VII Niedziela zwykła – 24 lutego 2019

 1. Bardzo ważną sprawą jest nasza comiesięczna 24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Lista chętnych jest na stoliku – zachęcamy. Adoracja odbędzie się
  z czwartku na piątek (z 28 lutego na 1 marca). Adorację chcemy ofiarować w intencji zmarłego Księdza Biskupa Alojzego Orszulika, prosząc o łaskę Nieba dla Niego.
 2. Dziś po Mszy Św. o godz. 10:00 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Po Mszy Św. o godz. 12:30 diecezjalne spotkanie dla osób zaangażowanych w indywidualne formy życia konsekrowanego. Po wieczornej Mszy Św. spotkanie dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (w kościele) oraz na świetlicy rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego (na świetlicy).
 3. Zapraszamy chętnych do utworzenia kolejnej Róży Różańcowej Rodziców modlących się za swoje dzieci. Zapisy od dziś w zakrystii oraz u pani Marii Skumiał (nr tel. 668-183-594) i u pani Agnieszki Gielniewskiej (nr tel. 509-610-242). Zachęcamy również do wstępowania do Kół Żywego Różańca.
 4. W miniony poniedziałek wraz z chętnymi ministrantami oraz dziećmi i młodzieżą ze scholii byliśmy parku trampolin w Łodzi. Koszt wyjazdu, ufundowanego przez Parafię, wyniósł 2. 315, 10 zł. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w życiu parafii i zachęcamy kolejne osoby do służby ministranckiej, do śpiewania w scholii oraz angażowania się w grupy parafialne.
 5. Dziękujemy za ofiary złożone na cele inwestycyjne w wysokości 2. 685, 60 zł.
 6. W pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy chorych od godz. 9:00. Możliwość spowiedzi od godz. 17:00.
 7. W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Św. o godz. 18:00 Czuwanie Fatimskie.
 8. W sobotę 2 marca w Skierniewicach odbędzie się VI Diecezjalny Dzień Kobiet. Hasło dnia: Jestem Kobietą – Lubię to! – Uczennice Miłości. Szczegółowy program znajduje się w gablocie jak również na naszej stronie internetowej.
 9. O pomoc w sprzątaniu kościoła jutro prosimy Parafian z ul. Armii Krajowej – blok 43 O (nr od 1 do 20), a w przyszłym z ul. Armii Krajowej – blok 43 O (nr od 21 do końca).
 10. Serdecznie zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego oraz Małego Gościa Niedzielnego (każda gazeta kosztuje 5zł).
 11. Życzymy gorliwości w nauce dla dzieci i młodzieży, którzy po zimowych feriach wracają do szkoły, a także zachęcamy do pogłębiania wiary we wspólnotach parafialnych (np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – piątki godz. 19:00; zbiórki dla ministrantów, lektorów oraz kandydatów – soboty godz. 10:00; zapraszamy do scholek prowadzonych przez p. Piotra i p. Kamila).
 12. Kuria Diecezjalna Łowicka z żalem zawiadamia, że dnia 21 lutego 2019 roku, w wieku 90 lat, w sześćdziesiątym drugim roku kapłaństwa i trzydziestym roku posługi biskupiej zmarł ś. † p. Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik – Biskup Senior Diecezji Łowickiej. Przebieg uroczystości pogrzebowych: 28 lutego 2019 roku (czwartek) o g 18:00 – wprowadzenie trumny do Bazyliki Katedralnej
  pw. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu i Msza Święta – po Mszy Świętej modlitwa indywidualna w intencji Zmarłego zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00. 1 marca 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 – modlitwa brewiarzowa przy trumnie Zmarłego. O godz. 12:00 – Msza Święta pogrzebowa. Po Mszy Świętej złożenie ciała w krypcie Katedry Łowickiej.

………………………………………………………………………………………..

Zapowiedzi przedślubne

Hubert Zimny – kawaler z par. tutejszej

Magdalena Rząp – panna z par. tutejszej (24.02 i 03.03.2019)

 

Po nagrodę do Pana odszedł Bp Senior Alojzy Orszulik (1928 – 2019)

Alojzy Orszulik urodził się 21 czerwca 1928 r. w Baranowicach. Pochodzi z rodziny rolniczej. W latach okupacji i pierwszych latach po wojnie pracował jako stolarz. Był członkiem Stowarzyszenia Sodalicji Marjańskiej. W 1948 r. podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Od 1951 r. odbywał nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich, a studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie (1952-1957). Śluby wieczyste złożył w 1965 r., a święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1957 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Kontynuując studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat. W latach 1961-1989 wykładał prawo kanoniczne w seminarium ołtarzewskim. W 1962 r. został skierowany do pracy w sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 r. był kierownikiem Biura Prasowego Episkopatu Polski. Z nominacji papieża Pawła VI w latach 1974-1994 był konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. W listopadzie 1980 r. został członkiem-sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL, brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełnił też funkcje sekretarza pomocniczego (od 1983 r.), wiceprzewodniczącego Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, członka Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych. W 1987 r. znalazł się w składzie Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski ds. nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Polską. Uczestniczył w rozmowach w Magdalence i w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989-1994 był zastępcą sekretarza Episkopatu Polski, od 1994 r. przewodniczył Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. Brał także udział w pracach Komisji Prawnej Episkopatu i Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej.

8 grudnia 1989 r. w Siedlcach otrzymał sakrę biskupią z rąk prymasa kard. Józefa Glempa, któremu towarzyszyli abp Bronisław Dąbrowski i biskup siedlecki Jan Mazur. Jako swoje zawołanie biskupie przyjął: „Christo in aliis servire” (Służyć Chrystusowi w innych). W diecezji siedleckiej pełnił funkcję wikariusza generalnego.

25 marca 1992 r., po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany jej ordynariuszem. Ingres do łowickiej katedry odbył 12 kwietnia tego roku. Na czas jego rządów w diecezji przypadło erygowanie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu (we wrześniu 1992 r.), utworzenie Kolegium Katechetycznego w Łowiczu, reaktywowanie tamtejszej kapituły archikolegiackiej, a także powołanie diecezjalnej Caritas. 22 maja 2004 r. przeszedł na emeryturę. Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Łowicza i Łęczycy. W 1998 r. przyznano mu tytuł Łowiczanina Roku. Był też honorowym członkiem Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Odznaczony m.in. Missio Reconciliationis, zaś 4 listopada 2010 r. z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego przyjął Order Orła Białego.

Wybrane publikacje to: „Nauczanie pasterskie pierwszego biskupa łowickiego (dokumenty 1992-2004)”, Ząbki 2005; „Czas przełomu. Notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 1981-1989”, Warszawa-Ząbki 2006; „Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce”, 1975 (współautor); „Kościół katolicki w Polsce”, 1972 (współautor). Jest także autorem wielu artykułów o tematyce społecznej, publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Niedzieli” i „Przeglądu Katolickiego”.

 

Kuria Diecezjalna Łowicka z żalem zawiadamia:
Dnia 21 lutego 2019 roku, w wieku 90 lat, w sześćdziesiątym drugim roku kapłaństwa i trzydziestym roku posługi biskupiej zmarł

ś. † p. Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik Biskup Senior Diecezji Łowickiej

 Przebieg uroczystości pogrzebowych

28 lutego 2019 roku (czwartek)

Godz. 18.00 – wprowadzenie trumny
do Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu
i Msza Święta

– po Mszy Świętej modlitwa indywidualna w intencji Zmarłego zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.


1 marca 2019 roku (piątek)

Godz. 10.00 – modlitwa brewiarzowa przy trumnie Zmarłego

Godz. 12.00 – Msza Święta pogrzebowa

Po Mszy Świętej złożenie ciała w krypcie Katedry Łowickiej.
+ Andrzej Franciszek Dziuba
Biskup Łowicki

+ Wojciech Osial
Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej