnia przeżywamy także 28. rocz. erygowania naszej diecezji (25.03.1992).

 2. Z racji Uroczystości Zwiastowania Pańskiego (25 marca) zachęcamy do indywidualnego podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Duchowa Adopcja polega na codziennym odmówieniu 10 różańca i modlitwy „Panie Jezu” przez okres 9 miesięcy. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.duchowa-adopcja.pl/

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu * za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, * która urodziła Cię z miłością * oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, * „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, * proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, * które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady * i które duchowo adoptowałem. * Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, * aby zachowali je przy życiu, * które Ty sam mu przeznaczyłeś. * Amen.


 1. Dobrą jest rzeczą, aby w tym szczególnym czasie uczestniczyć we Mszach Św., rekolekcjach i nabożeństwach za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu: https://ekai.pl/lista-drog-krzyzowych-w-internecie/

 2. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Internetowa transmisja Mszy św. z naszego kościoła dziś o godz. 12:30 pod linkiem: https://youtu.be/wDqzhOCbspQ

 3. Zgodnie z sugestią Ks. Biskupa Ordynariusza zachęcamy, aby Komunię Św. przyjmować na rękę.

 4. Zachęcamy do najbliższej adoracji Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się w czwartek po wieczornej Mszy Św. będzie trwała całą noc i cały piątek. Na stoliku podajemy terminy kwietniowych adoracji.

 5. W tym tygodniu codziennie po Mszy św. o godz. 7:00 do godz. 9:00 oraz po wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 do 21:00 będzie Wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 20:30 odmówimy różaniec o odwrócenie pandemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz wiary w Bożą Opatrzność dla nas wszystkich. Prosimy, aby w tym czasie Parafianie w swoich domach również trwali na modlitwie.

 6. Jesteśmy gotowi, aby z posługą sakramentalną udać do każdego domu i do każdego chorego, gdy zajdzie taka potrzeba.

 7. Pielgrzymka do Medjugore jest odwołana. Planujemy ją w terminie powakacyjnym. Ks. Proboszcz prosi o kontakt osoby, które wpłaciły zaliczkę (nr tel. 694-477-738).

 8. Jeżeli ktoś chce wesprzeć dzieła parafialne, podajemy dane do przelewu:
  Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Brzozowa 15; 99-400 Łowicz
  Numer rachunku  17 1240 3347 1111 0010 3757 5961

…………………………………………..…………………………………………………

Zapowiedzi przedślubne

Sylwester Marek Piotrowski – kawaler z par. tut. (15 i 22 marca 2020)

Małgorzata Joanna Tokarska – panna z par. św. Wojciecha w Łodzi

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Jednoczę się w modlitwie, którą Włoska Konferencja Biskupia zechciała zaproponować jako znak jedności całego kraju. W tej bezprecedensowej sytuacji, w której wszystko wydaje się chwiejne, pomóżmy sobie trwać niezłomnie w tym, co prawdziwie się liczy. Jest to drogowskaz, który odnajduję w tak wielu listach waszych Pasterzy, którzy, dzieląc te tak dramatyczne chwile, starają się podtrzymać swoim słowem waszą nadzieję i waszą wiarę.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą pokornych i świętych, którzy w jej tajemnicach wraz z Maryją kontemplują życie Jezusa, miłosierne oblicze Ojca. I jakże bardzo potrzebujemy wszyscy być pocieszeni, poczuć się otuleni Jego obecnością miłości!

Miarą tego doświadczenia są relacje z bliźnimi, które w tym momencie zbiegają się z najbliższymi członkami naszych rodzin: bądźmy blisko siebie nawzajem, praktykując jako pierwsi miłość, zrozumienie, cierpliwość i przebaczenie.

Z konieczności nasza przestrzeń może zostać ograniczona do ścian domu, jednak miejcie większe serce, w którym drugi człowiek będzie zawsze mógł odnaleźć gotowość i przyjęcie.

Dziś wieczorem modlimy się zjednoczeni, zawierzając się wstawiennictwu świętego Józefa, Opiekuna Najświętszej Rodziny, Opiekuna każdej naszej rodziny. Nawet cieśla z Nazaretu doświadczał niepewności i goryczy, troski o jutro, ale potrafił w pewnych chwilach chodzić w ciemności, zawsze pozwalając się prowadzić bez wahania woli Bożej.

Ochraniaj, Święty Józefie, Opiekunie, ten nasz kraj.

Oświecaj odpowiedzialnych za wspólne dobro, aby potrafili – tak, jak Ty – zaopiekować się tymi, których powierzono ich odpowiedzialności.

Daj mądrość nauki tym, którzy poszukują właściwych środków dla zdrowia i dobrego samopoczucia braci. Wspieraj tych, którzy ponoszą ofiarę na rzecz potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarzy, lekarzy, którzy są na pierwszej linii, aby leczyć chorych, także kosztem własnego bezpieczeństwa.

Błogosław, Święty Józefie, Kościołowi: począwszy od kierujących nim, uczyń go znakiem Twojego światła i Twojej dobroci.

Towarzysz, Święty Józefie, rodzinom: za sprawą Twojego rozmodlonego milczenia, buduj harmonię między rodzicami i dziećmi, zwłaszcza najmniejszymi.

Ochroń osoby starsze przed samotnością: spraw, aby nikt nie był pozostawiony w desperacji, osamotnieniu i zniechęceniu.

Pociesz najbardziej kruchych, dodaj otuchy tym, którzy się chwieją, wstawiaj się za biednymi.

Wraz z Dziewicą Matką, przyzywam Pana, by uwolnił świat od każdego rodzaju pandemii.

 

Wywiad z papieżem: z obecnego kryzysu możemy wyjść tylko razem

 

Z obecnej sytuacji możemy wyjść tylko razem, jako cała ludzkość i dlatego musimy spoglądać na siebie z poczuciem solidarności oraz odpowiednio postępować – powiedział Papież Franciszek w wywiadzie udzielonym Domenico Agasso jr. z turyńskiego dziennika „La Stampa”. Ojciec Święty rozmawiał z dziennikarzem telefonicznie w poniedziałek, 16 marca. Wskazał, że po obecnym okresie kryzysu nastanie coś podobnego, jak okres powojenny, i konieczna będzie odbudowa w oparciu o cztery filary: korzenie – którymi są przede wszystkim dziadkowie, osoby starsze, pamięć o przeżyciach tych dni, braterstwo między ludźmi oraz nadzieja, która nigdy nie zawodzi.

Pytany, jak przeżywać w obecnej sytuacji odizolowania i będąc skazanymi na transmisje medialne uroczystości Świąt Paschalnych Ojciec Święty odpowiedział:

„W duchu pokuty, współczucia i nadziei. A także pokory, ponieważ często zapominamy, że w życiu są «strefy mroku». Sądzimy, że może to spotkać tylko kogoś innego. Tymczasem ten okres jest mroczny dla wszystkich, nikt nie jest wykluczony. Jest naznaczony bólem i cieniami, które weszły do domu. To inna sytuacja niż te, jakie przeżywaliśmy. Również dlatego, że nikt nie może pozwolić sobie na trwanie w spokoju, wszyscy uczestniczą w tych trudnych dniach”.

Następnie Domenico Agasso zapytał o to, w jaki sposób okres Wielkiego Postu może nam pomóc w odnalezieniu sensu obecnych wydarzeń.

„Okres przygotowań na Święta Paschalne poprzez modlitwę i post, uczy nas solidarnego patrzenia na innych, zwłaszcza na cierpiących. Czekając na blask tego światła, które na nowo oświetli wszystko i wszystkich” – stwierdził Franciszek. Dodał, że modlitwa pozwala nam zrozumieć naszą bezradność. „Jest ona krzykiem ubogich, tonących, odczuwających zagrożenie, samotnych. W trudnej, rozpaczliwej sytuacji, ważne jest, by wiedzieć, że jest Pan, którego możemy się uchwycić ” – podkreślił Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, że Pan Bóg wspiera nas na wiele sposobów. „Przekazuje nam siłę i bliskość, tak jak to uczynił z uczniami, którzy prosili Go o pomoc podczas burzy. Albo kiedy podał rękę Piotrowi, który tonął” – przypomniał.

Z kolei Domenico Agasso zapytał o to, gdzie ludzie niewierzący mogą znaleźć pociechę i wsparcie?

„Nie chcę odróżniać wierzących od niewierzących. Wszyscy jesteśmy ludźmi i jako ludzie wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi. A dla chrześcijanina nic co ludzkie nie powinno być obce. Tutaj płaczemy, ponieważ cierpimy. Każdy z nas. Łączy nas człowieczeństwo i cierpienie. Pomaga nam współdziałanie, wzajemna współpraca, poczucie odpowiedzialności i duch poświęcenia, rodzący się w wielu miejscach. Nie musimy rozróżniać wierzących od niewierzących, przejdźmy do korzenia: ludzkości. Wobec Boga wszyscy jesteśmy dziećmi” – podkreślił Franciszek.

Dziennikarz zauważył, że wśród tragedii CoVID-19 są osoby umierające samotnie, w izolacji, bez miłości swoich krewnych, którzy nie mogą się zbliżyć, aby się nie zarazić.

Ojciec Święty wskazał, że także i w tych sytuacjach często pielęgniarki starają się umożliwić osobie umierającej pożegnanie się z najbliższymi przy pomocy dostępnych dziś środków komunikacji.

„Wiele pielęgniarek wysłuchuje cierpienia samotności, trzymając umierających za ręce. Ból tych, którzy odeszli bez pożegnania staje się raną w sercu tych, którzy pozostają. Dziękuję wszystkim pielęgniarkom, lekarzom i wolontariuszom, którzy pomimo niezwykłego zmęczenia pochylają się z cierpliwością i życzliwością serca, aby załagodzić wymuszoną nieobecność rodzin pacjentów” – stwierdził papież. Mieszkańców Piemontu, gdzie mieści się redakcja „La Stampy” i skąd pochodzi jego rodzina Franciszek zachęcił, by modlili się do Matki Bożej Pocieszenia.

Ostatnie pytania dotyczyły następstw obecnych doświadczeń, które spowodowały także rozbudzenie solidarności i poświęcenia dla innych. „Czy może to czemuś służyć na przyszłość, gdy się to wszystko skończy?” – zapytał dziennikarz turyńskiego dziennika.

„Powinno to przypomnieć ludziom raz na zawsze, że ludzkość jest jedną wspólnotą oraz jak ważne i decydujące jest powszechne braterstwo. Musimy pomyśleć, że będzie to trochę jak okres powojenny. Nie będzie już «inny», ale będziemy «my». Z tej sytuacji możemy bowiem wyjść tylko razem” – powiedział papież. Ojciec Święty wskazał, że w tej odbudowie trzeba będzie jeszcze bardziej spojrzeć na kilka istotnych elementów.

„Będziemy musieli jeszcze bardziej przyjrzeć się korzeniom: dziadkom, osobom starszym. Zbudować między nami wszystkimi prawdziwe braterstwo. Trzeba pamiętać o tym trudnym doświadczeniu, przeżywanym przez wszystkich razem. I iść naprzód z nadzieją, która nigdy nie zawodzi. Będą to słowa kluczowe, aby zacząć od nowa: korzenie, pamięć, braterstwo i nadzieja” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie swego wywiadu dla turyńskiego dziennika.