OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 5 Niedziela Zwykła – 5 lutego 2017

 

 • W przyszłą Niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30 spotkanie Kół Żywego Różańca a o godz. 16.00 dodatkowa Msza Św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św.
 • Kurs przedmałżeński rozpoczniemy w poniedziałek, 20 lutego o godz. 19.00. Przekażmy informację osobom zainteresowanym.
 • Wczoraj zostały zakupione i zainstalowane organy firmy Viscount, model Vivace 40 wraz z nagłośnieniem, firmy LDM – są to dwa głośniki o mocy 300 W i subwoofer 18 cali o mocy 600W oraz wzmacniacz. Organy, dla poprzedniej parafii, zostały zakupione jako nowe, w czerwcu 2011 r., czyli mają około 6 lat. Koszt instrumentu wraz z instalacją to 20.ooo zł. Serdeczne Bóg zapłać pewnej Rodzinie za ufundowanie instrumentu do naszego kościoła. Dziękujemy p. Kamilowi – organiście, p. Kazimierzowi i Konradowi Fierek za prace elektroniczne związane z instalacją zestawu. Osoby zainteresowane kupnem naszych dotychczasowych organów firmy Viscount, model Domus 832 prosimy o kontakt.
 • W najbliższą sobotę, przypada wspomnienie MB z Lourdes oraz 25. Światowy Dzień Chorego. Po Mszy Św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa za chorych. W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 różaniec w intencji chorych i cierpiących. W niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30 udzielimy chorym sakramentu namaszczenia.
 • Od najbliższego czwartku będziemy kontynuować dzieło – ciepła strawa dla potrzebujących. Zapraszamy w ten i kolejne czwartki o godz. 12.15. Obiad poprzedzony będzie wspólnym czytaniem Słowa Bożego i modlitwą.
 • Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Interesujące artykuły min. o 25 letniej Helenie, wolontariuszce, zamordowanej na misjach w Boliwii.
 • Wyższe Seminarium Duchowne organizuje– dla młodzieży męskiej– dzień otwartych drzwi, od 10 (godz. 13.00) do 12 marca. Zgłoszenia do 8 marca.

Tel. 046-837-60-16 lub wsd@diecezja.lowicz.pl

 • Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska nad Wisłą. Mamy rezerwację na sobotę, 18 marca, godz. 13.00.
 • Za cenę 3000 zł, zostały już zakupione materiały (styropian, zaprawa, siatka, etc.) do ocieplenia ścian nad nawami bocznymi. Jeśli nie będzie zbyt mroźno, to w tym tygodniu rozpoczniemy prace. Do ocieplenia jest powierzchnia ponad 200 m kwadratowych ścian. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to suma ok. 7000 zł.
 • W kinach warto obejrzeć filmy: Ślady Stóp oraz Józef i Maryja. Czy wiesz jacy byli naprawdę?
 • Za ofiarę i pomoc przy sprzątaniu dziękujemy osobom z ul. Krajowej od nr 14 do nr 50. Jutro prosimy o pomoc Parafian z ul. A. Krajowej od nr 51 do nr 71 oraz z ul. Jeżewskiego i Matejki a w kolejnym tygodniu z ul. A. Krajowej od nr 72 do nr 116.

Biuletyn w takim formacie (A4) kosztuje nas minimum 30 groszy.

 

***   WARTO PRZECZYTAĆ   ****   CIEKAWE   ***

W Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowanych – 2 lutego mieli swoje święto

W Polsce działała obecnie blisko 180 zakonów i zgromadzeń zakonnych, do których przynależy ponad 32 tys. osób. 2 lutego w Kościele katolickim obchodzony był Dzień Życia Konsekrowanego.

Wedle najnowszych statystyk, w Polsce działa ponad 100 żeńskich zgromadzeń zakonnych, w których żyje około 19 tys. sióstr w 2230 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Zakony męskie w Polsce to wspólnota składająca się z ponad 12 tys. zakonników, z czego ponad 3 tys. pracuje za granicą.

Ponad 2038 sióstr pracuje poza granicami Polski: 362 sióstr w krajach na Wschodzie, 546 w krajach misyjnych i 1157 — w innych. 2570 sióstr apostołuje modlitwą i cierpieniem związanym z wiekiem i chorobą. W katechezie pracuje ok. 2 tys. sióstr. W nauczaniu i wychowaniu jako dyrektorki dzieł, nauczycielki i wychowawczynie działa 2450 zakonnic, z czego 60 z nich pracuje na uczelniach wyższych. Siostry prowadzą własne dzieła związane z nauczaniem i wychowaniem: przedszkola, szkoły podstawowe, średnie i wyższe, bursy, internaty, domy dla studentek a także 122 domy, w których opiekują się dziećmi i innymi osobami wymagającymi specjalnej troski.

Przy współpracy z parafiami siostry organizują i prowadzą różne grupy i wspólnoty (schole, koła misyjne, wspólnoty modlitewne, biblijne, KSM, Ruch Eucharystyczny, grupy związane z charyzmatem zgromadzeń i inne). W duszpasterstwo zdrowia zaangażowanych jest ok. 1200 sióstr (w tym 30 lekarek, 223 pielęgniarek w szpitalach, 830 w innych zakładach i ośrodkach, 29 pielęgniarek środowiskowych i 177 opiekunek parafialnych).

Siostry zaangażowane są w pomoc rodzinom, szczególnie wielodzietnym, samotnym matkom, kobietom w potrzebie (domy wychodzenia z bezdomności, działania na rzecz kobiet zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem, pomoc w uzyskaniu kwalifikacji do pracy i inne formy). Podejmują inicjatywy zmierzające do przeciwdziałania zniewoleniu, prostytucji, handlowi ludźmi i pomoc ofiarom (3 ośrodki interwencji kryzysowej, punkty konsultacyjne, indywidualna pomoc ofiarom przemocy). Od kilku lat, we współpracy z międzynarodową siecią przeciwdziałania handlowi ludźmi i prostytucji, działa przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych sekcja Bakhita, w której zaangażowanych jest kilkanaście zgromadzeń. Istnieją również dzieła związane z różnego rodzaju pomocą charytatywną i społeczną: 29 okien życia, ok. 210 domów opieki dla dzieci i dorosłych, ponad 100 dzieł zorganizowanych dla osób ubogich, bezdomnych. Są to również stołówki, noclegownie, domy wychodzenia z bezdomności, centrum zapobiegania wykluczeniu społecznemu, i inne.

Około 100 sióstr jest zaangażowanych w duszpasterstwo więźniów: odwiedzanie i różne formy pomocy duchowej i materialnej; praca szczególnie z kobietami. Poza tym, co można ująć w cyfry i wykresy statystyczne, każda wspólnota ma własne pole działania i pomocy potrzebującym pomocy zarówno duchowej jak i materialnej. Zakonnice prowadzą ok. 500 portali internetowych, ponad 400 profili na Facebooku i Twitterze oraz 6 wydawnictw.

Siostry pracują ponadto w bardzo wielu dziełach prowadzonych przez inne podmioty: Caritas, diecezje, parafie, urzędy i instytucje kościelne i ostatnio — w centrum Migranta. 380 sióstr pracuje w tzw. wolnych zawodach (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i inne). Ponadto w Polsce działają 83 klasztory kontemplacyjne należące do Konferencji Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych oraz kilka klasztorów nienależących do konferencji.

 

Zakony męskie w Polsce to wspólnota składająca się z ponad 12 tys. zakonników, z czego ponad 3 tys. pracuje za granicą. Zakonnicy prowadzą 700 parafii. Pod opieką zakonów męskich znajduje się także 155 sanktuariów. Są wśród nich największe polskie sanktuaria: na Jasnej Górze, w Kalwarii Zebrzydowskiej, Licheniu, Górze Św. Anny. Zakony męskie posiadają 139 domów rekolekcyjnych, prowadzących rekolekcje zamknięte. Przy kościołach klasztornych działa również ok. 2980 grup różnych ruchów i stowarzyszeń religijnych. Mnisi organizują również różne formy wypoczynku wakacyjnego i formacji dla dzieci i młodzieży, które rocznie obejmują około 80 tys. uczestników. Blisko 300 polskich zakonników wykłada na wyższych uczelniach. Niezależnie od tego 516 zakonników jest wykładowcami w seminariach duchownych zakonnych i diecezjalnych.

Zakony męskie posiadają 6 szkół wyższych (nie licząc seminariów duchownych) oraz 40 instytutów naukowych i centrów duchowości. Obecnie istnieją 32 czasopisma naukowe, wydawane przez zakony. Zakonnicy prowadzą 25 szkół podstawowych, 55 gimnazjów oraz 42 licea i 12 szkół zawodowych. Posiadają także 15 przedszkoli i 28 burs i internatów dla młodzieży szkolnej. Niektóre zakony męskie zostały powołane do istnienia by opiekować się chorymi, inne mają to jako jeden z ważnych elementów swego charyzmatu. Obecnie posiadają one w Polsce 6 szpitali, 13 hospicjów, 27 domów opieki społecznej, 14 aptek, 8 ośrodków ziołolecznictwa oraz 66 poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zakony męskie prowadzą również 17 ośrodków terapii dla osób uzależnionych; 29 ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych i szkół specjalnych; 4 hostele dla osób uzależnionych; 9 schronisk i noclegowni dla bezdomnych; 48 kuchni dla bezdomnych i ubogich. Pomoc rodzinie, szczególnie rodzinom ubogim i wielodzietnym to kolejny rys posługi charytatywnej zakonów męskich. Prowadzą one: 146 świetlic dla dzieci ubogich i z rodzin zagrożonych; 75 ośrodków pomocy rodzinie oraz 22 warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Przy domach zakonnych działa 365 zespołów charytatywnych, skupiających osoby świeckie, służące pomocą rodzinom ubogim i potrzebującym. Wielowiekową, bogatą tradycję ma zaangażowanie zakonów w rozwój kultury. Aktywność współczesnego pokolenia zakonników w tym obszarze wyraża się między innymi w prowadzeniu 65 festiwali muzyki poważnej i organowej oraz 69 festiwali piosenki religijnej. Istnieje też 68 muzeów przyklasztornych, 24 centra kultury chrześcijańskiej oraz 68 nagród i konkursów kulturalnych. (http://wpolityce.pl)