OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 Niedziela Adwentu – 18 grudzień 2016
 • Zapraszamy dziś na Wigilię Parafialną o godz. 14.00. Z całego serca dziękujemy Paniom i Panom z Rady Parafialnej oraz Radzie Osiedla Korabka za wszelkie prace i przygotowania.
 • Dziękujemy osobom, które przyniosły dary dla potrzebujących, Torby Miłosierdzia oraz bombki dla dzieci. Wdzięczności wyrażamy młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, p. Piotrowi Miazkowi oraz młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania za dystrybucję paczek dla dzieci.
 • Zachęcamy do uczestnictwa Roratach: poniedziałek, wtorek o godz. 7.00 w środę o godz. 17.00.
 • W sobotę przypada Wigilia Bożego Narodzenia – ostatnie Roraty o godz. 7.00. Tego dnia nie będzie wieczornej Mszy Św. o godz. 17.00. Zapraszamy na wspólne kolędowanie o godz. 23.30 oraz na Pasterkę o północy. Pasterka w kaplicy w Chąśnie o godz. 21.30. Zapraszamy całą asystę liturgiczną. Zachęcamy do ubrania się w piękne łowickie stroje. Według naszej tradycji w Wigilię zachowuje się post, choć nie ma takiego wymogu prawnego. W pierwszy i drugi dzień świąt Msze Św. wg porządku niedzielnego.
 • Na jutrzejszą Mszę Św. o godz. 17.00 zapraszamy ministrantów, lektorów, bielanki, schole, dzieci ze świetlicy i wszystkie grupy parafialne. Po Mszy Św. spotkanie opłatkowe.
 • Mamy jeszcze dodatkowe świece wigilijne Caritas. (Duża świeca w cenie 15 zł a mała w cenie 5 zł). Jest kilka kalendarzy diecezjalnych.
 • Jutro od godz. 9.00 odwiedzimy osoby chore, które zostaną zgłoszone do wizyta kapłana.
 • Dziękujemy Paniom i Panom z Rady Parafialnej oraz Osobom, które roznosiły opłatki. Ofiary składane przy tej okazji na ogrzewanie kościoła i całego obiektu wyniosły – 7349,10zł. (Dla porównania w roku 2012 była to kwota 7428zł; w roku 2014 kwota 8727,45; w roku 2016 kwota 8665 zł). Na węgiel w sezonie grzewczym wydajemy ok. 16 – 17.ooo zł. opłatki. Opłatki można także wziąć z zakrystii.
 • Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych podczas Mszy Św. roratnich oraz w dni powszednie tego i przyszłego roku.
 • Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na tacę inwestycyjną. Za pracę związane z odnawianiem Sali Św. Wiktorii dziękuję osobom ze Wspólnoty Neokatechumenalnej. Koszt wszelkich prac to kwota ok. 5000 zł. (Położona gładź, malowania, nowe grzejniki, nowe oświetlenie, ikona Sąd Ostateczny na ścianie, karnisze i zasłony w Sali Teatralnej oraz inne prace). Zachęcam do obejrzenia Sali Św. Wiktorii.
 • Nasze elektroniczne organy maja ok. 30 lat i coraz częściej wymagają napraw. Może ktoś chciałby zasponsorować instrument do kościoła? Koszt ok. 18 – 2o.ooo zł
 • Za ofiarę i pomoc w sprzątaniu kościoła dziękujemy osobom z bloku przy ul. ul. Kwiatowej, 1 i 2 klatka schodowa. We wtorek po Świętach prosimy o pomoc Parafian z bloku przy ul. Kwiatowej 3, 4 i 5 klatka schodowa.
 • Od 1 stycznia wieczorne Msze Św. w naszym kościele będą odprawiane o godz. 18.00.
 • Od wtorku 27 grudnia rozpoczniemy kolędę. Bardzo prosimy, aby w tym czasie sprawy kancelaryjne załatwiać bezpośrednio po porannej lub wieczornej Mszy Świętej. Plan Kolędy przedstawia się następująco:
 • Wtorek, 27.12.2016. Chąśno GS – Urzędy i domki. Trzech księży od godz. 9.00. Prosimy o pojazd na godz. 8.40.
 • Wtorek, 27.12.2016. Od godz. 15.30 Strzelcew Parcel – jeden ksiądz od strony lasu, jeden ksiądz od strony Sierżnik. Ul. A Krajowej od Opakometu (czyli od nr 100) w kierunku Sierżnik
 • Środa, 28.12.2016. Chąśno Drugie – jeden ksiądz od początku, drugi od końca, trzeci o środka. Prosimy o pojazd na godz. 8.40.
 • Środa, 28.12.2016. Od godz. 16.00 Ul. Korczaka i ul. Makuszyńskiego – trzech księży. Jeden od początku ul. Korczaka

Propozycja Wigilii w Rodzinie Katolickiej

Słowo „wigilia” pochodzi od  łacińskiego wigilio, vigiliare i oznacza czuwanie. Chrześcijanie podobnie jak Żydzi rozpoczynają obchody ważnych świąt już poprzedniego dnia wieczorem. Również Boże Narodzenie zaczynamy świętować wieczorem 24 grudnia. Jest to tzw. wieczór wigilijny. W polskiej tradycji tego wieczoru najważniejsza jest uroczysta wieczerza spożywana w rodzinnym gronie.

Na wigilijnym stole ustawiamy krzyż i świecę (np. Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Kładziemy Pismo Święte oraz opłatki. Tradycja zachęca, aby zostawić jedno miejsce wolne. Symbolizuje ono pamięć o osobach samotnych, bezdomnych, naszych bliskich zmarłych lub tych, z którymi z różnych powodów nie możemy być w wigilijny wieczór. Najważniejszym momentem wigilijnego wieczoru jest odczytanie Ewangelii o Bożym Narodzeniu, która przypomina na o tym, że Pan Bóg przychodzi, by zamieszkać także w naszej rodzinie.

Prowadzący zapala świecę ze słowami:  Światło Chrystusa.

WszyscyBogu niech będą dzięki.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy:  Amen.

Ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2, 1-14), najlepiej z Pisma Świętego. Czytanie kończy słowami: Oto słowo Boże.

Z Ewangelii według św. Łukasza    W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.  Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Wszyscy:  Bogu niech będą dzięki.

Prowadzący Słowo Boże oznajmiło nam radosną wieść, że Bóg stał się człowiekiem, aby dać nam zbawienie. Boża miłość zachęca nas do wzajemnej miłości. W ten wieczór pomódlmy się za siebie nawzajem, pamiętajmy o naszych bliskich, których tu z nami dziś nie ma (można wymienić ich imiona), a także o ludziach samotnych i cierpiących.

Poszczególne prośby mogą odczytywać domownicy po kolei.

Panie Boże, obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę (można dodać własną rodzinną intencję). Ciebie prosimy.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Panie Boże, otocz błogosławieństwem i obdarz swoimi łaskami naszych krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Ciebie prosimy.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Panie Boże, pociesz łudzi samotnych, przywróć zdrowie chorym, daj ulgę cierpiącym, przyjdź z pomocą biednym. Ciebie prosimy.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Panie Boże, ześlij pokój tam, gdzie trwają wojny. Pomóż pojednać się ludziom skłóconym i przebaczyć sobie nawzajem krzywdy. Ciebie prosimy.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Panie Boże, przyjmij do swojej chwały naszych bliskich zmarłych (można wymienić imiona). Ciebie prosimy.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Można dodać jeszcze inne intencje, ważne dla rodziny. Rodzice niech pomodlą się za dzieci, dzieci za rodziców, małżonkowie za siebie nawzajem.

Prowadzący: Panie Boże, nasz dobry Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw. Ześlij  swoje błogosławieństwo na naszą rodzinę, abyśmy potrafili jak pasterze i aniołowie chwalić Ciebie i radować się narodzeniem Twojego Syna. Z ufnością razem wołamy do Ciebie.   Wszyscy: Ojcze nasz…

 

Następnie każdy z domowników bierze do ręki opłatek.

Prowadzący odmawia modlitwę: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy zabłysło światło Twojego Syna. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę się połamiemy na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją Ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następuje łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Niech to będzie także okazja do podziękowania sobie nawzajem za dobro i przeproszenia za przykrości.

Prowadzący: Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.    Wszyscy:  Amen.    Po wieczerzy wigilijnej jest czas na wspólne śpiewanie kolęd.