II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 stycznia
  8:00 † Stanisławę i Mariana Majcher

  8:00 † Stefanię i Zygmunta Maciągowskich, Zofię i Teofila Bednarków

10:00 † Rodziców Selentów z synem Marianem oraz Krzysztofa Materka

10:00 † Irenę Szafrańską (greg. 19)

12:30 Za Parafian. Chrzest: Hanna Bolimowska

18:00 Roberta Warackiego (10 r. śm.) z ojcem Tadeuszem i dziadkami

PONIEDZIAŁEK – 20 stycznia
  7:00 † Andrzeja Chlebnego (4 r. śm.) z ojcem Janem, Zdzisława Skulimowskiego

  7:00 † Irenę Szafrańską (greg. 20)

18:00 W intencji Róż Różańcowych rodziców modlących się za swoje dzieci

WTOREK – 21 stycznia – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
  7:00 † Zdzisława Siekierę (1 r. śm.)

  7:00 † Irenę Szafrańską (greg. 21)

18:00 Kazimierza Dębskiego (7 r. śm.)

ŚRODA – 22 stycznia
  7:00 † Irenę Szafrańską (greg. 22)

18:00 Nowenna do MBNP: Janusza (24 r. śm.), Halinę, Mariannę, Wacława i Mirosława Kucharków; Janinę Panuszewską z mężem Lechosławem oraz Helenę Kaźmierską z mężem Zdzisławem – int. od wnuków Łukasza, Sylwii i Kornela; Teresę Zapisek (ppog);

Ø O jedność chrześcijan, aby nastała jedna Owczarnia i Jeden Pasterz

Ø O łaskę zdrowia dla Anny, Kornelii, Pawła, Dominiki, Joanny, Sylwii, Stanisława, Krystyny, Ewy, Antoniego, Jarosława

Ø O pozytywne dla naszej parafii rozpatrzenie przez NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie termomodernizacji, a także o przyznanie środków na realizację przedsięwzięcia

Ø O Boże poprowadzenie spraw związanych z założeniem cmentarza parafialnego

CZWARTEK – 23 stycznia
  7:00 † Irenę Szafrańską (greg. 23)

18:00 Augustyna i Władysławę, Kazimierza i Helenę Ciesielskich

PIĄTEK – 24 stycznia – św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
  7:00 † Irenę Szafrańską (greg. 24)

18:00 Eleonorę Miturę, Iwonę i Waldemara Dowgiel, Zofię Walaszek

SOBOTA – 25 stycznia – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
17:30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Macieja Okraski (18 r. ur.) i opiekę MBNP dla całej rodziny

18:00 † Irenę Szafrańską (greg. 25)

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 stycznia
  8:00 † Mirosławę i Henryka Gruziel, Mariannę i Stanisława Wojdów z rodzicami

  8:00 † Irenę Szafrańską (greg. 26)

10:00 † Annę i Jana Znyk, Romana Szuchmilskiego, Stefanię i Jana Pawłowskich

12:30 Za Parafian

18:00 Stanisławę i Stanisława Buczyńskich z rodzicami