OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

5 Niedziela Wielkanocy – 14 maja 2017

 • 1) Dziś podczas Mszy Św. o godz. 10.00 i 12.30 przeżywamy uroczystość I Komunii Św. Módlmy się, aby dzieci (w sumie 83 osoby) przez całej życie trwały w łasce Bożej a rodzice i najbliżsi dawali im przykład żywej wiary.
 • 2) Serdeczne Bóg zapłać dla rodziców dzieci I komunijnych, którzy pomagali w sprzątaniu kościoła i porządkowaniu terenu przykościelnego.
 • 3) W przyszłą niedzielę na Msze Św. o godz. 18.00 zapraszamy rodziców i młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 • 4) Wczoraj rozpoczęliśmy obchody 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, gdzie Maryja wzywała do nawrócenia i pokuty. Pokutujmy. Odmawiajmy różaniec. Nabożeństwa Majowe w naszym kościele – w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 18.00 a w niedziele i uroczystości o godz. 17.30. Zachęcamy do śpiewania Litanii Loretańskiej przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach. http://fatima.pl/ http://www.sekretariatfatimski.pl/
 • 5) W dniach od 18 do 22 czerwca odbędą się misje parafialne jako przygotowanie do spotkania z Matką Bożą w jej jasnogórskim wizerunku.
 • 6) Zapraszamy na Majówkę parafialną do Torunia i Płocka. Wyjazd w najbliższą sobotę o godz. 5.30. Odwiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Ewangelizacji, Stare Miasto w Toruniu i Płocku. Przewidziany jest przejazd statkiem. Koszt 130 zł – w cenę wliczony jest obiad. Jeszcze dziś można się zapisać.
 • 7) W poniedziałek 29 maja wyrusza Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyjazd autokarem na przywitanie pielgrzymów w sobotę 3 czerwca o godz. 6.oo. Zapisy w kancelarii i u p. Bożeny Wójcik – tel. 691-270-969. Koszt – 45zł od osoby.
 • 8) Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na pokrycie kosztów malowania świątyni i renowacji niektórych elementów wyposażenia kościoła. Zachęcamy do hojności.
 • 9) W pomoc w sprzątaniu kościoła prosimy jutro Parafian z ul. ul. Jordana, Listopadowa, Poznańska, Przelotna a w kolejnym tygodniu z ul. Chełmońskiego od nr 17 do nr 50.
 • Zapraszamy do wspólnej modlitwy przy kapliczkach:

15 maja – poniedziałek – godz. 19.30 – ul. Dolna (na posesji p. S. Pawlina)

18 maja – czwartek – godz. 19.30 – Goleńsko

22 maja – poniedziałek – godz. 19.30 – ul. A. Krajowej (na posesji p. Pawlina)

22 maja – poniedziałek – godz. 19.30 – Małszyce

23 maja – wtorek – godz. 19.30 – Marianka

25 maja – czwartek – godz. 19.30 – Strzelcew Parcel

26 maja – piątek – godz. 19.30 – Chąśno

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

 • Michał Jakub Darmos, kawaler z par. N. S. Jezusowego w Kaletniku i Małgorzata Krupka, panna z par. tut. (7 i 14 maja 2017)
 • Piotr Jeliński, kawaler z par. Św. Rodziny w Jaktorowie i Magdalena Bąba, panna z par. tut. (7 i 14 maja 2017)
 • Tomasz Piotr Ozimek, kawaler z par. Św. Wawrzyńca w Kocierzewie i Katarzyna Koper, panna z par. tut. (7 i 14 maja 2017)

Święci o Matce Bożej

 • Maryja była Dziewicą przy poczęciu swego Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, Dziewicą zawsze. Św. Augustyn.
 • Maryja będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego. Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi. Co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Śmierć przyszła przez Ewę, życie zaś przez Maryję. Św. Ireneusz.
 • Wielkość Maryi leży w Jej pokorze. Bł. Matka Teresa z Kalkuty.
 • Niechaj Maryja trzyma nas wszystkich w wytrwałości i prowadzi nas na drodze do nieba. Św. Jan Bosko.
 • Wielkie wsparcie dla was, silną broń przeciwko zasadzkom diabła, macie, kochani młodzi, w pobożności do Maryi. Św. Jan Bosko.
 • Ziemskie matki nigdy nie porzucają swoich dzieci. Tak samo Maryja, która kocha swoje żyjące dzieci, z jakąż miłością i jakąż dobrocią czyż nie pobiegnie chronić ich w ostatnich chwilach, kiedy najbardziej Jej potrzebują? Św. Jan Bosko.
 • Maryja pomaga sprawiedliwym, ponieważ zachowuje w nich łaskę Boga, pomaga także grzesznikom, ponieważ wyprasza dla nich boskie miłosierdzie. Św. Jan Bosko.
 • Stając się Matką Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, Maryja stała się również naszą Matką. Jezus w swoim wielkim miłosierdziu zechciał nazwać nas swoimi braćmi i takim imieniem ustanawia nas wszystkich adoptowanych dziećmi Maryi. Św. Jan Bosko.
 • Maryja jest jak schronienie, w którym przyjmowani są bez wyjątku wszyscy chorzy, wszyscy biedni i wszyscy opuszczeni. Św. Bazyli Wielki.
 • Włóżcie waszą rękę w dłoń Maryi i dajcie się Jej doprowadzić do Chrystusa. Bł. Matka Teresa z Kalkuty.
 • Pokora, posłuszeństwo i czystość uczynią was zawsze miłymi Maryi. Św. Jan Bosko.
 • Maryja jest twoją bardzo czułą i serdeczną Matką, która nigdy nie przestanie czuwać nad tobą. Św. Teresa z Los Andes.
 • Powierzajcie się Jezusowi w Sakramencie i Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda. Św. Jan Bosko.
 • Maryja jest Matką Boga i naszą, Matką możną i miłosierną, która gorąco pragnie napełnić nas niebieskimi łaskami. Św. Jan Bosko.
 • Chciałbym kochać Maryję tak, jak na to zasługuję. Pamiętajmy jednak, że wszyscy święci i aniołowie razem wzięci nie potrafią godnie kochać i czcić Matki Bożej. Tak chciałbym mieć bardzo mocny głos, abym nim wezwać wszystkich grzeszników świata, aby kochali Matkę Bożą. Św. Ojciec Pio.
 • Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni. Św. Ojciec Pio.
 • Kto ufa Matce Bożej, nigdy nie dozna rozczarowania. Św. Jan Bosko.
 • Uważaj wszystko za pożyczkę. Przyjrzyj się pokorze Matki Bożej. Im bardziej była wypełniona niebieskimi darami, tym bardziej się uniżała, także w chwili, kiedy zstąpił na nią Duch Święty i uczynił Ją Matką Syna Bożego. Mogła powiedzieć: Oto Ja Służebnica Pańska. Kiedy wzrasta ilość darów, niech też rośnie twoja pokora, wszystko trzeba traktować jako pożyczkę? Św. Ojciec Pio.
 • Wniebowzięcie Maryi było bardziej chwalebne od wniebowstąpienia Chrystusa, gdyż na Jego spotkanie wyszli tylko Aniołowie, a na spotkanie Maryi wyszli nie tylko Aniołowie, ale i święci, a przede wszystkim Jezus Chrystus jako Głowa wszystkich. Św. Piotr Damiani.
 • Maryja jako pierwsza zachowywała w całej doskonałości Ewangelię, w całej jej surowości, zanim została jeszcze napisana. Niech wyprosi nam miłość do krzyża i pobudza nas do tego, abyśmy kroczyli tuż za nią śladami Jezusa. Św. Ojciec Pio.
 • Zbawiciel pierwszy przed Maryja poszedł do nieba nie tylko, aby przygotować jej tron, ale aby poprzez wyjście ze wszystkimi Aniołami i świętymi uczynić bardziej triumfalny Jej ingres do nieba. Św. Anzelm.
 • Śmierć przyszła przez Ewę, a życie pojawiło się przez Maryję. Św. Hieronim.
 • Boża Rodzicielka jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W misterium Kościoła, który sam także słusznie jest nazywany matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica idzie przed nami, stanowiąc najdoskonalszy i jedyny wzór zarówno dziewicy, jak i matki. Św. Ambroży.
 • Węzeł związany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi; co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Św. Ireneusz.
 • Maryja jest naszą siostrą, gdyż wszyscy jesteśmy dziećmi Adama. Św. Atanazy.
 • Najświętsza Maryja w doskonały sposób wypełniła wolę Ojca. Ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Ona bardziej strzegła prawdy w sercu, niż ciała w łonie. Chrystus Prawda jest w sercu Maryi, Chrystus Ciało jest w Jej łonie. Być w sercu, znaczy więcej niż być w łonie. Św. Augustyn.
 • Niech każda dusza będzie duszą Maryi, aby uwielbiała Boga. Niech w każdej duszy będzie duch Maryi, aby rozradowała się w Panu. Jest tylko jedna Matka Chrystusa, Ta, która Go zrodziła, ale przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa. Każda dusza przyjmuje Słowo Boga, jeśli tylko nieskalana i wolna od występków zachowuje czystość nienaganną i bez skazy. Każda więc dusza, która byłaby taką, wielbi Pana tak, jak wielbiła Go dusza Maryi i jak Jej duch rozradował się w Bogu Zbawicielu. Św. Ambroży.
 • Ten, kto nie czci Matki, ten bez wątpienia odmawia czci i Synowi. Bł. Elred, opat.
 • Bądź pozdrowiona Maryjo, któraś w dziewiczym łonie zamknęła Nieskończonego. Dzięki Tobie Trójca Święta doznaje czci i chwały po całej ziemi; dzięki Tobie przesławny krzyż na całej ziemi otoczony jest chwałą i uwielbieniem; dzięki Tobie radują się niebiosa, weselą się aniołowie i archaniołowie, pierzchają demony; dzięki Tobie kusiciel został strącony z nieba; dzięki Tobie upadła ludzkość wzniosła się ku niebu; dzięki Tobie całe stworzenie pogrążone w nierozumnym bałwochwalstwie doszło do poznania prawdy; dzięki Tobie wierzący dostępują chrztu; dzięki Tobie otrzymują olejek wesela; dzięki Tobie na całym świecie powstają Kościoły; dzięki Tobie narody zostały wezwane do nawrócenia. Św. Cyryl Aleksandryjski.
 • Słowo wzięło ciało z Maryj Dziewicy. Św. Atanazy.
 • Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę. Św. Jan Bosko.
 • Święta Matko, miecz naprawdę przeniknął Twoją duszę. Jedynie przenikając duszę Matki, mógł dosięgnąć ciała Syna. Umarłemu Jezusowi, któremu nie mogła już zaszkodzić niemiłosierna włócznia, otworzyła bok, Tobie zaś przeszyła serce. Jego duszy już tam nie było, a Twoja nie mogła się stamtąd oderwać. Straszny ból przeszył Twoją duszę, toteż zupełnie słusznie nazywamy Cię więcej niż Męczennicą, ponieważ ból współcierpienia przewyższa udrękę ciała. Św. Bernard.
 • W Tobie jednej, o Maryjo, bez porównania bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich świętych swoich. Św. Maksymilian Kolbe.

https://www.kapucyni.pl/inne/zote-myli/1818-maryja