Biuletyn Parafialny (50/2015) www.korabka.pl

 

11 grudzień, Trzecia Niedziela Adwentu / Rekolekcje Adwentowe
  8.00 + Władysława i Władysławę Gać, Stanisława i Katarzynę Wojciechowskich

  8.00 + Zenonę Sałuda w 14 rocz. śmierci

10.00 + Jana Białeckiego w 1 rocz. śmierci

10.00 +Józefę Stańczyk w 11 rocz. śmierci i Franciszka Stańczyk

12.30 Za Parafian

12.30 + Bogdana Gromczewskiego

17.00 + Teresę Pietrzak z 14 rocz. śmierci, Janinę i Jana Lewińskich oraz Helenę i Józefa Pietrzaka

12 grudzień, poniedziałek

Rekolekcje Adwentowe / Możliwość spowiedzi

  9.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich / + Stanisława i Mariannę Szczęsnych z rodzicami i bratem Józefem

15.30 – Liturgia Słowa dla dzieci i młodzieży

16.30 – Chąśno – Msza Św.

18.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną

18.00 + Andrzeja Pioruna w 5 rocz. śmierci

18.00 + Roberta, Lecha Roróg i Kazimierza Kozę

13 grudzień, wtorek – Wsp. Św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Rekolekcje Adwentowe / Możliwość spowiedzi

  9.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich / + Zofię Kruk – int od rodziny Beszczyńskich

11.00 – Msza Św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia dla chorych i cierpiących / można zamówić intencję mszalną

15.30 – Msza Św. dla dzieci i młodzieży / + Jadwigę i Antoniego Skalskich

16.30 – Msza Św. w kaplicy w Chąśnie

18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich / + Stanisława Więcka i zmarłych z rodziny Więcków i Zielonkowskich

14 grudzień, środa – Wsp. Św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła
17.00 + Zofię Jagiełło w 10 rocz. śmierci, Kazimierza i Pawła Jagiełło
15 grudzień, czwartek
  7.00 + Zofię Kunat – intencja od siostry Anny i jej rodziny

17.00 + Wiesława Nowaka (ppog)

16 grudzień, piątek
  7.00 + Edwarda Domańskiego – intencja od pewnej rodziny

17.00 + Bogdana Gromczewskiego intencja od rodziny p. Ogorzelskich

17 grudzień, sobota
  7.00 + Zofię Kunat – intencja od brata Jana i żony Zofii

17.00 + Władysława i Janinę Kochanek

18 grudzień, Czwarta Niedziela Adwentu
  8.00 + Jana, Władysławę Jaska z rodziną

10.00 + Marcina Koza w 5 rocz. śmierci i za Krzysztofa Grzelaka

12.30 Za Parafian / Chrzest Święty: Nadia Reszka

17.00 + Mariannę i Konstantego Blusów z rodzicami