Ogłoszenia duszpasterskie

XIX Niedziela zwykła – 12 sierpnia 2018

  1. W najbliższą środę przypada uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Msze Św. wg porządku niedzielnego. Zapraszamy, do wspólnego oddania czci Matce Bożej. Po każdej Mszy Św. błogosławieństwo ziół i kwiatów. Tego dnia przypada także Dzień Wojska Polskiego i Rocznica Bitwy Warszawskiej (1920 r) a Parafia katedralna przeżywa uroczystość odpustową. W gablocie więcej informacji o uroczystościach patriotycznych w naszym mieście.
  2. Dziś po Mszy Św. o godz. 10.00 spotkanie Kół Żywego Różańca.
  3. Na stoliku jest już lista chętnych na 24 – godzinną adorację z 23 na 24 sierpnia.
  4. W przyszłą niedzielę zapraszamy na parafialny spływ kajakowy fragmentem rzeki Rawki. Zapisy do środy włącznie u ks. Proboszcza (kom 694-47-738). Rezerwat Puszczy Bolimowskiej jest bardzo uroczy, ale Rawka jest rzeką trudną (przeszkody naturalne, np. przewalone drzewa w poprzek rzeki). Dobrze jest mieć pewne doświadczenie lub płynąć z osobą, która umie pływać kajakiem.
  5. Po raz kolejny wyrażamy wdzięczność dla Pań, które przygotowały posiłek dla pielgrzymów. Dziękujemy osobom, które przyjęły Gości do swoich domów, osobom, które przywiozły warzywa, owoce, ciasta. Dziękujemy za ofiary złożone na ten cel. Słowa wdzięczności dla Koła Gospodyń Wiejskich z Klewkowa (ofiara 100 zł).
  6. Na dożynki parafialne połączone z Biesiadą na Korabce zapraszamy w niedzielę 26 sierpnia.
  7. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będę na cele inwestycyjne.
  8. W gablocie więcej informacji o możliwości studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz o działalności organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
  9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Czytamy min. o zachęcie do podjęcia 100-dniowej abstynencji na 100-lecie niepodległości (start 4 VIII – meta 11 XI).
  10. Dziękujemy jednej rodzinie z ul. Małszyce za pomoc w sprzątaniu Kościoła. Jutro prosimy o pomoc Parafia z ul. Kiernozkiej od nr 1 do 20 a w przyszłym tygodniu z ul. Kiernozkiej od nr. 21 do końca.

Zapowiedzi przedślubne

Rafał Siekierakawaler z parafii tutejszej i Marzena Antosik, panna z par. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu (12.07 i 19.07.2018)

Matka Kościoła – Maryja z Katechizmu Kościoła Katolickiego

KKK 973 Maryja, wypowiadając „Fiat” („Niech mi się stanie”) w chwili Zwiastowania i dając swoje przyzwolenie na misterium Wcielenia, współdziałała już w całym dziele, jakie miał wypełnić Jej Syn. Jest Ona Matką wszędzie tam, gdzie On jest Zbawicielem i Głową Mistycznego Ciała.

KKK 963 „Istotnie, Maryja Dziewica… jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela… co więcej, jest «również Matką członków (Chrystusa)… ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej Głowy»”.

KKK 964 Rola Maryi wobec Kościoła jest nieodłączna od Jej zjednoczenia z Chrystusem i wprost z niego wynika. „Ta zaś łączność Matki z Synem w dziele zbawczym uwidacznia się od chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa aż do Jego śmierci”. W sposób szczególny ukazuje się w godzinie Jego męki: Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swoje zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy którym nie bez postanowienia Bożego stanęła, najgłębiej ze swoim Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z Niej zrodzona; a wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa umierającego na krzyżu oddana została uczniowi jako matka tymi słowami: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26-27).

KKK 965 Po Wniebowstąpieniu swego Syna „modlitwami swymi wspierała początki Kościoła” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 69). Razem z Apostołami i kilkoma kobietami widzimy „także Maryję błagającą w modlitwach o dar Ducha, który podczas Zwiastowania już Ją był zacienił” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 59).

KKK 966 „Na koniec Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci” (Sobór Watykański II, konst. Lumen Gentium; por. ogłoszenie przez papieża Piusa XII w 1950 r. dogmatu Wniebowzięcia Błogosławionej Dziewicy Maryi: DS 3903). Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan:

W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: połączyłaś się ze źródłem życia, Ty, która poczęłaś Boga Żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci.

KKK 975 „Wierzymy, że Najświętsza Boża Rodzicielka, Nowa Ewa, Matka Kościoła, kontynuuje w niebie swoją macierzyńską rolę wobec członków Chrystusa”

KKK 967 Przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to właśnie jest Ona „najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła”

KKK 970 „Macierzyńska zaś rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc. Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi… wywodzi się z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją”. „Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem; ale jak kapłaństwo Chrystusa w rozmaity sposób staje się udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, ale wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle”.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

O Niepokalana Dziewico, Matko Boga i ludzi! Wierzymy całą mocą w Twoje chwalebne, z duszą i ciałem, wyniesienie do nieba, gdzie jako Królową pozdrawiają Cię wszystkie chóry anielskie i wszystkie zastępy Świętych. Do tych głosów i my się przyłączamy, by wielbić i sławić Boga, który Cię wywyższył ponad wszystkie stworzenia swoje. Chcemy i my przynieść Ci w ofierze dań naszej pobożności i naszej miłości.

 Jesteśmy przekonani, że oczy Twoje, które z macierzyńską troskliwością obejmowały tutaj na ziemi postać pokornego i cierpiącego Jezusa, teraz w niebie cieszą się widokiem chwalebnego człowieczeństwa Słowa przedwiecznego i że radość Twoja z bezpośredniego oglądania Przenajświętszej i czci najgodniejszej Trójcy budzi w sercu Twoim najwyższe i uszczęśliwiające upojenie. My zaś, grzechem obarczeni, którym ciało gasi wszelki polot ducha, pokornie Cię błagamy o oczyszczenie zmysłów naszych, byśmy potrafili już tu na ziemi kosztować Boga, i tylko Boga samego, w piękności Jego stworzeń.

Ufamy niewzruszenie, że Twoje miłosierne spojrzenie spocznie na naszych troskach i na naszych utrapieniach, że obejmie nasze zmagania i nasze słabości; niech wargi Twoje rozjaśnią się uśmiechem na widok naszych radości i naszych zwycięstw. Obyś mogła usłyszeć z ust Jezusowych o każdym z nas słowa, wypowiedziane niegdyś o umiłowanym uczniu Chrystusowym: „Oto syn Twój”, my zaś, którzy wzywamy Cię jako Matkę naszą, obierzemy sobie Ciebie jak św. Jan za przewodniczkę, wspomożycielkę i pocieszycielkę naszego życia. Z tej ziemi, na której odbywamy pielgrzymkę, umocnieni wiarą w przyszłe zmartwychwstanie, podnosimy wzrok nasz do Ciebie, życie nasze, słodyczy i nadziejo nasza. Pociągnij nas ku sobie powabem Twojego słowa i pokaż nam kiedyś, po naszym wygnaniu, Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Papież Pius XII.