OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

3 Niedziela Wielkiego Postu – 19 marca 2017

 • Na jutro przeniesiona jest uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P. W modlitwie pamiętajmy o ks. Biskupie Józefie Zawitkowskim. Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 8.00 i wieczorem.
 • Spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka w najbliższą środę, 22 marca – po wieczornej Mszy Św., czyli ok. 18.50. Więcej informacji na stronie www.korabka.pl zakładka biuletyn > ogłoszenia oraz w gablocie.
 • Droga Krzyżowa ulicami Osiedla w najbliższy piątek. O godz. 18.00 Msza Św. a następnie wyjdziemy na ulice – nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 17.15.
 • W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Tadeusz Jaros, proboszcz z Dmosina. Program rekolekcji znajduje się w biuletynie. W niedzielę rekolekcji zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. na Mszę Św. o godz. 10.00 a na Mszę o godz. 18.00 młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 • W przyszłą niedzielę także po Mszy Św. o godz. 12.30 spotkanie dla osób zaangażowanych w indywidualne formy życia konsekrowanego.
 • W piątek 24 marca o godz. 16.00 w Muzeum na Starym Rynku nastąpi otwarcie wystawy pt.: Pamiątki XXV–lecia Diecezji Łowickiej.
 • W sobotę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 8.00 i wieczorem. Tego dnia o godz. 18.00 w Katedrze – ks. Biskup Ordynariusz będzie przewodniczył uroczystej Mszy Św. z okazji 25 rocznicy powstania naszej diecezji. W niedzielę 26.03 o godz. 19.00 w Katedrze koncert jubileuszowy.
 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na cele inwestycyjne. Bezpośrednio po świętach wielkanocnych zaczniemy malowanie kościoła. Już dziś prosimy o pomoc.
 • Za ofiarę i pomoc w sprzątaniu kościoła dziękujemy osobom z bloku 43G przy ul. A. Krajowej. We wtorek prosimy o pomoc Parafian z bloku 43H a w kolejnym tygodniu z bloku 43M.
 • Szkoła w Popowie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi – więcej informacji w gablocie.

 

Zapowiedzi Przedślubne

 • Patryk Emil Zieliński, kawaler, z par. Zesłania Ducha Św. w Ząbrowie i Anna Guz, panna z par. tut. (5 i 12 marca 2017).
 • Adrian Grabowicz, kawaler z par. tut. i Marta Kinga Dymek, panna z par. tut. (12 i 19 marca 2017)
 • Grzegorz Biegański, kawaler z par. tut. i Katarzyna Styczeń, panna z par. Św. Rodziny w Łodzi (19 i 26 marca)

Wielkopostne Rekolekcje Par. M.B. Nieustającej Pomocy

Łowicz – Korabka / 26 – 29 marca 2017 r

Ks. Tadeusz JAROS

Niedziela – 26 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu

  8.00 – Msza Święta

10.00 – Msza Święta z udziałem dzieci i młodzieży

11.15 – Msza Święta – Kaplica w Chąśnie

12.30 – Msza Święta

17.15 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną i procesją eucharystyczną

18.00 – Msza Święta

Poniedziałek – 27 marca

  9.00 – Msza Święta

10.30 – Szkoła Podstawowa – Klasy I – V  /  Spotkanie w Szkole

12.00 – Klasa VI i Gimnazjum  /  Spotkanie w Szkole

16.30 – Chąśno – Msza Święta

18.00 – Msza Święta

Wtorek – 28 marca – Dzień Spowiedzi Świętej

  9.00 – Msza Święta

10.30 – Nabożeństwo Pokutne (w Kościele) – bez Mszy Św. – Klasy I – V

12.00 – Nabożeństwo Pokutne (w Kościele) – bez Mszy Św. – Klasa VI i Gimnazjum

16.30 – Chąśno – Msza Święta

18.00 – Msza Święta

Środa – 29 marca – Dzień Spowiedzi Świętej

  9.00 – Msza Św.

10.30 – Msza Święta – Szkoła Podstawowa – Klasy I – V

12.00 – Msza Święta – Klasa VI i Gimnazjum

16.30 – Chąśno – Msza Święta

18.00 – Msza Święta

 

 

Z «Homilii» św. Jana Chryzostoma, biskupa

 

Pościmy za nasze grzechy, ponieważ mamy przystąpić do świętych misteriów

Dlaczego pościmy przez czterdzieści dni? W przeszłości, wielu nierozważnie i bez przygotowania podchodziło do świętych misteriów, szczególnie do tych dni, w których Chrystus siebie samego złożył w ofierze. Dlatego Ojcowie, zdając sobie sprawę, ile szkody mogłoby wyrządzić takie nierozważne przystępowanie [do tajemnic paschalnych], uznali za pożyteczne czterdzieści dni postu, modlitw, słuchania słowa Bożego i zgromadzeń, abyśmy wszyscy, sumiennie oczyszczeni przez modlitwy, jałmużnę, post, czuwania, łzy, wyznanie grzechów i inne uczynki, mogli przystępować do świętych misteriów z czystym sumieniem, stosownie do naszych możliwości. Doświadczenie mówi nam, że tą wspólną decyzją przekazali także na przyszłość rzecz wielką i wspaniałą, zachowując równocześnie poszanowanie dla zwyczajnych dni postnych.

Rzeczywiście, chociaż przez cały rok nie zaniedbujemy przepowiadania i ogłaszania postu, nikt nie zwraca uwagi na nasze słowa; kiedy jednak nadchodzi okres Wielkiego Postu, choćby nikt nie zachęcał i nie namawiał, nawet najbardziej niedbały otrząśnie się i przyjmuje zachętę oraz zaproszenie złożone przez sam czas Wielkiego Postu. Zatem, jeżeli ktoś cię zapyta, dlaczego pościsz, nie odpowiadaj, że z powodu Paschy albo krzyża. Istotnie, nie pościmy z powodu Paschy czy krzyża, ale z powodu naszych grzechów, ponieważ zamierzamy przystąpić do świętych misteriów; zresztą, Pascha nie jest powodem postu czy żałoby, ale radości i chwały.

 

Krzyż bowiem usunął grzech, był zadośćuczynieniem za cały świat i pojednaniem zadawnionej nienawiści, otworzył bramy nieba, na nowo doprowadził nieprzyjaciół do miłości, przyprowadził nas do nieba, postawił naszą naturę po prawicy tronu i obdarzył nas innymi, niezliczonymi darami. Nie powinniśmy zatem płakać i zasmucać się, ale radować się i cieszyć z tego wszystkiego.

 

Dlatego też św. Paweł powiedział: «Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa» (Ga 6,14). I w innym miejscu: «Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami» (Rz 5,8). Podobnie mówi św. Jan: «Tak bowiem Bóg umiłował świat». To znaczy jak? Wywyższył krzyż, uznając za śmieci wszystkie inne rzeczy. Powiedziawszy: «Tak bowiem Bóg umiłował świat», dodaje, «że Syna swego Jednorodzonego dał» na ukrzyżowanie, «aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3,16). Jeśli bowiem krzyż jest źródłem miłości i chwały, to nie mówmy o smutku z jego powodu. Nie płaczmy nigdy z powodu krzyża, ale ze względu na nasze grzechy. Dlatego pościmy.

***   ***   ***

Tak więc Wielki Post stanowi opatrznościową sposobność do takiego duchowego oderwania się od bogactw materialnych i otwarcia się na Boga, ku któremu chrześcijanin powinien skierować całe swoje życie, świadom, że nie posiada trwałego mieszkania na tym świecie, „nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20). Obchody tajemnicy paschalnej na zakończenie Wielkiego Postu wskazują, że szczytem wielkopostnej drogi oczyszczenia jest ofiara z samego siebie, złożona Ojcu dobrowolnie i z miłości. Właśnie na tej drodze uczeń Chrystusa uczy się przekraczać siebie i swoje egoistyczne interesy, aby spotykać się z braćmi w miłości. (św. Jan Paweł II)

 

Moc Szatana nie jest nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ jest duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. (KKK 395)

 

 

 

 

CHRZEST ŚWIĘTY INFORMACJE

 

Kiedy w naszej Parafii udziela się Chrztu?

Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12.30.

Gdzie załatwia się sprawy związane z Chrztem dziecka?

W sprawach związanych z Chrztem zapraszamy do kancelarii parafialnej?

Jakie dokumenty są potrzebne?

-Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu);

-Dane rodziców chrzestnych (rok urodzenia i adres zamieszkania);

-Wystawione przez parafię zamieszkania zaświadczenie dla rodziców chrzestnych potwierdzające możliwość pełnienia przez nich tej funkcji oraz zaświadczenie potwierdzające fakt przystąpienia do spowiedzi świętej. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych można ewentualnie dostarczyć na katechezie przedchrzcielnej.

Kto może być chrzestnym?

Przy wyborze rodziców chrzestnych pamiętajmy, że muszą to być osoby, które ukończyły 16 lat i przyjęły już sakrament bierzmowania. Godność tę mogą pełnić jedynie osoby wierzące i praktykujące. Ich rolą jest pomoc rodzicom dziecka w przekazywaniu wiary. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą być pełnić tej funkcji.

Czy jest przewidziane jakieś spotkanie dla rodziców i chrzestnych?

Tak – rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę przedchrzcielną. Najbliższe spotkanie – środa 22 marca, po wieczornej Mszy Św. (czyli ok. 18.50) w Kościele.

Nie jesteśmy waszymi parafianami, ale chcielibyśmy ochrzcić dziecko w waszym kościele. Czy jest to możliwe?

Tak, osoby mieszkające poza terenem naszej parafii chcące ochrzcić swoje dzieci w naszym kościele prosimy o przyniesienie z własnej parafii zgody na chrzest dziecka u nas.

Jestem osobą dorosłą i chciał(a)bym przyjąć Chrzest? Czy jest to możliwe?

Oczywiście! Osoby dorosłe chcące przyjąć sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (czyli Chrzest, Eucharystię i bierzmowanie)przygotowujemy indywidualnie. Zapraszamy na rozmowę do kancelarii parafialnej!

 

 

 

 

PROSIMY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE DANE

KANCELARYJNA KARTA CHRZTU

 

Imię (imiona) dziecka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i miejsce urodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Planowana data chrztu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skrócony akt urodzenia dziecka (z USC) + kopia

data i miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr aktu z USC (u dołu aktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

RODZICE DZIECKA

Imię (imiona) ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwisko ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wyznanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiek wg roku urodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres zamieszkania:

ulica i numer domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod i miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. nr tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Imię (imiona) matki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwisko matki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwisko rodowe matki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiek wg roku urodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres zamieszkania: jak adres ojca        inny adres

ulica i numer domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod i miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. nr tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ślub:          ……………………………………………………

data i miejsce ślubu kościelnego lub cywilnego

 

RODZICE CHRZESTNI

 

Imię (imiona) i nazwisko (według dowodu osobistego)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiek wg roku urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres zamieszkania:

ulica i numer domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod i miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .