OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1 Niedziela Adwentu – 27 listopada 2016

 • Rozpoczyna się dziś w Kościele okres Adwentu i nowy rok liturgiczny, którego hasłem są słowa: Idźcie i głoście. Zachęcamy do uczestnictwa w Roratach, do gorliwości w modlitwie, do czytania Słowa Bożego. Roraty w naszym kościele: w poniedziałki i środy o godz. 17.00; we wtorki, czwartki, piątki i soboty godz. 7.00. W poniedziałki i środy zapraszamy dzieci na napój i ciasto a rodziców prosimy o zapisanie się na listę i przygotowanie tych słodkości. Na Roraty przynieśmy zabezpieczone świece.
 • W środę o godz. 18.00 w Katedrze Msza Św. za ks. Biskupa Andrzeja F. Dziubę z racji imienin. W modlitwie pamiętamy o Ks. Biskupie oraz o naszym Ks. Rezydencie Andrzeju Lisiaku i wyrażamy życzenia obfitości Bożych łask, mocy Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.
 • W czwartek po wieczornej Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania.
 • W najbliższy piątek odwiedzimy chorych od godz. 9.00. Możliwość spowiedzi od godz. 16.15. W sobotę zapraszamy na Mszę Św. o godz. 17.00 i Czuwanie Fatimskie.
 • Koronkę do Miłosierdzia Bożego będziemy odmawiali wspólnie, w piątki na zakończenie Mszy Św. o godz. 17.00 (nie będzie Koronki o godz. 15.00).
 • Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych podczas Mszy Św. roratnich oraz w dni powszednie tego i przyszłego roku.
 • Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy w niedzielę 11 grudnia (będą trwały do wtorku włącznie) a nauki będzie głosił ks. Tomasz Jackowski. Na Wigilię Parafialną zapraszamy w niedzielę 18 grudnia.
 • Dziś podczas Mszy Św. o godz. 8.00 zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny. Nasi Radni rozniosą je do wszystkich domów. Uprzejmie proszę o przyjęcie przedstawicieli naszej Parafii. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone zostaną na ogrzewanie kościoła i całego obiektu. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę i zrozumienie.
 • Dziś po wieczornej Mszy Św. spotkanie Rady Parafialnej.
 • Gościmy dziś alumna naszego Seminarium – taca przeznaczona jest na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego.
 • W przyszłym tygodniu będą zbierana ofiary do puszek na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
 • Od przyszłej niedzieli ministranci będą rozprowadzać świece Caritas na stół wigilijny. Serdeczna prośba, aby każda rodzina zechciała nabyć świecę.
 • Dziękujemy za ofiary 3131,80 zł – złożone na tacę inwestycyjną. Powoli kończymy odnawianie Sali Św. Wiktorii. Na sali teatralnej zostaną wymienione zasłony.
 • W gablocie jest ogłoszenie Zarządu Osiedla Korabka o projektach prac możliwych do wykonania w ramach w/s budżetu obywatelskiego.
 • Dziękuję za pomoc w pracach ogrodowych. Chętne osoby do praca ogrodowych proszę o pomoc jutro o godz. 9.00.
 • Za ofiarę i pomoc w sprzątaniu kościoła dziękujemy Osobom z bloku ul. Kwiatowej 3, 4 i 5. Jutro prosimy o pomoc Parafian z ul. Zielonej i Jaworowej a w przyszłym tygodniu z ul. Lipowej.

 

 

Adwent – Nasza Sytuacja

Dziś dominuję myślenie, „ja sam wiem lepiej, najlepiej”. Trudno jest słuchać i uznać, że Pan Bóg ma prawo do naszego życia. Człowiek, jakby zapomniał, skąd pochodzi a nasze istnienie jest darem Boga. A drzewo bez korzeni obumiera. „Dziś w Europie liczą się dziś tylko pieniądze i technika” (kard. Robert Sarah). Przebudź się chrześcijaninie, bo pełnia życia jest tylko w Bogu.

Czas Adwentu może być momentem jeszcze większej troski o naszą wiarę. Wiara rodzi się ze słuchania Boga, z przyjęcia Jego Słowa. Wiara jest darem – „Panie przymnóż nam wiary” (Łk 17,5). Wiara to także moja decyzja. Ale pamiętaj – Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust  (Ap 3,15-16). Dzięki wierze odnajduje się Boga, a wraz z Nim pewną orientację w życiu.

Papież Jan Paweł II powiedział: „Nie bójcie się otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”, a Benedykt XVI rozwinął tę myśli: „Nie obawiajcie się Chrystusa! On niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie”. Chrystus nie przychodzi jako złodziej ON przychodzi jako dobrodziej.

Świeca Roratnia

Świeca Roratnia – symbolizuje Maryję To Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny i w tym znaczeniu adwent to oczekiwanie Maryi jako córki Izraela, która wraz z wszystkimi pokoleniami czekała na Jego przyjście, kiedy anioł Gabriel zwiastował Jej, że pocznie i porodzi Syna,  jako Matki Pana Jezusa oczekiwała w szczególny sposób na Życie, które wzrastało pod Jej sercem i jako Matki Kościoła razem z Kościołem czeka na ponowne przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.

KKK 967 Przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to właśnie jest Ona „najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 53.; Maryja jest „figurą” Kościoła (typus Ecclesiae)493Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 63).

 

Wieniec Adwentowy

Wieniec w kształcie koła oznacza, że Bóg jest wieczny, nie ma początku ani końca. Wykonany z gałązek drzew iglastych a więc wiecznie zielonych ma oznaczać życie wieczne jakie daje Chrystus wszystkim w niego wierzącym.

Wieniec w gronie rodzinnym jest symbolem rodziny oczekującej i przygotowującej się na godne spotkanie z Jezusem w Betlejem jak i w dniu jego powtórnego przyjścia na ziemię.

Zwyczaj umieszczania w domu zielonego wieńca z czterema świecami zrodził się w Niemczech w 1839 roku. Do Polski wieniec przywędrował w roku 1925, najpierw do Wrocławia. Wszystko jednak zaczęło się dzięki pomysłowi ewangelickiego teologa i działacza społecznego z Hamburga, pastora Johann Heinrich Wichern (1808-1881). 12 września 1833 roku otworzył on w swym rodzinnym mieście szkołę-przytułek dla sierot.

Świece Adwentowe

Pośród wieńcowych gałązek umieszcza się cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentu. Trzy świece powinny być koloru fioletowego a jedna, symbolizująca trzecią niedzielę adwentu – różowa, co odpowiada barwom liturgicznym tego okresu. Przypominają one o upływającym czasie do narodzin Małego Boga i o naszym obowiązku przygotowania się na spotkanie się z Nim.

Zapalanie świec symbolika   (1) Pytanie – „Czy jestem gotowy?”; (2) Symbol światłości jaką nazwał się sam Jezus : „Jam jest światłość świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, ale będzie miał światłość żywota” (J. 8,12). Świece są też symbolem nadziei na zwycięstwo życia nad ciemnością; (3) Świece są także znakiem wspólnoty chrześcijańskiej czuwającej w modlitwie.

 

Kalendarium

 • 30 listopada (środa) – godz. 18.00 – Msza Św. i modlitwa w intencji ks. Biskupa Ordynariusza z okazji imienin. Imieniny ks. Andrzeja Lisiaka
 • 7 grudnia (środa) – godz. 20.00 w Seminarium – Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
 • 8 grudnia (czwartek) – odpust – uroczystość patronalna w Seminarium
 • 11 – 13 grudnia – Rekolekcje Adwentowe – prowadzi ks. Tomasz Jackowski
 • 27 grudnia (wtorek) – początek wizyt duszpasterskiej (kolędy)
 • 6 stycznia (piątek) Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – w naszym kościele Msza Św. o godz. 10.00 pod przewodnictwem ks. Bp. Andrzeja F. Dziuby – Łowicki Orszak na Stary Rynek
 • 8 stycznia (niedziela) – po Mszy Św. o godz. 10.00 Jasełka
 • 15 stycznia (niedziela) – po Mszy Św. o godz. 10.00 – Rodzinne Kolędowanie / po Mszy Św. o godz. 10.00 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dla dzieci klas III
 • 22 stycznia (niedziela) – wspólne kolędowanie – Orkiestra Strażacka Dziecięco – Młodzieżowa, OSP Wicie

 

Nowy Rok Duszpasterski: Idźcie i Głoście

Proponowany program jest czwartym, ostatnim rokiem realizacji cyklu: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Potrzebna jest kontynuacja działań z lat poprzednich, czyli dalszego przeprowadzania rekolekcji kerygmatycznych w parafiach, biblijnego ożywiania duszpasterstwa oraz prowadzenia rozszerzonej i pogłębionej katechezy dorosłych przed chrztem dziecka, dążenia do dojrzałości we wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei. Dalej należy odkrywać duchowość chrzcielną i żyć nią w codzienności.

Celem podstawowym programu jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Ostatni etap Programu duszpasterskiego będziemy przeżywać pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień. Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych diecezjach i parafiach przesłanie Fatimy. Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z 100. rocznicą śmierci „Brata naszego Boga”.