OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

4 czerwca 2017 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 • 1) Nasza diecezja wzbogaciła się wczoraj o dwóch nowych kapłanów. Neoprezbiterzy będą się modlić z nami w niedzielę 25 czerwca, podczas Mszy Św. o godz. 18.00. W najbliższą sobotę święcenia diakonatu.
 • 2) W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.00 spotkanie Kół Żywego Różańca.
 • 3) Dziś z racji Dnia Dziecka (1.06) słodka niespodzianka dla naszych najmłodszych Parafian.
 • 4) Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe w niedziele i uroczystość o godz. 17.30 w dni powszednie po wieczornej Mszy Św.
 • 5) W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Św. można odbierać płyty dvd z uroczystszości I Komunii Św.
 • 6) Jutro o godz. 8.00 z dziećmi I komunijnymi udamy się na pielgrzymkę do Niepokalanowa i Miedniewic.
 • 7) Jutro o godz. 19.00 zapraszam właścicieli firm transportowych na spotkanie w/s przyjęcia obrazu MB Częstochowskiej do naszej parafii. Obraz MB Częstochowskiej przybędzie do nas w czwartek 22.06 z par. Boczki – przez Sierżniki, ul. Armii Krajowej, drogą przez osiedle, ul. Grunwaldzką i do kościoła a następnego dnia (23.06) ul. Brzozową, Strzelecką i Seminaryjną obraz zostanie przewieziony do par. Katedralnej. Serdeczna prośba u udekorowanie trasy przejazdu Matki Bożej. I dziś i w kolejne dni można nabywać pamiątki związane z nawiedzeniem obrazu – zachęcamy. W dniach od 18 do 22 czerwca zapraszamy Wszystkich na Misje Parafialne.
 • 8) Dziś zbiórka ofiar do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
 • 9) Zapraszamy na dwudniowy – dn. 30 czerwca i 1 lipca – wyjazd do Wrocławia i okolic. Cena 270 zł. Bardzo proszę, aby osoby, które się zapisywały, potwierdziły chęć wyjazdu.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na Blichu zaprasza w przyszłą niedzielę (11.06) na II Piknik Rodzinny. W programie wiele interesujących atrakcji. Szczegóły na plakacie w gablocie.
 • Serdeczna prośba, aby na plac kościelny nie przyprowadzać żadnych zwierząt.
 • Dziękuję pewnej osobie za ziarno dla zwierząt.
 • Za pomoc przy sprzątaniu świątyni dziękujemy osobom z ul. Chełmońskiego od nr 51 do nr 75. Jutro zapraszamy Parafian z ul. Chełmońskiego od nr 76 do końca oraz ul. Cegielniana i Strzelczewska a w kolejnym tygodniu z ul. Korczaka.

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Waldemar Roman Niewiadomski, kawaler z par. Św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy i Bożena Danuta Uczciwek, panna z par. tut
 • Jakub Kaźmierczak, kawaler z par. tut. i Joanna Dorota Smolińska, panna z par. M.B. Loretańskiej w Warszawie – (28 maja i 3 czerwca 2017 r.)
 • Karol Opaliński, kawaler z par. tut. i Ludwika Sabina Opalińska, panna z par. tut. – (28 maja i 3 czerwca 2017 r.)
 • Mateusz Andrzej Talarowski, kawaler z par. Św. Ducha w Łowiczu i Agata Maria Szafarowicz, panna z par. tut (4 i 11 czerwca 2017 r.)

 

OJCOWIE KOŚCIOŁA O DUCHU ŚWIĘTYM

KATECHEZA ŚW. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO, BISKUPA

Duch Święty: jeden i taki sam, niepodzielny, rozdziela łaski każdemu tak, jak chce. Schnące drzewo, gdy otrzyma wodę, wypuszcza pędy. Tak samo grzesznik przyniesie owoce sprawiedliwości, gdy przez pokutę stanie się godny daru Ducha Świętego. Jeden i ten sam Duch Święty działa w różny sposób z woli Boga i w imię Chrystusa. 

Jednemu udziela daru mądrości słowa, umysł innego oświeca natchnieniem proroczym; temu daje moc wyrzucania złych duchów, tamtemu łaskę tłumaczenia Pisma. Jednego wzmacnia darem wstrzemięźliwości, innego nakłania do miłosierdzia; tego zachęca do postów i uczy wytrwania w ascezie życia, tamtego odrywa od rzeczy ziemskich; innego jeszcze przygotowuje na męczeństwo; różnorodny w różnych ludziach, zawsze jednak taki sam, jak napisano: „Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra”. 

Przybycie Jego jest łagodne i pełne dobroci; pełna słodyczy jest Jego wonność, a Jego jarzmo jest nader lekkie. Jego nadejście poprzedzają promienie światłości i wiedzy. Przybywa On jako braterski opiekun naszego wnętrza, by zbawiać, uzdrawiać, pouczać i upominać, wzmacniać i pocieszać, oświecać umysł, najpierw tego, kto Go przyjmuje, a poprzez niego oświecać także innych. 

Kiedy słońce ukaże się temu, który do tej pory pozostawał w ciemnościach, to otrzymuje światło dla swoich cielesnych oczu i wyraźnie widzi to, czego przedtem nie dostrzegał. Podobnie i ten, który został uznany godnym daru Ducha Świętego, zostaje oświecony na duszy i wyniesiony ponad to, co ludzkie, widzi to, co dotąd było mu nieznane.

Z DZIEŁA: „O DUCHU ŚWIĘTYM” ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO, BISKUPA

Czyż nazwy Ducha Świętego nie napełniają duszy uniesieniem i nie kierują myśli ku górze, ku Niemu, który przewyższa wszystko? Bo jest nazwany Duchem Boga, Duchem prawdy i Duchem mocy. Duch Święty, to Jego własne i szczególne imię.

Ku Niemu zwracają się wszyscy, którzy pragną uświęcenia; Jego pożądają wszyscy, którzy żyją cnotliwie; On swoim tchnieniem ożywia ich i wzmacnia, aby doszli do celu odpowiadającego ich naturze.

Jest On źródłem uświęcenia i światłem dla umysłu; każdej istocie rozumnej udziela niejako ze swej jasności, aby mogła dojść do prawdy.

Niedosiężny z natury, daje się pojąć dzięki swej dobroci. Napełnia wszystko swoją mocą, ale udziela się tylko tym, którzy są tego godni, a daje się im nie jednakowo, lecz dostosowuje swe działanie do wielkości ich wiary. 

Prosty w swej istocie, różnoraki w mocy, całą istotą pomaga każdemu, lecz całą istotą jest wszędzie obecny. Rozdaje każdemu, a sam nie doznaje uszczerbku, każdemu się udziela, a sam pozostaje nienaruszony. Podobnie i promień słońca udziela każdemu swego blasku i każdy nim się cieszy, jak gdyby do niego tylko należał, a przecież oświeca równocześnie ziemię i morze i całą przestrzeń wypełnia.

Tak też i Duch Święty jest obecny w każdym, kto jest zdolny Go przyjąć, tak jak gdyby tylko o niego samego chodziło, a pozostając niezmienny, każdemu daje łaskę jemu potrzebną. Wszystkim też, którym się udziela, daje się w pełni, na ile tylko pozwala im ich ograniczona natura. On pozostaje nieograniczony, On kieruje serca ku górze, prowadzi słabych jak za rękę, a postępujących naprzód doskonali. On oświeca tych, którzy są czyści od wszelkiej skazy, a przebywając z nimi, czyni ich ludźmi duchowymi. 

Ciała przejrzyste i nieskażone jaśnieją w zetknięciu z promieniem światła i same jarzą się blaskiem i innym tego blasku z siebie udzielają. Podobnie i dusze, noszące w sobie Ducha, są przez Niego oświecone, stają się uduchowione i łaską oświecają innych.

Stąd bierze się początek widzenia przyszłości, wnikanie w tajemnice i zrozumienie rzeczy ukrytych, rozdzielanie darów, życie niebiańskie i udział w chórach anielskich. To jest także źródłem nieustającej radości, trwanie w Bogu i upodobnienie się do Niego, a wreszcie dar, ponad który nie sposób już pragnąć innego, mianowicie stania się jak Bóg.

 

Z TRAKTATU: „PRZECIW HEREZJOM” ŚWIĘTEGO IRENEUSZA, BISKUPA  

Po wniebowstąpieniu Pana, jak to podaje święty Łukasz, w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił na uczniów Duch Święty, który ma władzę nad wszystkimi narodami, aby wprowadzić je do życia i aby otworzyć Nowe Przymierze. Dlatego wszystkimi językami śpiewali oni wspólnie hymn ku chwale Boga, a Duch Boży łączył w jedno oddalone od siebie ludy i składał Ojcu w darze pierwociny ze wszystkich narodów.

Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Nasze ciała przez obmycie w wodzie chrztu otrzymały dar jedności, dzięki któremu staną się niezniszczalne, dusze zaś zjednoczył Duch Święty.

Na Panu spoczął Duch Boga, „Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Boga”. Pan zaś tego Ducha dał Kościołowi, zsyłając z niebios Pocieszyciela na całą ziemię. Ta ożywcza rosa Boża jest nam konieczna, abyśmy nie zostali spaleni i nie stali się bezużyteczni, a jak mamy oskarżyciela, mieli również Obrońcę. Pan powierzył Duchowi Świętemu swoją własność, to jest człowieka. A my, którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca i Syna, mamy pomnożyć denar nam dany i pomnożony zwrócić naszemu Panu.

 

***   ***   ***

O przygotowanie czterech ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii (niedziela 18 czerwca) bardzo prosimy:

I ołtarz – przy ul. Strzeleckiej – o przygotowanie proszę Parafian z ulicy Dębowej, Dolnej i ul. Małszyce – pomagają ulice: Brzozowa, Małszyce wieś i ul. Strzelecka.

II ołtarz – Kapliczka Księżnej Łowickiej – o przygotowanie proszę Parafian z ul. Legionów i ul. Marianki pomagają ulice: Kiernozkiej, Kwiatowej, Lipowej.

III ołtarz – przy Zespole Szkół nr 3 – proszę o przygotowanie Parafian z ul. Kwiatowej – blok; Magnoliowej, Wierzbowej i Zielonej. Pomagają Goleńsko i ulice: Grunwaldzka, Kutrzeby.

IV ołtarz – przy ul. Skotnickiego – proszę o przygotowanie ołtarza Parafian z ulicy Armii Krajowej i ul. Bortnowskiego. Pomagają ulice – Bołtucia, Jordana, Jeżewskiego, Korczaka, Makuszyńskiego, Skotnickiego, Zagrodowa

* * * * * * * * * * * *

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych I zapal w nich ogień Twojej miłości Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. W: I odnowisz oblicze ziemi

K: Módlmy się.   Boże, któryś pouczył serca Twoich wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen