OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego
 • Przeżywając niedzielę chrztu Pańskiego warto wspomnieć datę swojego chrztu i podziękować Panu Bogu za ten dar.
 • Dziś po Mszy Św. o godz. 10.00 zapraszamy na Jasełka przygotowane przez wychowawczynie klas III. Dziękujemy p. Beacie Kielan, p. Joannie Sobieszek i p. Grażynie Wisterman i p. Izie.
 • Dziś o godz. 15.00 dodatkowa Msza Św. i spotkanie opłatkowe dla pielgrzymów. Spotkanie pielgrzymów Grupy Zielonej w przyszłą niedzielę w Seminarium. Rozpocznie się ono Mszą Św. o godz. 10.00.
 • W przyszłą niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 10.00 dzieci klas III odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Po Mszy Św. o godz. 10.00 zapraszamy na rodzinne kolędowanie. Zachęcamy, aby rodziny zgłaszały się do udziały w tym wydarzeniu.
 • Spotkanie Kół Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30.
 • Za pomoc przy organizacji Orszaku Trzech Króli dziękujemy serdeczne p. Piotrowi i młodzieży z naszej Szkoły nr 3. Za przygotowanie pysznej zupy, ciepłej herbaty i ciastek wdzięczność wyrażamy grupie osób z naszej parafii. Panu Kazimierzowi i Konradowi Fierek dziękujemy za nagłośnienie.
 • Rozważamy przygotowanie ciepłej strawy dla samotnych i potrzebujących w najchłodniejsze dni zimy. Jeśli są osoby, które mogą poświęcić trochę czasu na przygotowania, w godzinach południowych, proszę o kontakt.
 • Za ofiarę i pomoc w sprzątaniu kościoła dziękujemy osobom z ul. Magnoliowej, Makuszyńskiego i Wierzbowej. Jutro prosimy o pomoc Parafian z ul. Kutrzeby i Skotnickiego a w kolejnym tygodniu z ul. Bołtucia.
 • Trwa czas wizyty duszpasterskiej. Bardzo prosimy, aby w czasie kolędy sprawy kancelaryjne załatwiać bezpośrednio po porannej lub wieczornej Mszy Świętej. Plan kolędy (zobacz też www.korabka.pl Ogłoszenia) przedstawia się następująco:

 

 • Niedziela, 8.01.2017 Od godz. 14.45 Dwóch kapłanów Goleńsko Małe i Goleńsko wzdłuż trasy od początku i od końca. Od godz. 18.00 jeden ksiądz blok ul. A. Krajowej 43 D.
 • Poniedziałek, 9.01.2017. Od godz. 16.00. Ul. Żołnierska – dwóch księży od początku i od końca. Jeden z przerwą na Mszę Św. Jeden kapłan ul. Armii Krajowej – domy po stronie lewej patrząc od trasy Poznańskiej, bez bloków oraz ul. Matejki.
 • 10.01.2017. Od godz. 16.00. Jeden ksiądz ul. Magnoliowa, ul. Jaworowa, i ul. Akacjowa z przerwą na Mszę Św. Drugi ksiądz ul. Grabowa i ul. Wierzbowa. Trzeci ksiądz ul. Kwiatowa domki (od strony ul. Legionów).
 • Środa, 11.01.2017. Od godz. 16.00. Jeden ksiądz ul. Małszyce – kierunek od Brukowanki w stronę Czerwonej Góry. Drugi kapłan ul. Lipowa – od strony ul. Kwiatowej z przerwą na Mszę Św. Trzeci Kapłan ul. Strzelczewska i ul. Cegielniana.
 • Czwartek, 12.01.2017. Od godz. 16.00. Trzech kapłanów ul. Armii Krajowej po prawej stronie, patrząc od Trasy Poznańskiej. Od początku, końca i od środka i ul. Jeżewskiego.
 • Piątek, 13.01.2017 Od godz. 16.00 Jeden ksiądz ul. A. Krajowej 43C oraz 43F. Drugi ksiądz A. Krajowej 43H. Trzeci ksiądz blok przy ul. Krudowskiego 12, pierwsza klatka schodowa (czyli od numeru 1), z przerwą na Mszę Św.
 • Sobota, 14.01.2017 Od godz. 9.00 Ul. Chełmońskiego. Trzech kapłanów.
 • Niedziela, 15.01.2017 Od godz. 15.00 Trzech księży blok przy ul. Krudowskiego, najpierw 10 i druga klatka schodowa bloku nr 12.
 • Poniedziałek, 16.01.2017 Jeden ksiądz ul. Grunwaldzka, od strony szkoły i ul. Gen. Włada z przerwą na Mszę Św. Drugi kapłan ul. A. Krajowej 43I oraz 43M. Trzeci ksiądz ul. A. Krajowej 43O.
 • Wtorek, 17.01.2017 Od godz. 9.00 trzech księży ul. Zielona u osób, które są w domach. Od godz. 16.00 Jeden ksiądz A. Krajowej 43A i 43G. Drugi ksiądz ul. Brzozowa. Trzeci ksiądz dokończenie ul. Zielonej z przerwą na Mszę (i ew. pomoc w bloku 43G)
 • Środa, 18.01.2017 Od godz. 16.00 Jeden ksiądz ul. Legionów od strony ul. Kiernozkiej. Drugi ksiądz ul. Legionów od strony szkoły z przerwą na Msze Św. Trzeci ksiądz ul. Poznańska, ul. Listopadowa i ul. Jordana.

 

Trzej Królowie z Orszaku. Dziękujemy. Pan Tomasz Stawicki (Stowarzyszenie Karino, Otolice 58; tel. 601-508-927 / przejażdżki konne, hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych). Pan Mirosław Stańczyk – Piaski, Ranczo u Noego / przejażdżki konne. Pan Jakub Makowski.

 

CHRZEST – w Katechizmie Kościoła Katolickiego

1275 Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego.

1276 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20).

1277 Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

1278 Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

1279 Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

1280 Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.

1281 Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu.

1282 Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

1283 Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.

1284 W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

 

W 2015 r. nieznaczny wzrost uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych

W Polsce nieznacznie wzrósł procent osób uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej w 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego. Więcej jest też przystępujących do Komunii świętej – wynika z raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Udzielanie sakramentów w parafiach ma charakter masowy. W 2015 udzielono 369 tys. sakramentów chrztu św., 360 tys. sakramentów bierzmowania, 270 tys. sakramentów I Komunii św. oraz 134 tys. sakramentów małżeństwa. W 2015 r. wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii miał tendencję wzrostową z 39,1% w 2014 r. do 39,8% w roku 2015, zaś procent osób przystępujących do Komunii świętej wzrósł z 16,3% do 17%.

W roku 2015 na terenie parafii katolickich w Polsce mieszkało 35,5 mln osób, w tym 32,7 mln katolików (92% katolików). W 2015 r. liczba księży zaangażowanych duszpastersko w parafiach katolickich w Polsce wynosiła 20,8 tys. Z kolei liczba sióstr zakonnych pracujących w parafiach przekracza 7 tys. W 1991 r. wskaźniki te kształtowały się na poziomie 4 tys. katolików w parafii i 1,5 tys. katolików na jednego księdza. Jednocześnie obserwuje się wyraźny spadek powołań.

Jak w poprzednich latach, największy odsetek uczestnictwa w Mszach św. odnotowano w diecezji tarnowskiej (70,5%), rzeszowskiej (64,3%) i przemyskiej (58,5%). Co ciekawe, wzrost uczestnictwa w niedzielnej Mszy – choć nieznaczny, ale zauważalny – dokonał się w diecezjach od lat charakteryzujących się najniższym odsetkiem osób przychodzących do kościoła: łódzkiej (z 24,8% do 26,6%), szczecińsko-kamieńskiej (z 24,9% do 26%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (z 25,8% do 26,2%). O kształcie polskiego katolicyzmu decyduje religijna aktywność świeckich, która stanowi istotny element społecznego zaangażowania Polaków. W 2014 r. działało w Polsce ponad 60 tys. przyparafialnych organizacji, które skupiały ponad 2,5 mln osób. Oprócz nich działają również katolickie instytucje społeczne takie jak szkoły czy hospicja, w sumie około 1,8 tys. Około połowa z nich działa na rzecz dzieci i młodzieży. Ponadto organizacje te udzielają wsparcia osobom starszym, ubogim i niepełnosprawnym.

Ważnym rysem polskiego katolicyzmu jest duchowość maryjna. Cechuje ją daleko posunięta różnorodność oraz bogactwo form, praktyk i zwyczajów. Z danych wynika, że w Polsce istnieją trzy podstawowe formy pobożności maryjnej: różaniec, nabożeństwa majowe oraz nabożeństwa fatimskie.